Najavljen 30. Podunavski psihijatrijski simpozij  koji će se održati u Tuzli

Najavljen 30. Podunavski psihijatrijski simpozij koji će se održati u Tuzli

posted in: Vijesti | 0

Na konferenciji za novinare, koja je održana danas, 27. oktobra 2022. godine, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, najavljen je Međunarodni 30. podunavski psihijatrijski simpozij.
Organizator simpozija je Podunavska Psihijatrijska Asocijacija, a suorganizatori su: Klinika za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona, Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini, Fondacija “Mentalno zdravlje za sve” Tuzla i Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biološku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora.

Glavna tema 30. podunavskog psihijatrijskog simpozija, koji će se održati od 28. do 30. oktobra 2022. godine, je “MKB 11 i kreativna farmakoterapija u psihijatriji: izazovi i perspektive”.

Prema riječima prof. dr. Izeta Pajevića, predsjednika organizacionog odbora simpozija, cilj organizatora je bio da se pokrene proces usvajanja i implementacije nove klasifikacije psihijatrijskih bolesti kako bi se podigao nivo dijagnostike, ali i dale smjernice u farmakološkom pristupu liječenja tih poremećaja.

” Prema programu simpozija planirana je promocija knjige “Uvod u klasifikaciju psihijatrijskih poremećaja MKB 11”. Riječ je o Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i uzroka smrti koja je od januara 2022. godine obavezujuća klasifikacija koju su dužni primjenjivati u svom radu svi medicinski radnici. Mi, psihijatri Klinike za psihijatriju u Tuzli, načinili smo prvi korak i dio koji se tiče nas preveli i objavili, što može biti dobar podsticaj akademskoj zajednici i odgovarajućim strukturama vlasti u BiH, da kompletna MKB-11 klasifikacija bude prevedena i službeno objavljena u Bosni i Hercegovini, kako na bosanskom, tako i na srpskom i hrvatskom jeziku, te da se izradi strateški plan za njenu implementaciju u svim strukturama zdravstvenog sistema, imajući u vidu da će to biti osnovni alat u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika narednih 20 do 30 godina”, istakao je prof. dr. Pajević.

Prof. dr. Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad UKC Tuzla istakao je da menadžment ove ustanove pruža podršku u organizaciji svih stručnih i naučnih saradnji sa institucijama u regiji i svijetu i da su vrlo zadovoljni što je Klinika za psihijatriju jedan od organizatora ovog značajnog naučnog skupa.

Prema njegovim riječima Univerzitetski klički centar Tuzla je ustanova koja predstavlja regionalnog lidera u održavanju nastave, naučnoistraživačkog rada, organizovanju naučnoistraživačkih skupova i međunarodnoj saradnji. “Sarađujemo sa pet visokoškolskih ustanova u regionu, imamo potpisanu saradnju sa 30 istraživačkih institucija u svijetu, te smo osnivači dva časopisa koja su indeksirana u više međunarodnih indeksnih baza. Također, u ovoj ustanovi se obavlja preko 300 specijalizacija i subspecijalizacija iz različitih oblasti”, rekao je prof. dr. Alibegović.

Akademik, prof. dr. Osman Sinanović, voditelj Razreda medicinskih nauka Internacionalne akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u svom obraćanju novinarima rekao je da se radi o vrlo značajnom međunarodnom stručnom skupu na kojem će biti prezentovan novi klasifikacijski sistem koji ima dosta novina u pristupu i tretmanu pacijenata.

Prof. dr. Mevludin Hasanović, član organizacionog odbora simpozija predstavio je program simpozija i pozvane predavače koji dolaze iz Hrvatske, Švicarske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Austrie, Mađarske, Španije i naravno BiH.