v.d. Načelnika: Doc.dr.med.sc. Zlatan Mehmedović

Glavna sestra: Zemira Đulović, MA zdravstvene njege i menadžmenta
Med.setra za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju:Salmira Kovačević,dipl.med.sestra zdravstvene njege

Sekretar: Zlata Sejranić, tehnički sekretar

Kontakt:

tel.: 00 387 35 30 31 25

e-mail: info@ukctuzla.ba

 

Preporuke “American College of Surgeons” u uslovima infekcije COVID 19.

Klikni na link za pregled

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Dijagnostička obrada bolesnika iz domena abdominalne, torakalne hirurgije te sprovođenje medikamentoznog ili operativnog liječenja i njega tih bolesnika.
 • Dijagnostika i prijem traumatiziranih bolesnika sa povredama abdomena, grudnog koša , utvrđivanje potrebe za operativnim zahvatima i provođenje operativnih zahvata

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA I DJELATNOST KLINIKE:

PRIJEMNA AMBULANTA I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE AMBULANTE
Odgovorna medicinska sestra/tehničar:
Amira Mumić diplomirana medicinska sestra

Prijemna ambulanta,radi 24 h ,br.tel: 035 303 228

AMBULANTA BR. 6, br.tel. 035/303-229
Koloproktološka onkološka specijalistička ambulanta, radi ponedeljkom i srijedom od 12-16h
Enterostomalna specijalistička ambulanta,radi ponedeljkom i srijedom od 12-16 h
Proktološka specijalistička ambulanta,radi utorkom i petkom od 12-16 h
Specijalistička ambulanta za opštu onkološku hirurgiju, radi četvrtkom od 12-16 h
Hepatobiliopankreatična onkološka specijalististička ambulanta, radi četvrtkom od 12-16 h
Kontrolni pregledi hirurga rade se svaki radni dan od 09-11 h

Kabinet za ultrazvuk abdomena radi svaki radni dan od 09-11h

AMBULANTA BR. 5, br.tel 035/303-229
Specijalistička ambulanta za abdominalnu hirurgiju, radi svaki radni dan od 09-11 h
Specijalistička ambulanta za male intervencije,radi svaki radni dan od 12-16 h

 

ODJELJENJA

 • Odjeljenje za opštu abdominalnu hirurgiju
 • Odjeljenje za dnevnu hirurgiju
 • Odjeljenje za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju
 • Odjeljenje za kolorektalnu hirurgiju
 • Odjeljenje za proktologiju

KADROVI
Ukupan broj uposlenika…………………………………………….86
Ljekara specijalista…………………………………………………….20
Ljekara na specijalizaciji……………………………………………….2
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom………11
Medicinska sestra sa višom medicinskom školom…………… 1
Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom……. 49
Nemedicinskih radnika ……………………………………………….3

 

 

DJELATNOSTI  ORGANIZACIONIH  JEDINICA

 

Odjeljenje za dnevnu hirurgiju

Šef odjeljenja:Mr.med.sc.dr. Tursunović Amir, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista abdominalne hirurgije

Odgovorna sestra: Ilvana Nurkanović, diplomirana medicinska sestra

Kontakt tel:035 303 225

Operativni tretman pacijenta iz domena Opšte i abdominalne hirurgije.
Boravak u bolnici je do 24 sata
Operativni zahvati se izvode u opštoj , lokalnoj ili spinalnoj anesteziji.
Operativni zahvati koji se izvode u sklopu dnevne hirurgije:

 • operacije na žučnom mjehuru-holecitektomija zbog upalnih stanja,kamenca ,polipa ili drugih benignih promjena na žučnom mjehuru.
 • operativni zahvati :preponskih,femoralnih i ventralnih hernija
 • operativno odstranjenje benignih i malignih promjena na koži, poglavine,grudnog koša, abdomena.

Operativni zahvati se izvode klasičnim ili laparoskopskim pristupom.

