06.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-71-5-168/21
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52 od 13.08.2021. godine (S1-14967-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-71-5-173/21
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16605-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-104-5-174/21
Nabavka medicinske opreme – operacioni sto
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16606-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-129-5-176/21
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme Drager
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16608-211)
Klikni na link za pregled

03.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

03.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

02.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – CT aparata i dva komada digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

31.8.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Siemens”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-150-3-170/21
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54 od 27.08.2021. godine (S1-16136-21)
Klikni na link za pregled

26.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Philips
Klikni na link za pregled

24.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 16
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica za LOT 16-Setovi
Klikni na link za pregled

20.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku medicinskih i tehničkih plinova
Klikni na link za pregled

20.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga zbrinjavanja komunalnog otpada
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-8-167/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52/21 od 13.08.2021. godine (S2-14966-21)
Klikni na link za pregled

11.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavkakitova za izolaciju nukleinskih kiselina
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 
867-1-2-146-3-164/21
Nabavka USLUGA SERVISIRANJA MEDICINSKE OPREME PROIZVOĐAČA “PHILIPS”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 47/21 od 30.07.2021. godine (S1- 13820-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI
867-1-1-113-8-165/21
Nabavka medicinske opreme – operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 47/21 od 22.07.2021. godine (S1- 13852-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-112-5-166/21
Nabavka medicinske opreme – ORL lupe sa izvorom svjetlosti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 47/21 od 30.07.2021. godine (S1- 14118-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-77-5-160/21
Nabavka medicinske opreme – Komplet pila sa bušilicom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 45/21 od 23.07.2021. godine (S1- 13431-21)
Klikni na link za pregled

02.08.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka i isporuka roba – sredstava za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

30.07.2021.
INFORMACIJA
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 22.stav 1,tačka b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci medicinskih i tehničkih plinova a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

28.07.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – aspiratori električni
Klikni na link za pregled

28.07.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – ORL mikroskop operativni za ORL salu
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-8-159/21
Nabavka roba-Kit za izolaciju nukleinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 44/21 od 16.07.2021. godine (S2-13027-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-8-158/21
Nabavka roba-Kit za izolaciju nukleinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 44/21 od 16.07.2021. godine (S2-13048-21)
Klikni na link za pregled

22.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće LOT 1-smrznuto povrće
Klikni na link za pregled

21.07.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate za autoklav “Colussi””
Klikni na link za pregled

16.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Dräger”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-55-5-149/21
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 42/21 od 09.07.2021. godine (S1- 12375-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-51-4-155/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 42/21 od 09.07.2021. godine (S1-12627-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-51-5-154/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 42/21 od 09.07.2021. godine (S1-12626-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-8-150/21
Nabavka roba- kitova za izolaciju nukleinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 42/21 od 09.07.2021. godine (S2-12391-21)
Klikni na link za pregled

14.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

12.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

12.07.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

09.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

09.07.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

09.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Operacioni stol
Klikni na link za pregled

07.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

07.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – operacione lampe (plafonski model)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-129-3-144/21
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme Drager
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 37/21 od 18.06.2021. godine (S1-11383-21)
Klikni na link za pregled

06.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-92-4-148/21
Nabavka medicinske opreme- Intraoperativni nerv monitoring
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 41/21 od 02.07.2021. godine (S1-12327-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-90-4-145/21
Nabavka medicinske opreme – Diodni laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 41/21 od 02.07.2021. godine (S1-11913-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-147/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Meso
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 41/21 od 02.07.2021. godine (S1-12245-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-47-5-146/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Voće i Povrće
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 41/21 od 02.07.2021. godine (S1-12244-21)
Klikni na link za pregled

02.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – endoskopska oprema
Klikni na link za pregled

02.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat
Klikni na link za pregled

02.07.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kompatibilni tonera
Klikni na link za pregled

24.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

22.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – ORL lupe sa izvorom svjetlosti
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-124-3-137/21
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Siemens
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 37/21 od 18.06.2021. godine (S1-11121-21)
Klikni na link za pregled

