Projekat Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
“Kontinuirana edukacija medicinkog osoblja”

Projekat edukacije podrazumijeva:
– Edukacijske kurseve za specifične dijagnostičke procedure namijenjene specijalistima i specijalizantima unutar zdravstvene ustanove,
– Interne edukacije medicinskog kadra u sklopu redovne edukacije osigurane posjetom eksternih edukatora,
– Edukacija medicinskog kadra koja podrazumijeva boravak u drugim zdravstvenim centrima u sklopu dodatnog usavršavanja u trajanju više od 30 dana gdje je potrebno osigurati smještaj polaznika.

 

Partneri projekta:

 

15. TUZLANSKI NEUROLOŠKI SUSRETI
” NOVOSTI U NEUROLOGIJI”

Tuzla, Hotel ” Salis”

19-21, april 2024.

 

 

SESTRINSTVO
Raspored stručnih sastanaka za medicinske sestre-tehničare (svi smjerovi) i dr.zdravstvene radnike i saradnike na nivou JZU UKC Tuzla za 2024.godinu.
Klikni na link za pregled