Šta pacijent nosi sa sobom
Pri  dolasku na liječenje u bolnicu ponesite sa sobom

 • Sredstva za ličnu higijenu (sapun, četkica i pasta za zube, čaša, peškir, brijač, ogledalo, lična kozmetika, papirni ubrusi),
 • Papuče
 • Pidžamu/spavačicu
 • Rublje
 • Čarape
 • Ogrtač
 • Sve lijekove koje trenutno uzimate i to u originalnom pakovanju (uključujući vitamine, tablete za spavanje, kapi za oči ili nos, te slične lijekove koji se ne izdaju na recept)
 • Sve što će Vam život u bolnici učiniti ugodnijim (knjigu, novine, elektronske igrice, radio, CD player sa slušalicama, itd.)
 • Novac za telefon, novine…

Napominjemo da…
Iako mobilni telefon olakšava komunikaciju s bližnjima dok ste razdvojeni, potrebno je biti obziran prema drugim bolesnicima u sobi i na odjeljenju. Molimo da ga držite na vibracijskoj dojavi poziva kada ste u zgradi. Pitajte odjeljensku sestru smeta li mobilni telefon drugim uređajima koji se nalaze u bolesničkoj sobi ili u blizini!

Pri prijemu
Po dolasku bit će Vam dodijeljeni krevet i ormarić. Na nekim odjeljenjima nije dopušteno da nosite Vašu pidžamu/spavaćicu, o čemu ćete biti obaviješteni.
Pri prijemu Vaša odjeća i obuća će biti popisana i spremljena u posebnu garderobu ili u plakar u Vašoj bolesničkoj sobi. Za odjeću i obuću spremljenu u garderobu dobićete potvrdu. Potvrdu sačuvajte do otpusta iz bolnice, da bi Vam na osnovu potvrde mogli vratiti stvari. Preporučujemo da odjeću i obuću date svojoj pratnji.
Odjeću i obuću pacijenata koji nisu pri svijesti pohranjujemo u bolničku garderobu ili predajemo članovima porodice.
Nije   preporučljivo   nositi   velike   količine novca  ,   dragocjenosti,   prijenosni kompjuter ili televizor, jer za njihov nestanak bolnica ne odgovara!
Vrijednije predmete bolesnika koji nisu pri svijesti pohranjujemo u bolnički sef ili predajemo članovima porodice.

Lijekovi
Prilikom liječenja u bolnici uzimajte lijekove koje Vam je propisao odgovorni ljekar. Obavijestite ga o lijekovima koje redovno uzimate po preporuci Vašeg porodičnog ljekara i dogovorite se s njim da li ćete ih i dalje uzimati.

Prijem u porodilište
Pored navedene dokumentacije za prijem potrebno je imati

 • Trudničku knjižicu sa nalazom krvne grupe i Rh faktora i drugim nalazima i dokumentacijom o praćenju trudnoće
 • Pribor za ličnu higijenu
 • Higijenske uloške
 • Manji    paketić    pampers    pelena    za    Vaše novorođenče
 • Lijekove koje trenutno uzimate.

Dogovorite se sa ljekarom i babicom na prijemu ukoliko želite da porodu prisustvuje Vaš partner.

Djeca u bolnici
Pri dolasku na liječenje u bolnicu djeca trebaju ponijeti stvari kao i za odrasle, a pored toga i kartice za telefon i neke drage predmete (igračke, knjige, fotografije). Na predmete napišite ime i prezime djeteta kako se ne bi izgubili. Da se Vaše dijete ne bi osjećalo usamljeno preporučujemo da ga posjećujete svaki dan po dogovoru sa osobljem.
Ako za vrijeme posjete želite izvesti Vaše dijete izvan odjeljenja dužni ste se o tome dogovoriti sa ljekarom ili medicinskom sestrom.

Prijem starijih osoba
Pri dolasku u bolnicu starije osobe treba da ponesu i posudicu za zubnu protezu i pribor za njeno čišćenje, štapove ili štake koje koriste kao pomoć pri hodanju, slušni aparat, naočare za čitanje. Svi predmeti trebali bi biti označeni imenom i prezimenom ili kratkom oznakom.

Bolnička pratnja
Na svakom ulazu (informacioni desk) u kliniku dočekat će Vas sestra -domaćica koja će Vam dati željene informacije. Pomoćno osoblje pomoći će Vam pri kretanju i snalaženju između pojedinih zgrada i pomoći slabije pokretnim pacijentima da okončaju dijagnostičke procedure.

Specijalistički ljekarski tim i sestrinska njega
O Vama  će za vrijeme boravka  u  bolnici brinuti  specijalistički   ljekarski  tim   klinike.
Odgovorni   ljekar   će odrediti način i postupak Vašeg liječenja. U slučaju da Vaša bolest zahtijeva saradnju   više  specijalističkih   grana,   biće pozvani   ljekari   drugih   klinika   ili   sazvan konzilijarni  tim  koji  će dati  preporuke za daljnji tok liječenja.
O Vama  će  brinuti i  medicinske sestre-tehničari,  koji su važna spona između pacijenta  i ljekara i zaduženi za zdravstvenu njegu, medicinsku rehabilitaciju i davanje terapije.

Pozivanje dežurnog osoblja
U svakoj sobi, u blizini bolesničkog kreveta, nalazi se uređaj za zvučno pozivanje dežurnog osoblja.