• Ured Direktora Ustanove čine Direktor,
  • Pomoćnik direktora za medicinske poslove,
  • Pomoćnik direktora  za nastavu i naučnoistraživački rad, 
  • Pomoćnik  direktora za  sestrinstvo
  • Pomoćnik direktora za pravne poslove i ljudske resurse
  • Pomoćnik direktora za  ekonomsko-finansijske poslove 

Prof.dr.med.sc. Denijal Tulumović, v.d. Direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Biografija /pdf/

Doc.dr.med.sc. Igor Hudić, Pomoćnik direktora za medicinske poslove Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Prof.dr.med.sc. Ervin Alibegović, Pomoćnik direktora  za nastavu

i naučno-istraživački rad

 

Šefik Husić, magistar sestrinstva, Pomoćnik direktora za sestrinstvo

 

 

 

 

Emir Kikanović, dipl. ecc, v.d. Pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove