v.d. Načelnika: Prim dr med sc Nedim Smajić

Glavni medicinska sestra: dipl. medicinska sestra Halima Dumanjić
Medicinska sestra na poslovima poboljšanja kvaliteta: Dipl. med. sestra Belkisa Džaferi

Kontakt:
tel.: 00 387 303 473; 00 387 35 303 418; 00387 35 303 270

fax: 00387 35 30 32 70

e-mail: info@ukctuzla.ba

Kliniku čini četiri bloka sa ukuno 81 krevetom. Aseptični blok, septični blok, operacioni blok i poliklinika. Aseptični blok sastoji se od pet odjeljenja: vertebrološko odjeljenje, odjeljenje za aloplastiku i sportsku  traumu, ortopedsko traumatološko odjeljenje, odjeljenje dječje ortopedije i dnevna bolnica.
U klinici radi 97 zaposlenika:12 ljekara specijalista (od čega 1 profesor, 4 doktora nauka i 1 magistar medicine), 7 ljekara na specijalizaciji, 3 ljekara sekundarca, 10 diplomiranih sestara, 2 VŠS , 61 medicinska sestra/tehničar SSS i 2 nemedicinska radnika.

DJELATNOST KLINIKE

 • Dijagnostika i liječenje bolesti i povreda lokomotornog sistema  operativnim i/ili konzervativnim tretmanom:
 • Liječenje deformiteta kičme / scoliosa kod djece i odraslih  ,tumori kičme, degenerativna oboljenja kičme , discus hernije, prelome kičme te ostala patološka stanja kičmenog stuba operativnim i konzervativnim metodama/
 • Zbrinjavanje svih vrsta  povreda  lokomotornog sistema po najsavremenijim operativnim i konzervativnim metodama (po principu AO osteosinteze)
 • Aloplastika velikih zglobova kuka i koljena
 • Endoskopska dijagnostika i endoskopski operativni zahvati (ligamentoplastika i meniscektomia,artroskopske procedure u ramenu)
 • Liječenje ortopedskih oboljenja kod djece (operativno i konzervativno zbrinjavanje deformacija stopala, kukova , kičmenog stuba i urođenih anomalija lokomotornog sistema kod djece)
 • Liječenje svih vrsta septičnih stanja (dijabetično stopalo, oboljenja perifernih krvnih sudova, hronične rane)
 • Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sistema
 • Početna rehabilitacija (fizikalni tretman).

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ORTOPEDSKOTRAUMATOLOŠKA POLIKLINIKA

Šef prijemne i kosultativno-specijalističke ambulante: Dr Muaz Tinjić
Odgovorna medicinska sestra: Dipl med sastra Mirsada Hasić

 

AMBULANTE

A-Prijemna ambulanta

B-Ortopedsko traumatološke specijalističke ambulante:

 1. ambulanta za aloplastiku velikih zglobova kuka i koljena
 2. ambulanta za sportsku traumu
 3. ambulanta vertebrološka
 4. ambulanta za septična stanja
 5. traumatološka ambulanta

KABINETI

Kabinet za UZ
U kabinetu za ultrazvuk ordinira:
Prof.dr.med.sci.Prim Svemir Čustović specijalista ortoped- četvrtkom
Prim. mr.med.sci . Nedim dr.Smajić specijalista ortoped – utorkom
Lelić dr Mahmut specijalista ortoped-srijedom
ODJELJENJA

Odjeljenje dječje ortopedije
Šef odjeljenja:
Odgovorna sestra: Viša med.sestra Tahira Delić

Ortopedsko-traumatološko odjeljenje
Šef Odjeljenja: Prof dr med sci prim Svemir Čustović
Odgovorna medicinska sestra: dipl.med.sestra Maida Aljić

Odjeljenje za aloplastiku i sportsku traumu
Šef Odjeljenja: Dr Adnan Kešetović
Odgovorna medicinska sestra: dipl.med.sestra Samira Karić

Vertebrološko odjeljenje
Šef Odjeljenja: Mr med sci dr Mahir Jašarević
Odgovorna medicinska sestra: dipl.med.sestra Denisa Murselović

Septično odjeljenje
Šef Odjeljenja: Prim doc dr med sci Alen Kamerić
Odgovorna medicinska sestra: Viša med.sestra Azra Omerašević

Odjeljenje za dnevnu hirurgiju
Odgovorna medicinska sestra: dipl.med.sestra Paščanović Samira

OPERACIONI BLOK

Šef operacionog bloka: Dr Mirza Avdić
Odgovorna  instrumentarka: dipl.med.sestra Alić Sabiha

 

NOVE LAPAROSKOPSKE PROCEDURE U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI
1.Rupture rotatorne manšete
2. Kalcificirajući tendinis
3. Smrznuto rame
4. Artroza ramena
5. Stražnja luksacija ramena

U narednom periodu plan daljeg razvoja operativnih procedura na klinici za ortopediju i traumatologiju podrazumjeva uvođenje nove tehnike odnosno ugradnje totalne i parcijalne proteze ramena.