30.12.2021.
Plan potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva
U skladu sa članom 12, stav (6) Zakona o javno privarnom parterstvu ( “Službene novine TK” broj: 19/17 i 14/19) Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar objavljuje godišnji i trogodišnji plan potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva.
Klikni na link za pregled

07.02.2023.
ODLUKA
o usvajanju Godišnjeg plana potencijalnih JPP projekata za 2023.godinu
Klikni na link za pregled

07.02.2023.
ODLUKA
o usvajanju Srednjoročnog plana potencijalnih JPP projekata za perid 2023.-2025.godine
Klikni na link za pregled

JPP Urgentni centar i višespratna garaža
Klikni na link za pregled

JPP Centar za radiohirurgiju
Klikni na link za pregled

JPP Centar za dijalizu
Klikni na link za pregled

JPP Centar za protetiku i ortotiku
Klikni na link za pregled