27.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka liftova
Klikni na link za pregled

23.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu proteina u serumu, urinu i likvoru sa imunofiksacijom imunoglobulina primjenjiv za Hydrasis 2 Sean Focusing (Sebia)
Klikni na link za pregled

23.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni citometar BD FacsCanto Il (Becton Dickinson)
Klikni na link za pregled

22.12.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala-I grupa
Klikni na link za pregled

22.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala-I grupa
Klikni na link za pregled

16.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka filtera za klima sisteme
Klikni na link za pregled

16.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od kukuruznog i pšeničnog brašna)
Klikni na link za pregled

14.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za analizatore VIDAS 3, VITEK 2,hromo gene i selektivne podloge u bakteriologiji i E testovi
Klikni na link za pregled

14.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka testova, reagenasa i potrošnog materijala za dijagnostiku COVID-19
Klikni na link za pregled

14.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – videobronhoskop sa stubom
Klikni na link za pregled

14.12.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka testova, reagenasa i potrošnog materijala za dijagnostiku COVID-19 za Lot 14
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-133-5-244/22
Nabavka usluga servisiranje Agregata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 80. od 09.12.2022. godine (S1-30842-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-181-3-238/22
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 02.12.2022. godine (S1-30189-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-155-4-231/22
Nabavka liftova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 02.12.2022. godine (S1-30038-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-179-3-236/22
Nabavka liftova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 02.12.2022. godine (S1-30187-22)
Klikni na link za pregled

05.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka robe-Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na automatizovani sistem COBAS 4800
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-180-3-237/22
Nabavka medicinske opreme – Keratorefraktometar (2 kom) i Topograf
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 02.12.2022. godine (S1-30188-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-183-3-240/22
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 02.12.2022. godine (S1-30216-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-138-5-233/22
Nabavka usluga servisiranje rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 02.12.2022. godine (S1-30158-22)
Klikni na link za pregled

30.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa za autoimune bolesti i infektivnu serologiju
Klikni na link za pregled

28.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-146-4-228/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 76. od 18.11.2022. godine (S1-28572-22)
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-Pila za sternum
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka Elisa testova za detekciju antitijela za dijagnostiku sistemskih i autoimunih bolesti, testovi i potrošni materijal primjenjivi na platformi GenExpert, testovi za ispitivanje osjetljivosti na Colistin i Elisa testovi za određivanje specifičnih IgE antitijela na različite alergene primjenjiv za automatsko određivanje na IASO-LITE-BTF3 platformi
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijijeg ponuđača
Nabavka Elisa testova za detekciju antitijela za dijagnostiku sistemskih i autoimunih bolesti, testovi i potrošni materijal primjenjivi na platformi GenExpert, testovi za ispitivanje osjetljivosti na Colistin i Elisa testovi za određivanje specifičnih IgE antitijela na različite alergene primjenjiv za automatsko određivanje na IASO-LITE-BTF3 platformi
Klikni na link za pregled

21.11.2022
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (iz oblasti mašinstva)
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (iz oblasti mašinstva)
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o otkazivanju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata za lot-ove 3 i 6
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kompatibilnih tonera
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka liftova
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Plasmatherm
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme za Lot-ove: 1,3 i 4
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-167-3-221/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na analizatoru Alinity ci
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 11.11.2022. godine (S1-27526-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-166-3-220/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od kukuruznog i pšeničnog brašna)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74. od 04.11.2022. godine (S1-27362-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-164-3-218/22
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata i respiratora
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74. od 04.11.2022. godine (S1-27360-22)
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje agregata
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara za LOT 1
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka papira i trake za EKG, CTG i UZ aparate
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-39-4-210/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal).
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 70. od 21.10.2022. godine  (S1-25580-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-39-3-209/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal).
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 70. od 21.10.2022. godine  (S1-25579-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-156-3-207/22
Nabavka medicinske opreme-pila za sternum.
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 70. od 21.10.2022. godine  (S1-25457-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-159-3-212/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (iz oblasti mašinstva).
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 70. od 21.10.2022. godine  (S1-25803-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-154-3-205/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni citometar BD FacsCanto II (Becton Dickinson)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 14.10.2022. godine  (S1-24903-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-155-3-206/22
Nabavka liftova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 14.10.2022. godine  (S1-25402-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-152-3-204/22
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za analizatore VIDAS 3, VITEK 2, hromogene i selektivne podloge u bakteriologiji i E testovi.
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 14.10.2022. godine (S1-24902-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-147-3-196/22
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala – I grupa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24280-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-149-3-200/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za automatizovani sistem COBAS 4800
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24570-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-198/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24515-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-10-4-199/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24516-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-105-4-192/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na anlizatoru Alinity ci
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24099-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-15-4-194/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24218-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-15-5-193/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24217-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-146-3-195/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24279-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-148-3-197/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24479-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-104-5-191/22
Nabavka brzih antigenskih, imunohromatografskih testova za detekciju SARS CoV-2 iz nazofaringealnog brisa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 66. od 30.09.2022. godine (S1-23405-22)
Klikni na link za pregled

