v.d. Načelnika Klinike: doc.dr.med.sc. Nusret Ramić
Glavna medicinska sestra: Đana Rizvanović, dipl. med. sestra/tehničar
Kontakt:

tel.: +387 35 303 242

e-mail: info@ukctuzla.ba

DJELATNOST KLINIKE:

 • Dijagnostička obrada bolesnika iz domena grudne hirurgije te sprovođenje medikamentoznog ili operativnog liječenja i njega tih bolesnika.
 • Dijagnostika i prijem traumatiziranih bolesnika sa povredama grudnog koša, utvrđivanje potrebe za operativnim zahvatima i provođenje operativnih zahvata

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA I DJELATNOST KLINIKE:

TORAKOHIRURŠKA POLIKLINIKA
AMBULANTE

Odgovorni medicinski tehničar: tel. 035 303 228

Prijemna ambulanta ,radi 24 h ,tel: 035 303 228

Torakohirurška specijalistička ambulanta radi utorkom i četvrtkom od 9-12 h, tel.: 035 303 229

Specijalistička ambulanta za torakohiruršku onkologiju, radi utorkom i četvrtkom od 9-12 h, tel.: 035 303 229

 

ODJELJENJA :

 • ODJELJENJE ZA HIRURGIJU PLUĆA
 • ODJELJENJE ZA HIRURGIJU JEDNJAKA I SREDOGRUĐA
 • ODJELJENJE ZA TRAUMU GRUDNOG KOŠA
 • ODJELJENJE ZA DNEVNU HIRURGIJU

DJELATNOSTI  ORGANIZACIONIH  JEDINICA

 

Odjeljenje za hirurgiju pluća

Šef odjeljenja: dr. Nermin Mušanović, mr.med.sc

Odgovorna sestra: Izeta Ćorhodžić, diplomirana medicinska sestra

Kontakt tel:035 303 242

 • Standardne i proširene torakohirurške operativne procedure na plućima, traheji i glavnim bronhima, pleuri, zidu grudnog koša i dijafragmi:
  • VATS (videoasistirane torakoskopske) procedure:
   • VATS resekcijski zahvati na plućima
   • VATS lobektomija
   • VATS bilobektomija
   • VATS ektirpacija tumora pluća i pleure
   • VATS bulektomije (u tretmanu pneumotoraksa)
   • VATS pleurodeza
   • VATS simpatektomija
  • Klasične (otvorene) procedure:
   • Resekcijski zahvati na plućima (“wedge” resekcije)
   • segmentektomije
   • lobektomija
   • bilobektomija
   • pneumonektomija
   • dekortikacija
   • bulektomija
  • Operativni tretman benignih i malignih oboljenja traheje i bronha

 

Odjeljenje za hirurgiju jednjaka i sredogruđa

Šef odjeljenja: dr. Zlatan Alić

Odgovorna sestra: Beguša Salihović, diplomirana medicinska sestra

Kontakt tel:035 303 242

Standardne i proširene torakohirurške procedure oboljenja jednjaka i organa smještenih u sredogruđu:

 • Tretman benignih oboljenja jednjaka i ezofagogastričnog prijelaza (gastroezofagealnu refluksnu bolest -GERB (laparoskopska fundoplikacija); poremećaj motiliteta jednjaka; divertikule jednjaka; stenoze i oopstrukcije jednjaka; perforacije jednjaka, postkorozivne stnenoze jednjaka)
 • Tretman malignih bolesti jednjaka i ezofagogastričnog prijelaza
 • Operativni tretman deformiteta grudnog koša
 • Operativni tretman patoloških stanja dijafragme

 

Odjeljenje za traumu grudnog koša

Šef odjeljenja: dr. Muniba Softić, mr.med.sc

Odgovorna sestra: Slavica Nurić, diplomirana medicinska sestra

Kontakt tel: 035 303 242
Konzervativno i hirurško liječenje torakalne traume i komplikacija torakalne traume (klasične/otvorene i video-asistirane torakoskopske procedure)

 

Odjeljenje za dnevnu hirurgiju

Šef odjeljenja:

Odgovorna sestra: Mirela Aljukić,medicinska sestra tehničar

Kontakt tel: 035 303 242

Dijagnostičko terapijske procedure za oboljenja organa grudnog koša i grudne duplje ; hirurška biopsija perifernih limfnih nodusa u pazušnoj jami te perkutana biopsija iglom pleure, dijagnostika lezija u zidu grudnog koša i plućima; pleuralna punkcija-torakocenteza; pleuralna drenaža –troakar drenaža)