Vjesnik UKC br.57
57
Glavni i odgovorni urednik: A. Odobašić
Redakcijski odbor: M. Hadžibeganović, Đ. Poljaković,
Š Hasukić,S. Dizdarević,
R Mulalić, L. Osmančević,R. Šiljegović,
A Odobašić, E. Šehić
Izdavački savjet:
H. Tahirović, S. Ahmetagić, Z. Fatušić
Novinari: E. Aščerić-Mujedinović
Urednik fotografije: E. Šehić
Izdavač: JZU UKC Tuzla
Za izdavača:
doc. dr. med.sci. Nedret Mujkanović
Vjesnik UKC br.56
56
Glavni i odgovorni urednik: A. Kunosić
Redakcijski odbor: M. Hadžibeganović, Đ. Poljaković,
Š Hasukić,S. Dizdarević,
R Mulalić, L. Osmančević,R. Šiljegović,
A Odobašić, E. Šehić
Izdavački savjet:
H. Tahirović, S. Ahmetagić, Z. Fatušić
Novinari: A. Kunosić, A. Odobasić
Urednik fotografije: E. Šehić
Izdavač: JZU UKC Tuzla
Za izdavača:
doc. dr. med.sci. Nedret Mujkanović
ARHIVA

Vjesnik UKC br. 55
Vjesnik UKC br. 54
Vjesnik UKC br. 53
Vjesnik UKC br. 52
Zdravstvene novine
br. 51
Zdravstvene novine
br. 49

Iz sadržaja:
Potpisan sporazum o partnerstvu
Ambasador Palestine u UKC Tuzla
“Bolnica na kraju grada” mogla bi postati referentni
centar za plućne bolesti
Naučni skup koji je okupio eksperte iz oblasti
gastroenterologije

 

huzeir

za izdavača:
Prim. dr. Huzeir Duraković
Redakcijski kolegij
Đ. Poljaković, S. Dizdarević, S
Delibegović-Dedić,S. Kalajlić
Urednik:Pašaga Durić
Amra Odobašić
Urednik fotografije: E. Šehić
Tehnički sekretar: S. Mujkić


Bilten – Zdravstvene novine – Vijesnik

U majskom i septembarskom broju Biltena objavljenih u 1997.godini uz obilje informacija koje su donosile novine za fotografije se pobrinuo fotograf Eldar Azapagić.
Od decembra 1997.godine do decembra 1999.godine urednička dužnost bila je povjerena iskusnom tuzlanskom novinaru, Pašagi Duriću, a obaveza da obezbijedi adekvatne fortografije i ilustruje događaje mladom fotografu Eldaru Šehiću.
U novembru 1999.godine redakciji Biltena pridružila se Amra Odobašić, diplomirani žurnalista koja je od broja 23, objavljenog u februaru 2000. godine preuzela uredničke obaveze.
Kontinuitet izlaženja, sadržajnost i cilj da informiše u potpunosti su bili ispunjeni.
U januaru 2003.godine, Bilten mijenja ime u Zdravstvene novine i s modernijim pristupom i koncepcijom postaje prepoznatljiv list i izvan naše ustanove, predstavljajući dobru arhivsku građu o razvoju zdravstva na ovim prostorima.
Zdravstvene novine novog urednika dobile su u 2005.-godini, kada je za urednika imenovana Azra Kunosić a 2006.godine mijenjaju ime u Vijesnik UKC.


Iz arhiva: Prvi broj-septembar/rujan 1995.

bilten

Izdavač: Klinički centar Tuzla
za izdavača:
Prof. dr.. med. sci. Teufik Tulumović
Uređuje Redakcijski kolegijum
Glavni i odgovorni urednik:
Nermina Durmić Kahrović
Urednik fotografije:
Abdurahman Danko Karaosmanović
Grafički dizajn:Dragutin Matošević
Tehnički urednik: Sejmo Zulfić


Uvodna riječ
Nermina Durmić Kahrović
Posljednjih šest mjeseci Klinički centar Tuzla ima Informativnu službu, čiji je osnovni zadatak da informiše javnost o ljudima i događanjima vezanim za ovu ustanovu, ali i da informiše zaposlene u samom centru.
Naravno, tu je i želja da ostane pisani trag o onome što se radilo, u kakvim uslovima i na koji način u kliničkom centru u tuzli u toku agresije na našu zemlju. Od 2. novembra Informativna služba ima i prostorije namjenjena za njen rad, u prostoru Zavoda za sudsku medicinu, a odnedavno na raspolaganju klinički centar ima i TV-studio. U ovom studiju radit će se i materijali koji predstavljaju stručne radove i slično. nevezano za one koji su trenutno zaposleni u informativnoj službi, ona može i treba da bude otvorena za sve radnike Kliničkog centra. U ovom broju govorimo o temama koje su nam se učinile interesantnim, najavljenim novinarima u samom Centru, a neke od tekstova koje objavljujemo već su vidjeli svjetlo javnosti, objavljeni u sredstvima masovnog komuniciranja.
Ovo je Bilten o Vama i za Vas, zato je svaka Vaša sugestija dobrodošla.