Pristup medicinskoj dokumentaciji

U toku i nakon liječenja možete ostvariti pristup Vašoj medicinskoj dokumentaciji ili zatražiti kopiju iste. O načinu kako da to ostvarite možete se informisati kod odgovorne sestre odjeljenja.

Religijske potrebe
Bolnica ima prostorije za obavljanje vjerskih obreda i to na dva lokaliteta. Prostorije se na lokalitetu Gradina nalaze u izdvojenom objektu, koji se nalazi u parku, preko puta objekata u kojima su smješteni Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku i Uprava bolnice. Na lokalitetu Slavinovići, prostorije za vjerske obrede se nalaze u Centru palijativne njege. Imamo i odgovarajuću saradnju sa vjerskim službenicima, koje na Vaš zahtjev pozivamo.
Smještaj osoba u pratnji

Prisustvo članova uže porodice i njihova potpora često olakšavaju boravak u bolnici, ali u našoj Ustanovi ne postoji mogućnost smještaja pratnje. Za smještaj majke pratilje informacije ćete dobiti od odjeljenske sestre.

Prigovori, pohvale, prijedlozi
Vaše prigovori, pohvale i prijedloge osoblje je uvijek spremno saslušati i preduzeti potrebne mjere. Ako ih želite izraziti u pismenom obliku na raspolaganju su Vam sandučići, postavljeni za te namjene na svim odjeljenjima. Od odgovorne sestre odjeljenja možete tražiti i da Vam se obezbjedi da se Vaša izjava uzme na zapisnik.

 

Telefoni:

 

Klinika za interne bolesti 035/303-302
Klinika za hirurgiju 035/303-228
Klinika za ortopediju i traumatologiju 035/303-241
Klinika za bolesti uha, grla i nosa 035/303-208
Klinika za očne bolesti 035/303-255
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju 035/303-237
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju 035/303-167
Klinika za invazivnu kardiologiju 035/303-202
Klinika za neurohirurgiju 035/303-248
Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju 035/303-247
Klinika za ginekologiju i akušerstvo 035/303-406
Klinika za dječije bolesti 035/303-708
Klinika za neurologiju 035/303-130
Klinika za plućne bolesti 035/306-646
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 035/303-630
Klinika za zarazne bolesti 035/303-321
Klinika za psihijatriju 035/267-111
Klinika za kožne bolesti 035/303-120
Klinika za onkologiju i radioterapiju 035/303-63 i 035/303-483
Klinika za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze 035/303-107
Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu 035/303-528
Centar palijativne njege  035/306-661
Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku 035/303-534
Poliklinika za transfuziologiju 035/303-548