Projekat Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
“Kontinuirana edukacija medicinkog osoblja”

Projekat edukacije podrazumijeva:
– Edukacijske kurseve za specifične dijagnostičke procedure namijenjene specijalistima i specijalizantima unutar zdravstvene ustanove,
– Interne edukacije medicinskog kadra u sklopu redovne edukacije osigurane posjetom eksternih edukatora,
– Edukacija medicinskog kadra koja podrazumijeva boravak u drugim zdravstvenim centrima u sklopu dodatnog usavršavanja u trajanju više od 30 dana gdje je potrebno osigurati smještaj polaznika.

 

Partneri projekta: