DIRECTOR’S OFFICE  (Podaci ažurirani 28.11. 2014. god.)

KLINIKE

POLYCLINICS

ZAVODI

CENTRI

BOLNIČKA APOTEKA (Podaci ažurirani, 5.1.2015.god.)

SEKTORI

SLUŽBE

SESTRINSTVO

Plan stručnih sastanaka medicinskih sestara-tehničara JZU UKC Tuzla za 2015 godinu

ETIČKI KOMITET