Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar Tuzla moderna je ustanova sa jasnom vizijom svog razvoja i misijom da kontinuiranom edukacijom unapređuje i podiže kvalitet usluga za svoje pacijente kako bi bila liderom u brizi o zdravlju građana, prepoznata u liječenju, edukaciji i inovacijama. Uspostavom saradnje sa velikim brojem medicinskih ustanova širom svijeta, Univerzitetski klinički centar Tuzla svoj razvoj bazira na permanentnoj stručnoj i naučnoj edukaciji medicinskih radnika i medicinskih saradnika u zemlji i inostranstvu. Brojne su destinacije u kojima ljekari, medicinske sestre, administrativni radnici i drugo osoblje vrše usavršavanje. Edukacija se provodi u okviru partnerskih projekata, tako da, osim boravka naših stručnjaka u najsavremenijim medicinskim centrima širom svijeta, svjetski priznati stručnjaci često borave u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Obostrana saradnja je osigurana sa velikim centrima iz: Slovenije (Ljubljana, Maribor, Golnik), Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek), Srbije (Beograd, Novi Sad, Sremska Kamenica, Ćuprija), SAD-a (Buffalo, Cincinnati, Chicago, Maryland), Francuske (Strasbourg, Paris, Anges, Nantes), Austrije (Wienna), Njemačke (Günzburg, Ulm, Libek, Frankfurt, Regensburg, Deggendorfu), Švedske (Örebro), Norveške (Oslo, Trondhaim), Engleske (Leeds), Italije (Udine), Švicarska (Berne) i Turska (Istambul, Malatie).

Potpisan ugovor o saradnji sa Acibadem zdravstvenom grupacijom
Memorandum o saradnji između JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i zdravstvene grupacije Acibadem potpisan je, u septembru 2014. godine, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Memorandum su potpisali doc. dr. Nešad Hotić, direktor UKC Tuzla i predstavnica turske kompanije Severcan Eralp, menadžer za regiju Balkana. Uspostavljena saradnja otvara nove mogućnosti za edukaciju, usavršavanje i razmjenu naučnih i stručnih iskustava u različitim oblastima medicine. Saradnja će biti realizovana kroz podršku koju će ljekari pružati jedni drugima za odabrana klinička područja, kao i kroz kooperaciju u različitim laboratorijskim testovima i analizama koji ne mogu biti urađeni u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Također, Acibadem zdravstvena grupacija omogućit će tretmane koji ne mogu biti odrađeni u UKC Tuzla po prikladnim cijenama protokola.

Univerzitetska bolnica Örebro, Švedska

Dvosmjerna saradnja u oblasti psihijatrije i liječenja ovisnika, kao i u području razmjene iskustava u liječenju trauma ozvaničena je potpisivanjem Sporazuma o saradnji, 31.avgusta 2004.godine između JZU UKC Tuzla i Univerzitetske bolnice Örebro ( Centra za liječenje ovisnika Sreske psihijatrijske bolnice Örebro), Švedska.

 

St.Gemma΄s Hospice, Leeds, Velika Britanija

Saradnja intenzivno traje od 2001.godine i u okviru nje realizovan je projekat otvaranja Odjela palijativne njege- Hospisa u okviru Klinike za plućne bolesti i tbc UKC Tuzla. Sporazum o saradnji potpisan je 13.10.2006.godine čime je zvanično nastavljena saradnja u edukaciji i razmjeni iskustava s ciljem pružanja što adekvatnijeg tretmana za teško oboljele pacijente.

The Buffalo General Hospital, SAD
Memorandum o razumijevanju između Opšteg zdravstvenog sistema u Buffalu, Američkog međunarodnog zdravstvenog sistema (AIHA), Ministarstva zdravlja Federacije BiH i UKC Tuzla potpisan je 21.oktobra 1996.godine sa svrhom razvijanja produktivnog i dugoročnog partnerstva u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite u Tuzli i Buffalu, uključujući ne samo kvalitet i karakter zdravstvene zaštite nego i administracije institucija, sistema pružanja zaštite i sistema medicinske edukacije.
 
Cincinnati Childrens Hospital Medical Center, Ohio, SAD

Memorandum o razumijevanju potpisan u oktobru 2000.godine između Cincinnati childrens Hospital, SAD, UKC Tuzla (Klinike za dječije bolesti) i Pedijatrijske klinike u Zagrebu otvara puteve kvalitetne edukacije kadra, nova iskustva u liječenju dječije populacije kao i unapređenje ove oblasti u cjelini.
Nastao je kao plod dugogodišnje saradnje sa Prof.dr.Ričardom Azizkanom koji je u BiH i Tuzli do potpisivanja Memoranduma boravio 8 puta.

