Tretman akutnog infarkta miokarda
Tretman akutnog infarkta miokarda, putem primarne perkutane koronarne intervencije, na Klinici za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla, se sprovodi već dugi niz godina, ali u posljednjih godinu dana uspostavljen je i princip rada 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici. Akutni infarkt miokarda je relativno česta, urgentna bolest koja nastaje kao poslijedica začepljenja koronarne arterije, što može rezultirati malignim poremećajima srčanog ritma, nastanku srčane slabosti, te u konačnici smrti. Ukoliko se pacijenti sa akutnim infarktom miokarda ne tretiraju adekvatno ili na vrijeme smrtnost od ove bolesti je značajno velika, a preživjeli pacijenti nose visok stepen invalidnosti. Postoji nekoliko načina tretmana akutnog infarkta mikarda, ali najefikasniji metod je primarna perkutana koronarna intervencija. To je minimalno invazivna metoda kojom se otklanja uzrok tromba u arteriji, postavljanjem koronarnog stenta na mjesto začepljene arterije i vrši uspostava normalnog protoka krvi kroz koronarne arterije. Ova procedura se izvodi tzv. perkutanim putem, odnosno putem arterije na podlaktici. Najbolji terapijski uspjeh postiže se ukoliko se procedura uspije uraditi unutar jednog sata od početka simptoma, a najkasnije u toku 12 sati od nastanka infarkta. Značajno se smanjuje postotak smrtnosti i invaliditeta, kao i broj dana ležanja pacijenata u bolnici Na Klinici za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla rade četiri visokosofisticirana interventna tima, što je principom rada, obezbijedilo vrhunsko pružanje tretmana akutnog infarkta miokarda kod pacijenata.

Endovaskularni tretman aneurizmi
U nazad par godina, za liječenje endovaskularnih aneurizmi, pacijenti su bili primorani ići u regionalne medicinske centre ili dalje u inostranstvo, pri čemu su se izlagali ne samo značajnim materijalnim troškovima, nego i rizicima transporta (u pitanju su teško oboljeli pacijenti sa krvarenjem u mozgu). Ljekarski tim Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla je jedini u BiH koji samostalno izvodi ove vrste procedura. U posljednjih šest mjeseci urađeno je više od 30 aneurizmi kod 25 pacijenata i svi ti pacijenti su tretirani bez ikakve pomoći i supervizije ljekara iz drugih zdravstvenih ustanova. Primjenu procedure u liječenju aneurizmi obavlja multidisciplinarni tim u koji su uključeni ljekari sa nekoliko klinika, te medicinske sestre i tehničari različitih profila.

Endovaskularni tretman cerebrovaskularnih bolesti i embolizacija aneurizmi
U Univerzitetskom Kliničkom centru Tuzla pokrenut je projekat endovaskularnog liječenja cerebrovaskularnih bolesti. Uz pomoć etabliranih stručnjaka iz inozemstva, te podršku menadžmenta, neurohirurzi iz Klinike za neurohirurgiju su u saradnji sa interventnim radiolozima započeli liječenje incidentalno otkrivenih i ruptuiranih aneurizmi, AV malformacija mozga i suženja karotidnih arterija endovaskularnim putem. Ljekari koji su involvirani u projekat su edukaciju sticali u eminentnim neurovaskualrnim centrima, sa naglaskom na Kliniku za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju u Deggendorfu (Njemačka). U nekoliko mjesecu, u 2014. godini, je na ovaj način u našoj ustanovi uspješno liječeno 15-tak pacijenata sa ruptuiranim i neruptuiranim moždanim aneurizmama, AV malformacijama mozga i suženjima karotidnih artrija, a primjena savremenog pristupa rezultirala je izrazito niskim postotkom mortaliteta i morbiditeta kod stanja tipa subarahnoidane hemoragije. Osim pacijenata iz Tuzlanskog kantona, na ovaj način se liječe i pacijenti uz drugih kantona.CVB se liječe konzervativno ili operativno. Sve veća alternativa operativnom načinu liječenja su endovaskularne tehnike.

