O datumu i vremenu otpusta će Vas obavijestiti sobni ljekar.
Obavijest ćete dobiti blagovremeno, tako da o tome možete obavijestiti svoju pratnju.
Otpuštanje se obično obavlja u prijepodnevnim satima.

Upute za dalje liječenje nalaze se u Vašem otpusnom pismu. Podrobnije informacije ćete dobiti od osoblja prije otpusta.
Za neka stanja i oboljenja biće Vam date pisane upute.

Pri napuštanju bolnice na prijamnom šalteru ćete podmiriti eventualne troškove (participacija, troškovi liječenja za neosigurana lica i sl.).
Na prijemnom šalteru će Vam biti uručeno otpusno pismo za Vas i Vašeg ljekara porodične medicine, kao i Vaša dokumenta.
Ukoliko imate problema kod odlaska obratite se odjeljenskoj sestri. Pomoć će Vam pružiti i Zavod za psihološku i socijalnu zaštitu organizovan pri bolnici.