• Ured Direktora Ustanove čine Direktor,
  • Pomoćnik direktora za medicinske poslove,
  • Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad,
  • Pomoćnik direktora za  ekonomsko-finansijske poslove i Pomoćnik  direktora za  sestrinstvo

Prof.dr.med.sc. Denijal Tulumović, v.d. Direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Biografija /pdf/

Doc. dr. med. sc. Lejla Osmančević, v.d. Pomoćnika direktora za medicinske poslove Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Prof.dr.med.sc. Šefik Hasukić, Pomoćnik direktora  za nastavu i naučno-istraživački rad

Biografija /pdf/
Publikacije /pdf/

 

Šefik Husić, magistar sestrinstva, Pomoćnik direktora za sestrinstvo

 

download (1)

Sabina Tanović, dipl.ecc., Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

Biografija (pdf)