29.09.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Klikni na link za pregled

28.09.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača Olympus
Klikni na link za pregled

27.09.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Klikni na link za pregled

27.09.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

27.09.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-79-5-188/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23078-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-79-4-189/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23080-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-85-4-187/22
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23079-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-85-5-186/22
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23077-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-45-4-185/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna bescementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-22792-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-103-5-190/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na Architect i100 i Cell-DynRyby, Abbott Diagnostic
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23237-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-39-5-179/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-22664-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-188-5-178/22
Nabavaka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala(kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-22663-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-45-4-185/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna bescementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-22792-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-113-5-175/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 16.09.2022. godine (S1-22532-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-113-4-176/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 16.09.2022. godine (S1-22533-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-138-3-174/22
Nabavka usluga servisiranje rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 16.09.2022. godine (S1-22531-22)
Klikni na link za pregled

15.09.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na anlizatoru Alinity ci
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-116-4-172/22
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 09.09.2022. godine (S1-21664-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-133-3-170/22
Nabavka usluga servisiranje agregata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 09.09.2022. godine (S1-21476-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-126-5-160/22
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 02.09.2022. godine (S1-20979-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-32-5-165/22
Nabavka usluga servisiranja aparata za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 02.09.2022. godine (S1-21112-22)
Klikni na link za pregled

31.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme na sterilizaciji proizvođača “Getinge”
Klikni na link za pregled

26.08.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja rasladnih uređaja
Klikni na link za pregled

26.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 4
Nabavka potrošnog materijala za termokauter
Klikni na link za pregled

25.08.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

25.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA
867-1-1-223-4-153/22
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54. od 12.08.2022. godine (S1-18755-22)
1611082022

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-223-5-154/22
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54. od 12.08.2022. godine (S1-18756-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-42-5-156/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – totalna cementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54. od 12.08.2022. godine (S1-18758-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-10-4-142/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18439-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-143/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18441-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-236-4-146/22
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18445-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-236-5-147/22
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18446-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-44-5-152/22
Nabavka prehrambrenih proizvoda (proizvod od pektina, začina, konzervirani proizvodi)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54. od 12.08.2022. godine (S1-18601-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-8-5-140/22
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za mikobakterije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18305-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-86-5-149/22
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18444-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-41-5-139/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Revizija proteze kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18304-22)
Klikni na link za pregled

15.08.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

15.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

12.08.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

10.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na Architect i100 i Cell-DynRyby, Abbott Diagnostic
Klikni na link za pregled

08.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka brzih antigenskih, imunohromatografskih testova za detekciju SARS CoV-2 iz nazofaringealnog brisa
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-115-3-135/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme na sterilizaciji proizvođača “Geting”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-17977-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-9-5-136/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za analizatore ABL 800 proizvođača Radiometar
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18033-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-88-5-148/22
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog, farmaceutskog i infektivnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18443-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-113-3-133/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48. od 22.07.2022. godine (S1-16836-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-43-5-131/22
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48. od 22.07.2022. godine (S1-16328-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-43-4-132/22
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48. od 22.07.2022. godine (S1-16327-22)
Klikni na link za pregled

22.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka operacionog rublja
Klikni na link za pregled

22.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka operacionog rublja
Klikni na link za pregled

19.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Klikni na link za pregled

19.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Klikni na link za pregled

18.7.2022.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-48-4-128/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Reviziona proteza koljena – cementna

Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 str.30 od 15.7.2022. godine (broj obavještenja: (S1-15775-22).
Klikni na link za pregled

12.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

12.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-103-3-122/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na Architect i100 i Cell-DynRyby, Abbott Diagnostic
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-14814-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-61-5-125/22
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-15048-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-72-5-126/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-15049-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-72-4-120/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-14496-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-104-3-123/22
Nabavka brzih antigenskih, imunohromatografskih testova za detekciju SARS CoV-2 iz nazofaringealnog brisa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-14991-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-105-3-124/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na anlizatoru Alinity ci
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-15047-22)
Klikni na link za pregled

