In memoriam

In memoriam

posted in: Vijesti | 0

Prim. dr. Abdurahman Kuldija rođen je u Sarajevu 1956. godine gdje je do specijalizacije radio kao vojni ljekar garnizone ambulante u Sarajevu. Kasnije je svoj profesionalni angažman posvetio programu liječenja ovisnika o psihoaktivnim supstancama, posebno heroinu.

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla počeo je raditi 1. 1. 1994. godine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije odbranio je 24. 6. 1998. godine, a subspecijalizaciju 29.4.2005. godine.

Penzionisan je 31.12.2021. godine.

Dženaza će se obaviti u srijedu, 26. oktobra 2022. godine u 16 sati na mezarju Nišan-Jarčedoli u Sarajevu.