22.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka dozatora za kiseonik
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-89-4-143/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa dopplerom, elastografijom i kontrastnim UZ-om, te sa vodilicom za biopsije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 37/21 od 18.06.2021. godine (S1-11301-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-83-4-142/21
Nabavka medicinske opreme – Nazalni fiberendoskopi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 37/21 od 18.06.2021. godine (S1-11300-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-68-4-135/21
Nabavka medicinske opreme – ORL radno mjesto (mobilno na točkovima)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 35/21 od 11.06.2021. godine (S1-10746-21)
Klikni na link za pregled

17.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba – Bronhoskop
Klikni na link za pregled

17.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-112-3-124/21
Nabavka medicinske opreme – ORL lupe sa izvorom svjetlosti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9525-21)
Klikni na link za pregled

11.06.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme -Intraoperativni nerv monitoring
Klikni na link za pregled

11.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

09.06.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – portabilni ultrazvuk
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-22-5-122/21
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9499-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-22-4-121/21
Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9498-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-3-125/21
Nabavka medicinske opreme-operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9578-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-25-5-123/21
Nabavka medicinske opreme – optički koherentni tomograf – OCT sa angiografijom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9500-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-26-5-129/21
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9790-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-8-126/21
Nabavka medicinske opreme – CT aparata i digitalnog RTG aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 32/21 od 28.05.2021. godine (S1-9728-21)
Klikni na link za pregled

27.05.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa dopplerom, elastografijom i kontrastnim UZ-om, te sa vodilicom za biopsije
Klikni na link za pregled

26.5.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme -Diodni laser
Klikni na link za pregled

26.5.2021.
ODLUKA
o izboru ponuđača javne nabavke
Ultrazvučnog aparata sa malom sondom
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-106-3-112/21
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-8964-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-28-5-118/21
Nabavka medicinske opreme – Žuti laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9259-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-39-5-116/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – brašno i peciva
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9236-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-107-3-115/21
Nabavka medicinske opreme – aspiratori električni
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9235-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-76-8-113/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanice
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S2-8971-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-110-3-119/21
Nabavka medicinske opreme – Frižider za koštanu banku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9343-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-40-5-117/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat za ehonosonografiju srca sa programom za stres eho i transezofagusnom sondom srednjih performansi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 30/21 od 21.05.2021. godine (S1-9258-21)
Klikni na link za pregled

20.05.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – Nazalni fiberendoskopi
Klikni na link za pregled

20.05.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

19.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Komplet pila sa bušilicom
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-101-3-107/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 29/21 od 14.05.2021. godine  (S1-8570-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-105-3-111/21
Nabavka roba – Bronhoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 29/21 od 14.05.2021. godine  (S1-8900-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-104-3-110/21
Nabavka medicinske opreme – Operacioni sto
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 29/21 od 14.05.2021. godine  (S1-8884-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-103-3-109/21
Nabavka medicinske opreme – Termokauteri električni
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 29/21 od 14.05.2021. godine  (S1-8844-21)
Klikni na link za pregled

12.05.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme – ORL radno mjesto
Klikni na link za pregled

12.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-29-5-105/21
Nabavka medicinske opreme – Yag laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 28/21 od 7.05.2021. godine  (S1-8399-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-30-4-104/21
Nabavka medicinske opreme – Frižider za koštanu banku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 28/21 od 7.05.2021. godine  (S1-8398-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-98-3-106/21
Nabavka medicinske opreme – operacione lampe (plafonski model)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 28/21 od 7.05.2021. godine  (S1-8461-21)
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Nabavka usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka protetsko-ortotskog materijala
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskih rukavica
Klikni na link za pregled

