Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla

Adresa: Trnovac bb , 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Centrala
Tel.: 00387 35 303 500

Kontakt:

Odgovorni tehnički sekretar
Tel.: 00387 35 303 300
Fax.:00387 35 250 474
mail: info@ukctuzla.ba