huzeir

za izdavača:
Prim. dr. Huzeir Duraković
Redakcijski kolegij
Đ. Poljaković, S. Dizdarević, S
Delibegović-Dedić,S. Kalajlić
Urednik:Pašaga Durić
Amra Odobašić
Urednik fotografije: E. Šehić
Tehnički sekretar: S. Mujkić


Bilten – Zdravstvene novine – Vijesnik

Prvi broj Biltena objavljen je u septembru 1995. godine, urednik je bila Nermina Durmić Kahrović, a za fotografiju je bio zadužen fotograf Eldar Azapagić.

Od decembra 1997. godine do decembra 1999. godine urednička dužnost Biltena bila je povjerena iskusnom tuzlanskom novinaru, Pašagi Duriću, a obaveza da obezbijedi adekvatne fortografije i ilustruje događaje pripala je fotografu Eldaru Šehiću.

U novembru 1999. godine redakciji Biltena pridružila se Amra Odobašić, diplomirani žurnalista koja je od broja 23, objavljenog u februaru 2000. godine preuzela uredničke obaveze.

Kontinuitet izlaženja, sadržajnost i cilj da informiše javnost o ljudima i događanjima vezanim za ovu ustanovu, ali i da informiše zaposlene u samom centru u potpunosti su bili ispunjeni.

U januaru 2003. godine, Bilten mijenja ime u Zdravstvene novine i s modernijim pristupom i koncepcijom postaje prepoznatljiv list i izvan naše ustanove, predstavljajući dobru arhivsku građu o razvoju zdravstva na ovim prostorima.

Zdravstvene novine novog urednika dobile su 2005. godine, kada je za urednika imenovana Azra Kunosić, a 2006. godine mijenjaju ime u Vijesnik UKC.

Od 2007. do 2009. godine za urednika je ponovo imenovana Amra Odobašić, a 2009. godine za urednika je imenovana Ersija Aščerić-Mujedinović, dipl.žurn.

Zadnji štampani broj Vjesnika UKC izlazi u aprilu 2010. godine nakon čega prelazi u elektronsko izdanje.


Iz arhiva: Prvi broj-septembar/rujan 1995.

bilten

Izdavač: Klinički centar Tuzla
za izdavača:
Prof. dr.. med. sci. Teufik Tulumović
Uređuje Redakcijski kolegijum
Glavni i odgovorni urednik:
Nermina Durmić Kahrović
Urednik fotografije:
Abdurahman Danko Karaosmanović
Grafički dizajn:Dragutin Matošević
Tehnički urednik: Sejmo Zulfić