01.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i laboratorijskog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za mikobakterije
Klikni na link za pregled

31.03.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

31.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

31.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za analizatore ABL 800 proizvođača Radiometar
Klikni na link za pregled

31.03.2022.
Informacija
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-58-3-77/22
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16. od 25.03.2022. godine (S1-6337-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-78/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16. od 25.03.2022. godine (S1-6338-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-10-4-79/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16. od 25.03.2022. godine (S1-6585-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-46-5-72/22
Nabavka mrkog uglja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5664-22)
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku za Zavod za patologiju
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku za Zavod za patologiju
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -Torakolumbalna kičma
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka i isporuka električne energije
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata za dijalizu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-47-3-73/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna modularna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5749-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-176-4-75/22
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5751-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-176-5-74/22
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5750-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-48-3-76/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Reviziona proteza koljena -cementna
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5791-22)
Klikni na link za pregled

18.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda (riža)
Klikni na link za pregled

18.03.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka šavnih konaca
Klikni na link za pregled

18.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, kafa, povrće)
Klikni na link za pregled

18.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od pilećeg mesa)
Klikni na link za pregled

17.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Sistem za stabilizaciju prijeloma zdjelice, lumbalnog segmenta kičme sa ilijačnom fiksacijom zdjelice i prednjom stabilizacijom pločicama i korekciju skolioze
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-44-3-70/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od pektina, začini, konzervirani proizvodi)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5220-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-41-3-67/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -Reviziona proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5080-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-42-3-68/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna cementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5134-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-45-3-71/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna bescementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5221-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-43-3-69/22
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5135-22)
Klikni na link za pregled

02.03.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

02.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-191-5-63/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i implantacionog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 25.02.2022. godine (S1-2853-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-32-3-60/22
Nabavka usluga servisiranja aparata za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 18.02.2022. godine (S1-3862-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-39-3-61/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 18.02.2022. godine (S1-3967-22)
Klikni na link za pregled

25.02.2022.
ODLUKA
o stavljanju van snage dijela odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača
broj 02-881-10/21 od 17.12.2021.godine
Nabavka šavnih konaca
Klikni na link za pregled

25.02.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

23.02.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za aparat PerkinElmer Victor2D i Wallac-delfia fluorometar
Klikni na link za pregled

23.02.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za aparat PerkinElmer Victor2D i Wallac-delfia fluorometar
Klikni na link za pregled

23.02.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – akutne metode Multifiltrat FMC
Klikni na link za pregled

21.02.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrkog uglja
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 23. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj. 39/14), za nabavku potrošnog materijala za vešeraj, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-229-4-52/22
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog i farmaceutskog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3533-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-225-4-51/22
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3270-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-27-3-45/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od pilećeg mesa)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3129-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-17-3-42/22
Nabavka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3078-22)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-17-8-43/22
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S2-3079-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-29-3-47/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, kafa, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3130-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-30-3-50/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (Riža)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3193-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-40/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3076-22)
Klikni na link za pregled

08.02.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Vratna kičma (prednja i stražnja stabilizacija)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-182-5-31/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat COBAS e411
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2717-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-5-36/22
Nabavka medicinske opreme – Autoklav
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2852-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-191-5-37/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i implantacionog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2853-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-172-5-30/22
NABAVKA REAGENASA I POTROŠNOG MATERIJALA PRIMJENJIVOG ZA PLATFORME Cobas b211, Ventana GX i Light Cycler 2.0
(ROCHE)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2716-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-34/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2762-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-39/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-3039-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-15-3-33/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2734-22)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-15-8-38/22
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2913-22)
Klikni na link za pregled

04.02.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za deratizaciju i dezinsekciju)
Klikni na link za pregled

04.02.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka d) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci mrkog uglja a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-165-5-21/22
Nabavka usluga održavanja i servisiranja PACS/RIS
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2329-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-10-5-28/22
Usluge, Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2505-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-9-3-24/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za analizatore ABL 800 proizvođača Radiometar
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2408-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-155-5-22/22
Nabavka Izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2330-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-8-3-20/22
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za
mikobakterije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2300-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-180-5-23/22
Nabavka usluge servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2331-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-162-5-26/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2503-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-162-5-29/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2559-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-162-4-25/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2502-22)
Klikni na link za pregled

31.01.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

24.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog i farmaceutskog otpada
Klikni na link za pregled

24.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka roba- potrošnog materijala za vešeraj
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-218-4-18/22
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT960 za mikobakterije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3. od 21.01.2022. godine (S1-1853-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-180-4-10/22
Nabavka usluge servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1462-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-180-5-9/22
Nabavka usluge servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1461-22)
Klikni na link za pregled

21.01.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

20.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka mrkog uglja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-110-4-2/22
Nabavka medicinske opreme – Frižider za koštanu banku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-1106-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-171-5-13/22
Nabavka medicinskih i tehničkih plinova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1598-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-70-5-14/22
Nabavka medicinske opreme – operacione lampe
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1599-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-8/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1386-22)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-188-8-6/22
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1316-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-192-5-11/22
Nabavka roba ultrazvučni aparat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1415-22)
Klikni na link za pregled