Klinika za rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“Beograd

Ugovor o poslovnoj saradnji potpisan 3.juna 2005.godine predvidio je saradnju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ iz Beograda u području razmjene iskustava i znanja u oblasrti fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije i uvođenje novih dijagnostičkih procedura, posebno dijagnostička ispitivanja urinarnog trakta, u čemu beogradski stručnjaci imaju 30-o godišnje iskustvo.

Partnerska saradnja Tuzla , BiH – Ćuprija , Srbija – Trondahaim , Norway

Projekat „Starenje i njega starih soba“ u okviru koga se odvija specijalizacija za visoki i viši medicinski kadar u oblasti gerontologije i brige o starima implementira se u okviru projekta saradnje između Univerziteta u Tuzli , BiH , Medicinskog fakulteta u Ćupriji , Srbija i Sor-Trondelag Univerziteta iz Trondahaim-a , Norway.

Infektivna klinika „Dr Fran Mihaljević“ Zagreb

Od decembra 1997.godine uspostavljena je saradnja u području edukacije kadrova u oblasti infektivnih oboljenja , posebno dijagnostike i novih metoda u liječenju. Dvosmjeran saradnja je rezultirala vrlo kvalitetnom razmjenom znanja i iskustava i organizacijom tečaja trajne edukacije iz infektologije 15.juna 2007.godine u Tuzli.

Opća bolnica „Sveti Duh“ Zagreb , Hrvatska

Još od 1995.godine uspostavljeni su kontakti i saradnja temeljena na edukaciji kadrova KC Tuzla u Kliničkoj bolnici „Sveti duh“ iz Zagreba. Posredstvom prof.dr.Asima Kurjaka i razumijevanja prof.dr.Dragutina Košute sklopljen je dogovor o edukaciji kadrova

CIR, .Chikago, SAD

Projekat edukacije u oblasti orto-protetike u okviru djelovanja Centra za međunarodnu rehabilitaciju (CIR) iz Čikaga, SAD, neprofitne organizacije koja u cijelom svijetu djeluje u cilju pomoći osobama sa onesposobljenjemu JZU je započeo sa implementacijom 2005.godine

Univerzitetska bolnica Nant

Potpisanim okvirnim sporazumom o parnerstvu između JZU UKC Tuzla i Univerzitetske bolnice Nant dugogodišnja kvalitetna saradnja dobila je novu dimenziju. Sporazum su potpisali prof.dr.Elmir Čičkušić, direktor JZU UKC Tuzla i gđa Christiane Coudrier, generalna direktorica CHU Nant.

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, France

Od 1997. godine započela saradnja bazirana na edukaciji kadrova.
Na „medicinskim susretima Francuska – Bosna i Hercegovina” održanim u Sarajevu, 16.marta 2001. godine, potpisana je Konvencija o saradnji između Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Univerzitetske bolnice u Strazburu.

Hôpital Saint-Jacques Nantes,France

Saradnja na polju edukcije u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije započeta još 1997.godine sa Klinikom za palivalentnu funkcionalnu reedukaciju “Saint Jaeques” Nantes, Francuska potvrđena je 2001. godine u Sarajevu potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Univerzitetsko bolničkog centra Nanies, Francuska i JZU UKC Tuzla, BiH i za koordinatora imenovana doc. dr. sc. Suada Kapidžić-Duraković.

Klinika za neurohirurgiju Guenzburg , Univerzitet u Ulmu , Njemačka

Hans-Peter Richter , profesor neurohirurgije i šef Neurološke klinike iz Ulma , Njemačka boravio je početkom novembra 1996.godine na Neurološkoj klinici u Tuzli.( prvi kontakti uspostavljeni su 1992.godine , za tri godine saradnje pregledano je preko 300 pacijenata , a operisano 150 bolesnika).Dolaskom prof. Rihtera u Tuzlu otvorena je mogućnost za pomoć pacijentima koji su imali povrede perifernih nerava i edukaciju domaćeg tima u zbrinjavanju ove vrste povreda. Otvorena mogućnost saradnje dvaju institucija.

Rikshospitalet Universitetsklinik , Oslo Norway

Uvođenje interventnih procedura kod rješavanja problema velikog suženja vena i arterija obavljeno je na Poliklinici za radiologiju zahvaljujući dr Geir Hafsahl-u , interventnom radiologu iz Rikshospitalet , Oslo , Norveška.