Pristanak na vrstu liječenja
Za operativni zahvat i drugu invazivnu proceduru potreban je Vaš pristanak u pisanoj formi.
Obrazac pristanka sadrži korisne efekte procedure koja će se provoditi, kao i potencijalne rizike.
Pažljivo pročitajte obrazac prije potpisivanja i za sve nejasnoće obratite se odgovornom  ljekaru.

Odbijanje dijagnostičke procedure ili drugog tretmana
Vaše pravo u toku liječenja je da odbijete predloženu dijagnostičku proceduru ili drugi tretman. O mogućim alternativama se konsultujte sa odgovornim  ljekarom.
Ukoliko je Vaša konačna odluka odbijanje tretmana, od Vas će biti traženo da potpišete odgovarajuću izjavu. U određenim situacijama Vaše odbijanje dijagnostičke procedure ili drugog tretmana može dovesti do otpusta iz bolnice.

Nastava sa učenicima i studentima
U bolnici se obavlja praktična nastava za studente i učenike. Molimo da svojim sudjelovanjem date doprinos uspješnom obavljanju nastave, ali napominjemo da imate pravo odbiti prisutnost studenata ili učenika tokom pregleda ili druge procedure.

Pristanak na istraživanje
Istraživački rad zauzima značajno mjesto u djelatnosti Ustanove. Ukoliko se predlaže Vaša uključenost o tome ćete biti detaljno informisani i od Vas će se zatražiti pismeni pristanak.
Od Vas će se zatražiti pismeni pristanak i ukoliko se podaci iz Vaše medicinske dokumentacije koriste za provjeru kliničkog kvaliteta ili istraživački rad na način da se iz objavljenih podataka možete identificirati.