30.12.2021.
Plan potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva
U skladu sa članom 12, stav (6) Zakona o javno privarnom parterstvu ( “Službene novine TK” broj: 19/17 i 14/19) Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar objavljuje godišnji i trogodišnji plan potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva.
Klikni na link za pregled