Savremene procedure u oblasti interventne radiologije
Na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu, usvojen je niz interventnih radioloških procedura. Tim interventne radiologije Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu može odgovoriti i na najzahtjevnije izazove. Ovaj tim redovno izvodi procedure: koilovanja aneurizmi mozga, rješavanja stenoza arterija vrata, embolizacije krvnih sudova mozga, embolizacije mioma maternice, balon diletacija krvnog suda ekstremiteta, rješavanja suženja i začepljenja arterija donjih ekstremiteta, a započelo se sa procedurom stentiranja arterie subclavie.

Stentiranje arterie subclavie
Tim Odjeljenja interventne radiologije, Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, 25. 10. 2014. godine, usvojio je još jednu interventnu radiološku proceduru. Pacijentu kod kojeg je konstatovano začepljenje glavne arterije za lijevu ruku, u predjelu vrata, urađena je procedura stentiranja arterie subclavie.

Rješavanje problema začepljenja krvnih sudova angioplastikom
U domenu interventne radiologije u svijetu su popularane korekcione intervencije na krvnim sudovima donjih i gornjih ekstremiteta u formi balon dilatacije i implantacije stentova. Na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, 22. avgusta 2014. godine, sa radom su ponovo počele interventne radiološke procedura balon diletacija krvnog suda ekstremiteta. Ovom procedurom koja traje oko pola sata se rješava problem začepljenja krvog suda i time sprečavaju komplika koje u krajnjem slučaju može dovesti i do amputacije ekstremiteta. Kroz otvor na krvnom sudu ruke ili prepone u arterijski ili venski sistem uvodi se specijalni žičani kateter sa balonom na vrhu, koji se plasira u predio suženja na krvnom sudu, a zatim napumpava do određene veličine vodom pod pritiskom 75 do 500 puta većim od normalnog krvnog pritiska (6 do 20 atmosfera). Balon sabija i mrvi masne naslage na zidu krvnog suda, širi lumen krvnog suda i poboljšava ili rekanališe protok krvi kroz sužen krvni sud. Nakon završene dilatacije krvnog suda balon se ispumpava i izvlači iz cirkulacionog sistema pacijenta. Ranom primenom ove metode mogu se uspešno spriječiti mnoge teške bolest izazvane suženjem perifernih krvnih sudova, a prije svega amputacije udova. Takođe ova vrsta angioplastike je metoda izbora za bolesnike kojima prijeti opasnost od gangrene (amputacije) udova a posjeduju kontraindikacije za hirurško liječenje.

Razvoj metoda u oblasti dječije hirirgije
Na Odjeljenju dječije hirurgije uvedena je nova procedura endoskopskog liječenja vezikoureteralnog refluksa. Ova minimalno invazivna terapijska metoda sprovedena je kod četiri pacijenta pedijatrijske urologije. Supervizor prilikom izvođenja ove procedure bio je prof. dr. Vladimir Kojović iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta iz Beograda.

Dječiji hirurzi izveli operativni zahvat megakolona
Na Klinici za dječije bolesti (april 2014.godine) izveden je operativni zahvat kod jednogodišnjeg dječaka oboljelog od Hiršprungove bolesti metodom po Svensonu (Swenson), zahvatu koji je prvi put izveden samostalno. Hiršprungova bolest ili aganglionoza kolona je rijtka bolest koja se manifestuje u otežanom pražnjenju crijeva i u koliko se ne tretira na adekvatan način može dovesti do ozbiljnih komplikacija i smrtnog ishoda. Ovom metodom je transanalno odstranjen oboljeli dio debeleg crijeva i takođe transanalno napravljena kolo-analna anastomoza. Za uspjeh ovakvog operativnog zahvata potreban je timski rad u kome posebno mjesto zauzima preoperativna priprema, anestezija kao i postoperativno praćenje djeteta od strane pedijatara.

Prvi puta urađena hirurška korekcija episadije
Tim dječijih hirurga uz anesteziologa, instrumenatre i medicinske-tehničare, prvi put, 01. 08. 2014. godine, izvršio je operativni zahvat kompleksne urođene anomalije spolnog organa-epispadija. Epispadija je vrlo rijetka anomalija spolnog organa a operativna procedura kod ove rijetke anomalije je vrlo specifična i delikatna. Sastoji se od nekoliko bitnih faza: rekonstrukcija mokraćne cijevi, translokacija kavernoznih tijela uz produženje spolnog organa sa očuvanjem neurovaskularne peteljke. Sve to je neophodno da bi se djetetu omogućio adekvatan rast i razvoj spolnog organa uz očuvanu kako urinarnu, tako i reproduktivno-seksualnu funkciju.

