URED DIREKTORA  (Podaci ažurirani 9.02.2023. god.)                                                                 

 

KLINIKE

 

POLIKLINIKE

 

ZAVODI

 

CENTAR

 

BOLNIČKA APOTEKA (Podaci ažurirani, 25.01.2023.god.)

 

SEKTORI

 

SLUŽBE

 

Upravni odbor
Informacije sa sjednica Upravnog odbora JZU UKC Tuzla

 

 

SESTRINSTVO

Raspored stručnih sastanaka za medicinske sestre-tehničare (svi smjerovi) i dr.zdravstvene radnike i saradnike na nivou JZU UKC Tuzla za 2024.godinu.

 

ETIČKI KOMITET   (Podaci ažurirani 1.12. 2023.god.)