Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini/
Academia Scientarum et Artium Internationalis in Bosnia et Hercegovina
Razred za medicinske nauke


u saradnji sa


Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC) Tuzla i
Udruženjem psihijatara Tuzlanskog kantona (UPTK)


organizuje internacionalni simpozij hibridnog tipa


„ŠTA SMO NAUČILI O POSLJEDICAMA
COVID-19 PANDEMIJE?“


Tuzla, 22.-26. oktobar/listopad 2021. god.
Hotel Salis

PRVO OBAVJEŠTENJE/PRVA OBAVIJEST