 

Odjeljenje za opštu i abdominalnu hirurgiju
Šef Odjela opšte abdominalne hirurgije: Prof.dr.med.sc. Zijah Rifatbegović, specijalista opšti hirurg ,subspecijalista abdominalni hirurg
Odgovorna sestra: Diplomirana medicinska sestra  Hadžić Adela
Kontakt tel: 035 303 225
Konzervativno i operativno zbrinjavanje pacijenata iz domena opšte i abdominalne hirurgije( bolesti i trauma).
Operativni zahvati koji se izvode u sklopu odjela opšte i abdominalne hirurgije su:

 • bolesti želuca benigne i maligne bolesti (resekcijski zahvati,totalna gastrektomija)
 • bolesti žučnog mjehura (upalne bolesti,kamenci,benigne promjene u žučnom mjehuru-holecistektomije
 • bolesti crvuljka (upalne bolesti,benigne i maligne bolesti)-appendectomio,appendectomio sa resekcijom cekuma ili uzlaznog kolona)
 • bolesti tankih crijeva (inflamatorne,stenoze,benigni ili maligni tumori),-resekcije tankog crijeva
 • preponske, femoralne, ventralne, postoperativne hernije
 • operativno liječenje pretilih bolesnika

a) Gastric banding

b) Sliv resekcija želuca

c) Mini gastric bay pas

d) Bilio pancreatična diverzija          Više u dodatku (pdf)

Svi operativni zahvati se izvode klasičnim ili laparoskopskim pristupom.

 

Odjeljenje za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju
Šef Odjeljenja: Prof dr. Mirha Agić
Odgovorna sestra: Diplomirana sestra zdravstvene njege Selma Mušanović

Kontakt tel: 035 303 274
Operativno liječenje pacijenata sa bolestima jetre, žučnog mjehura, žučnih puteva, gušterače, slezine i transplantacija jetre.
Operativni zahvati koji se izvode kod pacijenata su:

 • resekcijski zahvati na jetri-segmentektomije, hepatektomije, metastazektomije
 • maligne boleti žučnjaka-proširena holecistektomija
 • resekcije žučnih puteva sa uspostavljanjem anastomoze sa žučnim putevima ili digestivnom cijevi
 • resekcijski zahvati na gušterači (parcijalne resekcije ili totalna pankreatektomija)
 • resekcija slezine
 • tretman portne hipertenzije
 • transplantacija jetre-kadaverična

Odjeljenje za kolorektalnu hirurgiju
Šef Odjeljenja: Dr. Ferid Konjić, spec.opšte i subspecijalista abdominalne hirurgije
Odgovorni tehničar: Diplomirani med tehničar Feukić Elvir

Kontakt tel:035 303 218
Odjel kolorektalne hirurgije se bavi liječenjem pacijenata sa benignim i malignim bolestima debelog crijeva (inflamatorne bolesti-ulcerozni kolitis,Kronova bolest,divertikuloza debelog crijeva, razni oblici stenoza na debelom crijevu,fistule na debelom crijevu,svi oblici ileusa,benigni i maligni tumori debelog crijeva).
Operativni zahvati koji se izvode na pacijentima koji leže na odjelu kolo-rektalne hirurgije:
Parcijalne resekcije crijeva sa uspostavljanjem anastomoze ili izvođenjem kolostome:

 • resekcija cekuma
 • resekcija ulaznog kolona sa ili bez hepatalne fleksure
 • resekcija transverzalnog kolona
 • resekcija silaznog kolona sa ili bez lijenalne fleksure
 • resekcija sigmoidnog kolona
 • prednja resekcija rektuma
 • niska resekcija rektuma
 • ultra-niska resekcija rektuma
 • subtotalna kolektomija
 • totalna kolektomija
 • proktokolektomija sa pravljenjem ilealnog pauča
 • amputacija rektuma-klasični pristup
 • ekstralevatorna amputacija rektuma
 • kreiranje anastomoze kod ranije izvedenih kolostom

