Šta je TEE?
Ehokardiografija (ultrazvuk srca) je metoda koja koristi ultrazvučne talase kako bi se prikazalo srce i krvni sudovi tj. da se dobije slikovna informacija o srčanim strukturama i krvnim sudovima. To se ostvaruje pomoću ultrazvučne sonde.
Transezofagealna ehokardiografija je vrsta ehokardiografije koja koristi ultrazvučnu sondu postavljenu u endoskopu pomoću kojeg se ubacuje u šupljinu ezofagusa (jednjak- cijev pomoću koje se prenosi hrana i tekućina iz usne šupljine u želudac). Endoskop je dug, tanak, fleksibilan instrument. Zid ezofagusa dijeli transezofagealnu sondu od srca i krvnih sudova, tako da se srce i krvni sudovi bolje prikažu nego kod transtorakalne ehokardiografije (TTE). Bolji prikaz srčanih struktura i krvnih sudova omogućava detaljniju analizu i smanjuje mogućnost pogrešne interpretacije pregleda.

Koje su indikacije za TEE?
TEE je indicirana kad god je nalaz TTE dvojben ili je prikazivanje srčanih struktura nepotpuno kao što su aurikula lijevog atrija, plućne vene, pregrada između atrija ili grudna aorta.
Važnu indikaciju predstavlja:

 • pregled u toku operativnih zahvata u kardijalnoj hirurgiji,
 • pregled tokom zatvaranja defekta pregrade atrija i ventrikula,
 • pregled tokom elektrofizioloških procedura,
 • pregled kod transkutanih intervencija na zaliscima.

Najčešće indikacije su:

 • pretraživanje uzroka embolizma (krvni ugrušak) u srcu,
 • infektivni endokarditis (naslage mikroorganizama na zaliscima, vodiču srčanog ritma i dr.),
 • disekcija aorte (raslojavanje zida aorte) i aneurizma aorte (vrećast izgled aorte),
 • mitralna regurgitacija (vraćanje krvi iz srčane komore u pretkomoru) i
 • evaluacija vještačkih zalistaka.


Koji je rizik od TEE?

Komplikacije su veoma rijetke. Glavne komplikacije su:

 • grč grkljana,
 • problemi sa disanjem,
 • usporen ili ubrzan srčani ritam,
 • prijevremeni udarci srca (aritmije),
 • srčani zastoj,
 • perforacija jednjaka,
 • krvarenje iz jednjaka,
 • smrt.

Kako se pripremiti za TEE?
Priprema je veoma jednostavna. Nakon večere ne treba ništa jesti i piti tj. pregled se obavlja na gladno. Transezofagealna sonda može aktivirati refleks povraćanja, te hrana i tečnost mogu ući u dušnik, a što može biti opasno po život. Ukoliko ste skloni alergijama ili posjedujete već poznatu alergiju neophodno je upoznati ljekara koji će izvoditi pregled. Takođe, neophodno je upoznati ljekara koje lijekove koristite. Ovo se posebno odnosi na šećerne bolesnike kako se ne bi ispoljila hipoglikemija ili bolesnici na antikoagulantnoj terapiji (lijekovi za razrijeđivanje krvi). Bićete zamoljeni da potpišete pristanak za obavljanje pregleda. Ljekar će Vam objasniti sam tok pregleda.

Kako se izvodi TEE?
Neposredno pred pregled ubrizgati će Vam se lokalna anestezija u stražnji dio usne šupljine u vidu spreja (gorka tečnost koja olakšava prolazak transezofagealne sonde). Ukoliko imate vještačko zubalo ili neki drugi vid proteze koji nije fiksan neophodno je izvaditi. Usnama se obuhavata štitnik za sondu. Pregled se obavlja u lijevom bočnom položaju. Ljekar ubacuje transezofagealnu sondu kroz usnu šupljinu, grkljan u šupljinu jednjaka i želuca. U trenutku ubacivanja transezofagealne sonde bićete zamoljeni da učinite akt gutanja kako bi sonda što lakše prošla u šupljinu jednjaka. Tokom pregleda potrebno je da dišete normalno i na nos kako bi pregled protekao prijatnije. Pregled će se obaviti u najkraćem mogućem vremenskom roku, a može trajati različito dugo ovisno o indikacijama za pregled.

Kako poslije TEE?
Nakon pregleda nećete jesti dva sata. Ljekar će vam objasniti da li su se potvrdile sumnje zbog čega je pregled rađen ili ne.