01.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Klikni na link za pregled

01.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Klikni na link za pregled

29.06.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba – nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-59-4-117/22
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41. od 24.06.2022. godine (S1-14437-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-59-5-116/22
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41. od 24.06.2022. godine (S1-14438-22)
Klikni na link za pregled

23.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog, farmaceutskog i infektivnog otpada
Klikni na link za pregled

23.06.2022.
ODLUKA
o stavljanju van snage dijela odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-1460-35/20
Klikni na link za pregled

22.06.2022.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka i isporuka električne energije
Klikni na link za pregled

20.06.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

20.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Klikni na link za pregled

20.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna bescementna proteza kuka
Klikni na link za pregled

20.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka
Klikni na link za pregled

14.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka lijekova – REBIF
Klikni na link za pregled

14.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijal)
Klikni na link za pregled

13.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

13.06.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki)
Klikni na link za pregled

13.06.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

10.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Reviziona proteza koljena-cementna
Klikni na link za pregled

09.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za deratizaciju i dezinsekciju
Klikni na link za pregled

08.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-58-5-112/22
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 34. od 27.05.2022. godine (S1-11826-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-88-3-109/22
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog, farmaceutskog i infektivnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 34. od 27.05.2022. godine (S1-11479-22)
Klikni na link za pregled

27.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-aspiratori električni
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog materijala
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog materijala
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-86-3-106/22
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 32. od 20.05.2022. godine (S1-11136-22)
Klikni na link za pregled

23.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna cementna proteza kuka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-85-3-105/22
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 32. od 20.05.2022. godine (S1-11064-22)
Klikni na link za pregled

17.05.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-1-80-4-101/22
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 30. od 13.05.2022. godine (S1-10213-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-3-99/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 30. od 13.05.2022. godine (S1-10173-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-76-5-100/22
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 30. od 13.05.2022. godine (S1-10174-22)
Klikni na link za pregled

16.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Klikni na link za pregled

16.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Klikni na link za pregled

11.05.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci i isporuci električne energije a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

11.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-47-4-98/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna modularna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28. od 06.05.2022. godine (S1-9855-22)
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-235-5-96/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Sistem za stabilizaciju prijeloma zdjelice, lumbalnog segmenta kičme sa ilijačnom fiksacijom zdjelice i prednjom stabilizacijom pločicama i korekciju skolioze
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26. od 29.04.2022. godine (S1-9223-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-29-5-97/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, kafa, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26. od 29.04.2022. godine (S1-9514-22)
Klikni na link za pregled

29.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

29.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

29.04.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

27.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -Reviziona proteza kuka
Klikni na link za pregled

26.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga osiguranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-27-5-93/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od pilećeg mesa)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 22.04.2022. godine (S1-8998-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-72-3-91/22
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 22.04.2022. godine (S1-8834-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-30-5-94/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (Riža)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 22.04.2022. godine (S1-9009-22)
Klikni na link za pregled

22.04.2022.
ODLUKA
o izvoru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

20.04.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka i isporuka električne energije
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-61-3-82/22
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet.
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7841-22)
Klikni na link za pregled

14.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka testova za RT PCR dijagnostiku SARS-Cov-2 iz respiratornih uzoraka
Klikni na link za pregled

14.04.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna modularna endoproteza kuka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-17-4-81/22
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7674-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-183-5-85/22
Nabavka šavnih konaca
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-8006-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-183-4-86/22
Nabavka šavnih konaca
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-8007-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-228-5-84/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materija – Vratna kičma
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7877-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-232-5-83/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – akutne metode Multifiltrat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7876-22)
Klikni na link za pregled

11.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenljivog za analizatore V2300 i Vitros EciQ, Ortho-Clinical Diagnostic
Klikni na link za pregled

07.04.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj. 39/14), o nabavci i isporuci električne energije a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

04.04.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Klikni na link za pregled

04.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-59-3-80/22
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 18. od 01.04.2022. godine (S1-6896-22)
Klikni na link za pregled

01.04.2022.
ODLUKA
o izboru ponuđača za nabavku potrošnog materijala za vešeraj
Klikni na link za pregled

01.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i laboratorijskog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za mikobakterije
Klikni na link za pregled

 

 

 

Više