download (5)

Hastahana

Potreba za liječenjem bolesti stara je koliko i samo čovječanstvo.Poznato je da su Rimljani za liječenje raznih bolesti koristili produkte ljekovitih izvora kojih je na području Tuzle bilo dosta,najpoznatije su slane kupke. O najčešćim bolestima i raznim načinima liječenja u srednjem vijeku,najviše govore tzv. ¨ljekaruše ¨,zbirke recepata u kojima su uz nabrojane bolesti i simptome stojali lijekovi i načini liječenja.

Nakon okupacije naših krajeva od strane Turske,unijete su i izvjesne novine u liječenju mnogih oboljenja.Svoju primjenu doživjele su metode iz arapske medicine, i to posebno u ranarstvu.

Sve do polovine 19.vijeka,u Tuzli i njenoj okolini postoje tek tragovi o povremenom radu ljekara,jer se tek pedesetih godina prošlog vijeka počinje intenzivnije razvijati ova profesija u tuzlanskom kraju.
1873.godine iz Carigrada sa studija medicine u Tuzlu dolazi dr Mehmed Sami Šerbić,prvi ljekar i pokretač akcije za gradnju prve bolnice (Hastahane) u Tuzli.
Tako je u jesen 1874.godine otvorena prva Hastahana koja je ujedno predstavljala začetak organizovane zdravstvene službe u tuzlanskoj regiji.Bolnica je imala 4 sobe sa 10 bolničkih postelja,ordinaciju i prijemnu ambulantu,zatim bolesniču kuhinju,sobu za osoblje i molitvu.

download (1)

dr Mehmed Sami Šerbić                                                                                                                                                                 
1886.godine u Tuzli je otvorena Opštinska bolnica u Kojšinu u kojoj su u to vrijeme radili austrijski ljekari i apotekari.U okviru ove bolnice prvi puta u istoriji uvodi se zdravstvena služba za zaštitu žena.S obzirom da su žene nerado pristajale na preglede kod ljekara muškog pola,iskazala se potreba za ženama ove struke.

Prva žena ljekar,ginekolog u Bosni i Hercegovini,koja je radila u Službi za zdravstvenu zaštitu žena u Tuzli bila je poljakinja Theodora Krajewska.

download (2)

Istovremeno s puštanjem u rad Rudnika uglja i Solane u Kreki izgrađeno je stambeno naselje za rudare i solare ukazala se i potreba za zdravstvenim zbrinjavanjem rudara i članova njihovih porodica.Tako je u sklopu naselja 1891.godine puštena je u rad Rudarska bolnica u Kreki.

Dolaskom dr Riste Jeremića 1904.godine u Opštinsku bolnicu u Tuzli ,tuzlansko zdravstvo dobija prvog specijalistu hirurgije.

images (1) dr Risto Jeremić

Zbog u to vrijeme učestalih epidemija kolere i drugih zaraznih bolesti u ovaj kraj dolaze i prvi epidemiolozi. 1919.godine formira se Opšta državna bolnica i to je vrijeme razvoja zdravstva i povećanja broja ljekara,farmaceuta i drugog medicnskog osoblja. Dom narodnog zdravlja u Tuzli formiran je 1923.godine ,kao i okružna bakteriološko-epidemiološka stanica. Prema podacima iz 1940.godine u zdravstvu je u Tuzli radilo 25 ljekara i 8 apotekara. Ratne 1944.godine u Tuzli postojala je i Vojna bolnica kapaciteta 480 postelja uz koju je djelovao i ranjenički centar. Nakon drugog svijetskog rata tuzlansko zdravstvo bilo je znatno osiromašeno.Povećan broj stanovnika i razvoj čitave regije uslovili su i potrebu za većim brojem zdravstvenih radnika.Zbog potrebe za kadrom 1947.godine otvorena je Srednja medicinska škola. Razvoj zdravstva pratio je razvoj privrede i slijedio životne tokove.Ova oblast se osavremenjava,otvaraju se novi kapaciteti. 1964.godine otvara se nova bolnica na Gradini u čijem okrilju rade Hiruško,Ortopedsko,traumatološko,oftalmološko,ginekološko-akušersko odjeljenje te kabineti za otorinolaringologiju,radiologiju i transfuziologiju,centralni labaratorij,služba za patologiju i prateće tehničke službe.1975.otvara se dječija bolnica,1979.Nova zgrada zaraznog  i najzad 1983.godine moderna i savremena Interna klinika. Nekako u isto vrijeme sa razvojem bolničkih kapaciteta na Gradini i Dom zdravlja useljava u novi objekat na Slatini.Pored velikog kapaciteta ovaj objekat opremljan je i za to vrijeme savremenom opremom i aparatima, što je opet omogućilo razvoj i osavremenjavanje službi koje su djelovale u okviru Doma zdravlja. Ubrzan razvoj i izgradnja bolničkih kapaciteta tražila je i veći broj ljekara raznih specijalnosti,dakle stručnog kadra.Zbog toga je 1976.godine otvoren Medicinski fakultet. Otvaranjem Medicinskog fakulteta bolnički kapaciteti i odjeljenja na Gradini prerasli su u Klinike. Prošavši nekoliko faza u organizovanju danas Univerzitetski klinički centar smješten je na četiri lokacije u gradu.Najveći dio na Gradini,zatim u Slavinovićima,Solini i Kreki.