11.01.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga serviranja vozila
Klikni na link za pregled

11.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-236-3-283/21
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-786-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-232-3-277/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – akutne metode Multifiltrat FMC
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-36-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-159-5-3/22
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-1157-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-159-4-280/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-272-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-223-3-278/21
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-37-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-235-3-281/21
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Sistem za stabilizaciju prijeloma zdjelice, lumbalnog segmenta kičme sa ilijačnom fiksacijom zdjelice i prednjom stabilizacijom pločicama i korekciju skolioze
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-326-22)
Klikni na link za pregled

05.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT960 za mikobakterije
Klikni na link za pregled

30.12.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka šavnih konaca
Klikni na link za pregled

30.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka šavnih konaca
Klikni na link za pregled

29.12.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-medicinske rukavice za lot 5
Klikni na link za pregled

29.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-medicinske rukavice
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-225-3-270/21
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25167-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-177-5-272/21
Nabavka medicinske opreme – Litotriptor za endourologiju i semirigidni ureterorenoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25276-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-229-3-274/21
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog i farmaceutskog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25406-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-228-3-275/21
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Vratna kičma (prednja i stražnja stabilizacija)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25407-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-113-5-273/21
Nabavka CT aparata i digitalnog RTG aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25327-21)
Klikni na link za pregled

23.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT4-Potrošni materijal za termokauter
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-198-4-268/21
Nabavka usluga serviranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 76. od 17.12.2021. godine (S1-24848-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-173-5-266/21
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme – plazma sterilizatora Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 76. od 17.12.2021. godine (S1-24465-21)
Klikni na link za pregled

21.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Klikni na link za pregled

21.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom
postupku bez objave obavještenja
Nabavka usluga servisiranja liftova proizvođača Certus
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sredstava za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o djelimičnom poništenju otvorenog postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka radova za sanaciju kotla za grijanje Klinike za psihijatriju
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga održavanja i servisiranja PACS/RIS
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
medicinske opreme – frižider za koštanu banku
Klikni na link za pregled

13.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa, solucija i potrošnog materijala za hematološki laboratorij primjenjivih za Sysmex XN 1000, Sysmex XP 300, Sysmex Ral Stainer i analizator Alegria, Orgentec
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-205-4-263/21
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 10.12.2021. godine (S1-23950-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-167-5-264/21
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata proizvođača MAQUET
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 10.12.2021. godine (S1-24044-21)
Klikni na link za pregled

10.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat Cobas e411
Klikni na link za pregled

10.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Autoklav
Klikni na link za pregled

10.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

09.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i implantacionog materijala
Klikni na link za pregled

09.12.2021.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka roba – “medicinski i tehnički plinovi”
Klikni na link za pregled

08.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-158-5-259/21
Nabavka usluga održavannja i servisiranja BIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74. od 03.12.2021. godine (S1-23376-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-9-4-258/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74. od 03.12.2021. godine (S1-23375-21)
Klikni na link za pregled

02.12.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba – potrošnog materijala za dijagnostiku COVID-19
Klikni na link za pregled

02.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagensa i potrošnog materijala primjenjivog za platforme Cobas b211, Ventana GX i Light Cycler 2.0 (ROCHE)
Klikni na link za pregled

02.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za dijagnostiku COVID-19
Klikni na link za pregled

01.12.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
usluga serviranja vozila
Klikni na link za pregled

30.11.2021.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka poštanskih usluga
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-150-5-254/21
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 72. od 26.11.2021. godine (S1-23046-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-113-5-255/21
Nabavka medicinske opreme -operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 72. od 26.11.2021. godine (S1-23031-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-218-3-253/21
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT960 za
mikobakterije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 72. od 26.11.2021. godine (S1-22721-21)
Klikni na link za pregled

26.11.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka roba- potrošnog materijala za vešeraj
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-3-166-4-249/21
Nabavka radova za sanaciju kotla za grijanje Klinike za psihijatriju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 12.11.2021. godine (S1-21880-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-154-4-246/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-21158/21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-154-5-233/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20254-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-154-4-234/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20255-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-154-5-228/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-19918-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-127-4-237/21
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za deratizaciju i dezinsekciju)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20057-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-154-5-224/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 15.10.2021. godine (S1–1955-21)
Klikni na link za pregled

23.11.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za aparat PerkinElmer Victor2D i Wallac-delfia fluorometar
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-103-5-252/21
Nabavka medicinske opreme – Termokauteri električni
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 71. od 19.11.2021. godine (S1-22330-21)
Klikni na link za pregled

19.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga-servisiranje medicinske opreme
Klikni na link za pregled

19.11.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme za lotove:1,3, i 5
Klikni na link za pregled

16.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba – ultrazvučni aparat
Klikni na link za pregled

15.11.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Klikni na link za pregled

15.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Klikni na link za pregled

12.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme – plazma sterilizatora Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Klikni na link za pregled

