Pristupno predavanje akademika prof. dr. Envera Zerema

posted in: Sample Data-Articles | 0

U prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u četvrtak, 30. oktobra 2014. godine, akademik prof. dr. Enver Zerem je održao pristupno predavanje na temu “Mogućnosti znanstvenog istraživanja i publiciranja u kliničkoj medicini BiH”.
Pristupno predavanje je obaveza svakog novoprimljenog člana da u toku prve dvije godine nakon prijema u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održi predavanje u kojem će članovima ANUBiH kao i široj akademskoj zajednici i javnosti prezentirati svoje znanstvene rezultate koji su ga kvalifikovali za prijem u najprestižniju i najugledniju znanstvenu instituciju u našoj zemlji.
Tokom prezentacije svog rada, akademik prof. dr. Enver Zerem, govorio je o problemima koji prate našu akademsku zajednicu i kontradiktornoj situaciji u kojoj se ona nalazi u postratnom periodu. Akademik Zerem je istakao da se akademska zajednica mora opredijeliti i prihvati realnost da nije to za što se predstavlja ili da preduzme odlučne mjere i poveća znanstvenu produkciju.

On je takođe istakao da je svjestan činjenice da živimo u siromašnom društvu i da su ulaganja u nauku mizerna, ali da to nije glavni uzrok naše stagnacije u oblasti nauke. “Glavni uzrok stagnacije u nauci i evidentni zastoj naše akademske zajednice za zemljama okruženja proizilazi iz nespremnosti onih koji odlučuju, u našoj akademskoj zajednici, da prihvate internacionalno priznate kriterije vrednovanja nauke i akdemsko napredovanje u skladu sa tim kriterijima”, ističe akademik Zerem. Navodeći brojne slične primjere iz svijeta argumentovano je ustvrdio da bez primjene internacionalnih kriterija ulaganje u nauku neće donijeti željene rezultate. “Apsurdna je tvrdnja da mi nedostatak publikacija objašnjavamo nedostatkom materijalnih sredstava, a istovremeno stalno otvaramo nove fakultete i univerzitete kao da za to ne trebaju materijalna sredstva”, kaže akademik Zerem. Također, akademik je rekao da i mediji imaju veliku ulogu u promociji nauke, ali nažalost njihovo skromno znanje o relevantnim kriterijima vrednovanja znanstvenog rada često ih dovodi u poziciju da budu izmanipulirani. “I u toj oblasti veću odgovornost snosi akademska zajednica nego mediji, jer djelom svjesno, a djelom podsvjesno, skrivaju informacije ne želeći putem medija prikazati svoju realnu sliku javnosti”, kaže akademik.