06.05.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-33-4-102/21
Nabavka medicinske opreme -operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 27/21 od 30.04.2021. godine  (S1-8004-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-90-3-100/21
Nabavka medicinske opreme -Diodni laser
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 27/21 od 30.04.2021. godine  (S1-7902-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI
861-1-1-92-3-103/21
Nabavka medicinske opreme -Intraoperativni nerv monitoring
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 27/21 od 30.04.2021. godine  (S1-8051-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI
867-1-1-43-5-101/21
Nabavka roba – dvanaestokanalni EKG aparati
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku 27/21 od 30.04.2021. godine  (S1-7986-21)
Klikni na link za pregled

28.4.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagensa i potrošnog materijala potrebnog za dijagnostiku COVID-19
Klikni na link za pregled

28.4.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba- reagensa i potrošnog materijala potrebnog za dijagnostiku COVID-19
Klikni na link za pregled

27.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda-voće i povrće
Klikni na link za pregled

26.04.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda za lot 1.
Klikni na link za pregled

26.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-88-3-97/21
Nabavka roba – Portabilni Ultrazvuk
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 23.04.2021. godine (S1-7555-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-83-3-94/21
Nabavka medicinske opreme – Nazalni fiberendoskopi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 23.04.2021. godine (S1-7356-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-89-3-99/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa dopplerom, elastografijom i kontrastnim UZ-om, te sa vodilicom za biopsije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 23.04.2021. godine (S1-7703-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-5-98/21
Nabavka sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 23.04.2021. godine (S1-7702-21)
Klikni na link za pregled

23.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka električne energije
Klikni na link za pregled

21.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda – meso
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-76-3-85/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6918-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-165-5-89/21
Nabavka prehrambenih prozvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6920-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-10-8-83/21
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S2-6805-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-183-5-87/21
Nabavka prehrambenih proizvoda Grupa 1
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6899-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-5-92/21
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni citometar BD Facs Canto II
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-7082-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-77-3-86/21
Nabavka medicinske opreme – komplet pila sa bušilicom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6830-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-75-3-84/21
Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog i oštrog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6918-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-82-3-91/21
Nabavka dozatora za kiseonik
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-7081-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-8-93/21
Nabavka roba- kitova za izolaciju nukleinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-7083-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-71-3-82/21
Nabavka zaštitne opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23. od 16.04.2021. godine (S1-6773-21)
Klikni na link za pregled

16.04.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
medicinske opreme – frižider za koštanu banku
Klikni na link za pregled

13.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – aparat za evocirane potencijale
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-69-3-78/21
Nabavka roba- kitova za izolaciju nuklinskih kiselina
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S1-6451-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-68-3-77/21
Nabavka medicinske opreme – ORL radno mjesto (mobilno na točkovima)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S1-6418-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-70-3-79/21
Nabavka medicinske opreme – operacione lampe
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S1-6600-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-9-8-80/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S2-6677-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-61-5-81/21
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “ELEKTA”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 21. od 09.04.2021. godine (S1-6746-21)
Klikni na link za pregled

13.04.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka izotopa
Klikni na link za pregled

13.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka izotopa
Klikni na link za pregled

12.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka goriva i maziva
Klikni na link za pregled

12.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme –Zamrzivač -800 C
Klikni na link za pregled

08.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Yag laser
Klikni na link za pregled

08.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – aparat za transkranijalnu doplersonografiju krvnih sudova glave
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-62-3-73/21
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 02.04.2021. godine (S1-6057-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-64-3-75/21
Nabavka usluga servisiranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 02.04.2021. godine (S1-6096-21)
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača javne nabavke reagensa i potrošnog materijala primjenjivih za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Termo Fisher)
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za 2020, 2021 i 2022.godinu
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka roba – Ultrazvučni aparat za ehonosonografiju srca sa programom za stres eho i transezofagusnom sondom srednjih performansi
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
medicinske opreme-operacioni mikroskop
broj-02-152/21
Klikni na link za pregled

02.04.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javna nabavka prehrambenih proizvoda – brašno i peciva
Klikni na link za pregled

30.03.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba – Dvanaestokanalni EKG aparati
Klikni na link za pregled

 

Više