12.11.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Olympus
Klikni na link za pregled

12.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi) Mikrogel kartice i potrošni materijal primjenjivi za aparat SWING TWIN SAMPLER i IH 500 (Imunohematologija)
Klikni na link za pregled

11.11.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba- reagensi i potrošni materijal za imunohistohemijska bojenja i in situ hibridizaciju
Klikni na link za pregled

11.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka roba- reagensi i potrošni materijal za imunohistohemijska bojenja i in situ hibridizaciju
Klikni na link za pregled

11.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka Izotopa
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-9-4-242/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-20977-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-9-5-241/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-20978-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-146-5-243/21
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “PHILIPS”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-20979-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-198-3-244/21
Nabavka usluga serviranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-21023-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-205-3-245/21
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-21024-21)
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Poništava se dio otvorenog postupka javne nabavke robe – medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Poništava se dio otvorenog postupka javne nabavke prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate za autoklav “Collussi”
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
Informacija

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja liftova proizvođača “Certus” , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-64-4-229/21
Nabavka usluga servisiranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20057-21)
Klikni na link za pregled

27.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka medicinske opreme – Litotriptor za endourologiju semirigidni ureterenoskop
Klikni na link za pregled

27.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata proizvođača Maquet
Klikni na link za pregled

25.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka mrkog uglja
Klikni na link za pregled

22.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka ginekoloških i porođajnih stolova
Klikni na link za pregled

22.10.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Nabavka radova za sanaciju kotla za grijanje  Klinike za psihijatriju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-174-8-225/21
Ispravka obavještenja o nabavci – Medicinska oprema – Autoklav
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 15.10.2021. godine (S1-19638-21)
Klikni na link za pregled

20.10.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za neuronavigaciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-188-3-227/21
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 15.10.2021. godine (S1-19789-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-180-3-218/21
Nabavka usluge servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18993-21)
Klikni na link za pregled

13.10.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga održavannja i servisiranja BIS-a sistema
Klikni na link za pregled

13.10.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja liftova (liftovi “Certus”)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-177-3-214/21
Nabavka medicinske opreme – Litotriptor za endourologiju i semirigidni ureterorenoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18923-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-47-5-212/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Voće i Povrće
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18921-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-176-3-213/21
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18922-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-182-3-219/21
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat COBAS e411
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-19018-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-222/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-19325-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-183-3-221/21
Nabavka šavnih konaca
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-19265-21)
Klikni na link za pregled

08.10.2021.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj. 39/14), za nabavku poštanskih usluga, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-172-3-206/21
NABAVKA REAGENASA I POTROŠNOG MATERIJALA PRIMJENJIVOG ZA PLATFORME Cobas b211, Ventana GX i Light Cycler 2.0 (ROCHE)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61 od 01.10.2021. godine (S1-18289-21)
Klikni na link za pregled

06.10.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kitova za molekularno testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka (za in vitro dijagnostiku)
Klikni na link za pregled

06.10.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke
Nabavka kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka (in vitro dijagnostika)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-174-3-209/21
Nabavka medicinske opreme – Autoklav
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61 od 01.10.2021. godine (S1-18402-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-170-5-207/21
Nabavka usluga zbrinjavanja komunalnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61 od 01.10.2021. godine (S1-18486-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-8-197/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S2-17897-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-3-196/21
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-17896-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-62-5-199/21
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-17939-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-107-4-187/21
Nabavka medicinske opreme – aspiratori električni
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17180-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-167-3-201/21
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-18075-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-167-8-202/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-18076-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-165-3-198/21
Nabavka usluga održavanja i servisiranja PACS/RIS
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-17938-21)
Klikni na link za pregled

24.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Klikni na link za pregled

22.09.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za deratizaciju i dezinsekciju)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-159-3-192/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17376-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-190/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17225-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-158-3-191/21
Nabavka usluga održavannja i servisiranja BIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17269-21)
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-termokauteri električni
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-Operacioni mikroskop
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-78-5-161/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa malom sondom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 23.07.2021. godine (S1-13432-21)
Klikni na link za pregled

15.09.2021.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci rezervnih dijelova za medicinske aparate za autoklav „COLLUSI“ , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-104-8-188/21
Nabavku roba – Medicinske opreme – operacioni sto
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17179-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-105-5-182/21
Nabavka roba – Bronhoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-16888-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-98-5-186/21
Nabavka medicinske opreme – Operacione lampe (plafonski model)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17181-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-82-5-179/21
Nabavka dozatora za kiseonik
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 10.09.2021. godine (S1-16774-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-155-3-184/21
Nabavka Izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17045-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-106-5-180/21
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-16775-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-101-5-175/21
Nabavka medicinske opreme -Ultrazvučni aparat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16607-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-88-5-178/21
Nabavka roba – Portabilni Ultrazvuk
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16676-21)
Klikni na link za pregled

08.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-reagensa i potrošnog materijala potrebnog za dijagnostiku COVID-19, i to za LOT 2
Klikni na link za pregled

06.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

06.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

 

Više