Projekat Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
“Kontinuirana edukacija medicinkog osoblja”

Projekat edukacije podrazumijeva:
– Edukacijske kurseve za specifične dijagnostičke procedure namijenjene specijalistima i specijalizantima unutar zdravstvene ustanove,
– Interne edukacije medicinskog kadra u sklopu redovne edukacije osigurane posjetom eksternih edukatora,
– Edukacija medicinskog kadra koja podrazumijeva boravak u drugim zdravstvenim centrima u sklopu dodatnog usavršavanja u trajanju više od 30 dana gdje je potrebno osigurati smještaj polaznika.

 

Partneri projekta:

 

 

 

Najavljujemo:
U organizaciji Klinike za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata JZU UKC Tuzla, a uz suorganizaciju Udruženja traheotomiranih osoba Tuzla, u periodu od 19. do 20. maja 2023 godine, održat će se naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem “13. Tuzlanska ORL škola”.

Učesnici naučnog simpozijuma su eminentni stručnjaci iz Turske, Austrije, Slovenije, Srbije, Hrvatske, S. Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Tuzlanska ORL škola ima tradiciju dugu 20 godina i organizovana je u okviru nastojanja da se stalnom edukacijom i razmjenom iskustava u oblasti otorinolaringologije podiže nivo usluga prema krajnjim korisnicima.