Radno vrijeme
Redovno radno vrijeme klinika i poliklinika radnim danom je od 8,00 do 16,00. Za hitna stanja organizirane su službe dežurstva koje rade 24 sata. Specijalističke ambulante rade od ponedeljka do petka od 8,00 do 13,30, odnosno do 16,00, o čemu ćete biti informisani prilikom zakazivanja pregleda.

Dolazak u bolnicu
Po dolasku u bolnicu predajte dokumentaciju u prijemnoj ambulanti u koju ste upućeni. Ako Vaše stanje ne zahtijeva hitan prijem, prijem u bolnicu biće zakazan za određeni dan. Za pojedine preglede i dijagnostičke pretrage, takođe će Vam biti određen termin.
Termini za određene preglede mogu se dogovoriti telefonom. Svi kontakti navedeni su telefonskom imeniku u oviru Vodiča
Jednakost u pristupu i pružanju usluga
Svim pacijentima zagarantovan je jednak pristup i pružanje zdravstvenih usluga bez obzira na naciju, spol, rasu, jezik, vjeroispovijest, onesposobljenost, godine i druge različitosti.

Dokumenti koji su potrebni za obavljanje pregleda, dijagnostičkih pretraga i bolničko liječenje

  • Uputnica ljekara iz primarne zaštite ili druge bolnice (ne starija od 30 dana)
  • Ovjerena zdravstvena knjižica
  • Lična karta ili drugi identifikacijski dokument sa slikom (pasoš, vozačka dozvola)
  • Zdravstvena dokumentacija o prethodnom liječenju (otpusnice, rtg snimci, nalaz UZ i sl.).

Detaljna uputstva o potrebnoj dokumentaciji, bilo da ste osiguranik sa područja Tuzlanskog kantona ili drugog kantona / entiteta / distrikta mogu se dobiti u prijemnim ambulantama.
Informacije možete dobiti i na brojeve telefona. Svi kontakti navedeni su telefonskom imeniku u oviru Vodiča


U slučaju hitnog dolaska u bolnicu poželjni su

  • Sva postojeća medicinska dokumentacija
  • Lijekovi koje trenutno uzimate
  • Novac za podmirenje troškova

Osoba u pratnji uvijek je dobrodošla!
Ako je riječ o hitnom prijemu pacijent u pratnji će se ostaviti rok za dostavu potrebne dokumentacije. Za pacijente, koji su osiguranici drugog kantona entiteta / distrikta, u slučaju hitnog prijema na bolničko liječenje postoji propisana procedura po kojoj se obavještava nadležni zavod zdravstvenog osiguranja koji dostavlja Odluku o saglasnosti za liječenje Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove JZU UKC Tuzla.

Prilikom prijema u bolnicu na prvom pregledu potrebno je upozoriti ljekara na

  • Lijekove koje već uzimate (dobijene na recept, one u slobodnoj prodaji, homeopatske pripravke, pa čak i vitamine)
  • Alergijske reakcije koje kod Vas izaziva lijek (npr. penicilin), hrana i sl.
  • Radi što uspješnijeg liječenja vrlo je važno iskreno odgovarati na ljekarova pitanja, neovisno o tome koliko Vam se neki podaci činili nevažnima ili Vam je neugodno o njima govoriti. Vaša pomoć ljekaru ujednoje i pomoć Vama samima.
Troškovi liječenja
Lično učešće u troškovima liječenja (participacija) zavisi od toga kod kojeg ste kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja osigurani, odnosno da li ste osiguranik drugog entiteta ili distrikta. Sve potrebne informacije o plaćanju dobićete od osoblja na prijemu.
Ukoliko se prije dolaska u bolnicu želite informisati o troškovima liječenja informacije možete dobiti od glavne sestre klinike ili putem telefona.
Ukoliko niste osigurani ili ne posjedujete odgovarajuću dokumentaciju sami snosite troškove liječenja. 

Informacije
Za vrijeme boravka u bolnici radi pregleda ili liječenja sve potrebne informacije možete dobiti na informacionom desku, koji se nalazi na ulazu u svaku bolničku zgradu.