Navedeni operativni zahvati se izvode klasičnim pristupom-otvorena hirurgija, ali i minimalno invazivno-laparoskopskim pristupom.
Odjel ima i svoju kolo-onkološku ambulantu (suteren I soba br.5-tel: 035 303 229)
radi:ponedeljak i petak od 12-16 h.
Odjeljenje za proktologiju

Šef odjela: Prof.dr. Samir Delibegović, Primarijus,Specijalista opšte hirugije i subspecijalista abdominalne hirurgije

Odgovorni medicinar: Mirzet Hasanović, dipl.med.tehničar

Kontakt tel: 035 303 218
Operativni zahvati kod pacijenata na odjelu proktologije:

 • operacija hemoroida
 • operacija analne fisure
 • operacija perianalne fistule
 • rekonstrukcija analnih sfinktera
 • pilonidalni sinus
 • operacija benignih i malignih bolesti anusa i perianalne regije

Odjel ima svoju proktološku ambulantu (suteren I soba br. 6, tel. 035 303 229 )
radi:ponedeljak i srijeda od 9-12 h

 

Knjige i udžbenici čiji su autori uposlenici Klinike

 1. Hirurgija pankreasa ;Prof.dr.Dešo Mešić (autor)
 2. Principi laparoskopske hirurgije; Prof.dr. Šefik Hasukić (autor)
 3. Osnovni principi anestezije i intenzivnog liječenja;prof.dr.sc. Alisa Krdžalić (autor); koautori:prof.dr.sc. Goran Krdžalić, prof.dr.sc. Zijah Rifatbegovi
 4. Naučna monografija; Pneumotoraks-klinički oblici i liječenje;prof.dr.sc. Goran Krdžalić (autor)
 5. Debljina klinički aspekti:Davor Štimac i suradnici, koautor iz BiH poglavlja Barijatrijska kirurgija prof.dr. Pašić Fuad, knjiga je objavljena 2016 godine
 6. Kirurgija bolesti debljine:zajedničko autorstvo Miroslav Bekavac Bešlin, Pašić Fuad i suradnici,knjiga je katalogizirana i objavljena u Nacionalnoj biblioteci Hrvatske i Nacionalnoj biblioteci Bosne i Hercegovine 2017 godine
 7. Peritonitis. Samir Delibegović i saradnici. Sarajevo. Interliber. 2006. 214.
 8. Kako pisati medicinski znanstveni članak. Samir Delibegović. Sarajevo. Interliber. 2008. 88.
 9. Hirurgija pankreasa. Koautor: Samir Delibegović. Neuroendokrini tumori. Tuzla. Printcom. 2008. 145-153.
 10. Ošti principi zdravstvene njege u hirurgiji. Urednici: Semir Imamović, Samir Delibegović, Mirsad Hodžić, Dženita Ljuca (ur). PrintCom. 2012. 15-36.
 11. Appendicitis: Risk Factors, Management Strategies and Clinical Implications. New York. Koautori: Samir Delibegovic, Muhamed Katica, Anhel Koluh. Formation of adhesion after laparoscopic appendectomy. In: Marmo AS (ed). New York. Nova science publishers, inc. 2014.
 12. Horizons in Neuroscience Research. Koautori: Dizdarevic K, Delibegovic S. Science and Living Human Brain: Clinical Exploration and Manipulation of the Neural Networks and Structural Lesions. In: Volume 25. Chapter 1. 2016. New York. Nova science publishers, inc. 2016.
 13. Horizons in Neuroscience Research. Koautori: Delibegovic S, Dizdarevic K. The Potential Usage of Plastic Clip in Cerebrovascular Neurosurgery. In:. Volume 25. Chapter 1. 2016. New York. Nova science publishers, inc. 2016.
 14. How to write the medical scientific article. Delibegovic S. Sarajevo. Dobra Knjiga. 2017.
 15. Donor i multivisceralna explantacija organa. Autor: Prof.dr.med.sc. Zijah Rifatbegović i saradnici

Lista radova prof.dr.med.sc. Fuada Pašića

Izvor: prof.dr. Fuad Pašić