Centar za medicinsku prevenciju ovisnosti u Klinici za psihijatriju
Otvaranjem Centra za medicinsku prevenciju ovisnosti menadžment UKC Tuzla i uposlenici Klinike za psihijatriju UKC Tuzla žele omogućiti liječenje opijatskih ovisnika koji se nakon početog tretmana vraćaju u porodicu i društvo nastavljajući život u regularnim emocionalnim i socijalnim ulogama koje imaju. Centar za medicinsku prevenciju ovisnosti u budućnosti treba da obuhvati i medicinsku prevenciju drugih vrsta ovisnosti u kliničkim okvirima, ali i edukativni i istraživački rad.

Mikrohirurški zahvati bez odbacivanja replanta
Na Klinici za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju UKC Tuzla uspješno su urađeni zahvat replantacije dijela prsta i mikrohirurško-rekonstruktivni operativni zahvat u područiju skočnog zgloba.Planovi plastične i rekonstruktivne hirurgije UKC Tuzla baziraju se na integraciji mikrohirurgije, kao neizostavnog modaliteta u području rekonstruktivne hirurgije, čime se uz povećan broj usluga smanjuje potreba za odlazak pacijenata u zemlje inostranstva. Na Klinici za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju (15.02.2014. godine), urađena je još jedna replantacija šake. Glavni cilj replantacije je ponovna uspostava perfuzije ekstremiteta, te minimiziranje vremena ishemije. Operacioni mikroskop i mikrovaskularna hirurška tehnika osnove su na kojima se temelji replantacija i revaskularizacija. Postoperativna njega uključuje elevaciju replantiranog ekstremiteta, antikoagulantnu zaštitu, praćenje boje, turgora i temperature, primjenu antibiotske terapije, te adekvatnu obučenost medicinskog osoblja, koje posjeduje Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju u Tuzli.

Prva laparoskopska donor nefrektomija
Na Klinici za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, 23. aprila 2014. godine, urađena je prva laparoskopska donor nefrektomija, odnosno uzimanje bubrega sa živog srodnika-davaoca radi transplantacije pacijentu sa oštećenom bubrežnom funkcijom koji je na programu dijalize. Laparoskopska donor nefrektomija predstavlja veliki izazov hirurgiji, jer sa ovim pristupom pacijent doživljava manju traumu, odnosno manji intenzitet postoperativnog bola. Zbog kompleksnosti same procedure, radi se samo u Centrima sa iskustvom. U široj regiji laparoskopska donor nefrektomija se ne radi niti u jednom centru.

Kabinet za ERCP ponovo u funkciji
Na Klinici za interne bolesti sa radom je, poslije više od godinu dana, počeo sa radom kabinet za ERCP. Kabinet nije radio zbog nedostatka materijalno tehničkih sredstava, odnosno C luka (rentgenskog aparata na kojem se radi procedura ERCP). Nabavkom istog, kabinet za ERCP koji je opremljen po evropskim standardima, stavljen je u funkciju. Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP) je endoskopska tehnika kojom se endoskop (tanka, savitljiva cjevčica), kroz digestivnu cijev uvodi u dvanaestopalačno crijevo čime se omogućava pristup bilijarnim (žučnim) i pankreatičnim (gušteračinim) vodovima. Vodovi se prikazuju indirektno radiološki, aplikacijom kontrasnog sredstva što omogućava dalje terapijske procedure. ERCP predstavlja relativno kompleksnu endoskopsku proceduru, koja zahtjeva uvježban tim liječnika (gastroenterolog, radiolog, anesteziolog) i medicinskih tehničara. Indikacije za ERCP mogu biti terapijske procedure u bolestima pankreasa i žučnih vodova, bilijarne litijaze, razrješavanja etiologije rekurentnih akutnih pankreatitisa, palijativni tretman malignih bilijarnih opstrukcija i mnoge druge problematike. Najčešće se radi o problematici kamenaca glavnog žučnog voda koji izaziva bilijarnu opstrukciju, obstruktivnu žuticu i holangitis, što za pacijenta predstavlja veliki zdravstveni problem i ukoliko se ne rješava, može ugroziti ljudski život. Inače, kabinet za ERCP u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla postoji još od 1986. godine.