VD Načelnik: Doc.dr med.sci. Mirza Moranjkić (Biografija / Biography)
Glavna medicinska sestra: Amira Zukić, diplomirana medicinska sestra
Medicinska sestra za poslove poboljšanje kvaliteta i edukaciju: Belkisa Murselović, diplomirana medicinska sestra
Tel.: +387 35 303 248; +387 35 303 249
Fax.: +387 35 303 249

Klinika za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla jedna je od najvećih i vodećih neurohirurških ustanova u Bosni i Hercegovini. Od svog osnivanja nastoji primjenjivati savremena dostignuća uz stručno i naučno promoviranje struke i obrazovanje novih kadrova iz oblasti neurohirurgije i studenata medicine, sa zadatkom pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite bolesnicima kojima je potrebno neurohirurško liječenje.
Liječenje nastoji sprovoditi uz korištenje savremene dostupne tehnologije i najnovijih naučnih saznanja. Ljekari se dodatno usavršavaju tokom studijskih boravaka u vrhunskim svjetskim neurohirurškim ustanovama SAD-a, Njemačke, Francuske i Hrvatske, kao i na predavanjima učešćem na domaćim i medjunarodnim naučnim skupovima i kursevima.
Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u sklopu čijeg rada se redovno obrazuju novi naraštaji studenata medicine i visoke zdravstvene škole koji se podučavaju temeljima neurohirurgije, jedne od najkompliciranijih oblasti medicine.
Klinika za neurohirurgiju raspolaže sa 30 bolesničkih postelja. Neurohirurški zahvati se obavljaju u dvije neurohirurške sale i jednoj angio-sali. Nakon zahvata bolesnici kratkotrajno borave u Jedinici intenzivnog liječenja pri Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju.
Poseban dio Klinike je Poliklinika sa specijalističkim ambulantama koja radi svakim radnim danom od 8 do 16 sati, ali je obrada bolesnika osigurana 24 sata dnevno. Specijalistička neurohirurška ordinacija omogućava bolesnicima ambulantno neurohirurško liječenje uz redovnu preoperativnu obradu i postoperativne kontrole bolesnika.
Specijalizirani neurohirurški tim Klinike čini 7 neurohirurga, 1 specijalizant neurohirurgije i dva ljekara sekundarca, koji se vrhunski kontinuirano educiraju za obavljanje najkompliciranijih neurohirurških zahvata.

Područja rada u Klinici za neurohirurgiju
U Klinici se svakodnevno obradjuje veliki broj bolesnika kojima je potrebno neurohirurško liječenje.
Neuroonkologija obuhvata liječenje svih vrsta tumorskih procesa u odraslih i u djece.
Vaskularna neurohirurgija obuhvata operativne zahvate aneurizmi, arterio-venoznih malformacija (AVM) i ostalih vaskularnih patoloških tvorbi mozga. Program pružanja usluga iz oblasti endovaskularne neurohirgije podrazumijeva  koilovanje aneurizmi mozga, embolizaciju AVM-ova i tumora, stentiranje krvnih sudova mozga i vrata.
Hirurgija baze lobanje obuhvata operativno zbrinjavanje patoloških procesa smještenih na bazi lobanje.
Pedijatrijska neurohirurgija obuhvata zahvate u bolesnika sa hidrocefalusom, razvojnim anomalijama i poremećajima u zatvaranju neuralne cijevi.
Spinalna neurohirurgija obuhvata hirurško liječenje patoloških procesa u spinalnom kanalu i poremećaja strukture i funkcije dijelova kralježnice.
Stereotaktička neurohirurgija obuhvata uzimanje uzoraka radi patohistološke analize promjena u strukturi moždanih tkiva ciljanim pristupom uz pomoć stereotaktičkog uređaja.
Neurohirurgija perifernog nervnog sistema obuhvata hirurško rješavanje kompresivnih neuropatija i ozljeda perifernih nerava.
Neurohirurgija traume glave obuhvata hirurško zbrinjavanje kraniocerebralnih ozljeda uz kontinuiran intrakranijalni monitoring.
U neurohirurškom liječenju primjenjuju se savremeni mikrohirurški zahvati na način koji je naučno provjeren i dokazan kao najprimjereniji.

Organizaciona struktura

  • Odjeljenje za neurohirurgiju kranijuma
  • Odjeljenje za spinalnu neurohirurgiju
  • Odjeljenje za dječiju neurohirurgiju
  • Odjeljenje za endovaskularnu neurohirurgiju

 

Ambulante

Prijemna ambulanta radi 24 h. Kontakt tel.: 387 35 303 288

Specijalistička ambulanta radi  07:30-16. Kontakt tel.: 387 035 303 288

Naručivanje pacijenata od 14-16

Rad u ambulanti:

Ponedjeljak:

od 09 h -Doc. dr.med.sci. Ercegović
od 12 h – Doc. dr.med.sci. Moranjkić

Utorak:

od 09 h – Prof.dr.med.sci. Mirsad Hodžić
od 12 Dr. Gordan Mehmedović

Srijeda:

od 09 h Prim.dr.sci. Selma Jakupović

Četvrtak:

od 09 h Prof. dr.med.sci. Mirsad Hodžić
od 12 h Doc.dr.med.sci. Dželil Korkut

Petak:

od 12 h Doc.dr.med.sci. Mirza Moranjkić

 

Uposlenici
Specijalisti neurohirurgije: 6
Spiecijalizant neurohirurgije: 2
Diplomirane medicinske sestre/tehničari: 8
Medicinske sestre/tehničari 10
Ekonom klinike: 1
Voditelj medicinske dokumentacije: 1

 

Specijalisti (po abecednom redu)

Doc.dr.med.sci. Mirza Moranjkić (VD Načelnik) (Biografija / Biography)
Prof.dr.med.sci. Mirsad Hodžić (Šef odjeljenja za Endovaskularnu neurohirurgiju)(Biografija/Biography)
Doc.dr.med.sci. Zlatko Ercegović (Šef Odjeljenja za spinalnu neurohirurgiju) (Biografija / Biography)
Prim.dr.med. Selma Jakupović, mr.sci. (Šef Odjeljenja za dječiju neurohirurgiju) (Biografija / Biography)
Doc.dr.med.sci. Dželil Korkut (Šef Odjeljenja za neurohirurgiju kranijuma) (Biografija / Biography)

Dr.med. Gordan Mehmedović (Biografija / Biography)

Specijalizanti

Dr. Amir Sejdinović
Dr. Adnan Čičkušić

Doktori sekundarci:
Dr. Adnan Dostović
Dr. Adnan Osmanović

Odgovorne sestre:
Dipl.med.sestra: Svjetlana Trgovčević-Beganović – Operaciona sala
Dipl.med.sestra: Vesna Filipović – Odjeljenje za kranijalnu neurohirurgiju
Dipl.med.sestra: Jolanda Mujagić – Odjeljenje za spinalnu neurohirurgiju
Dipl.med.sestra: Klaudia Babić – Odjeljenje za dječiju neurohirurgiju
Dipl.med.sestra: Amira Mehdin – Specijalistička ambulanta
Eldina Mandžukić, medicinska sestra/tehničar – Prijemna ambulanta

Medicinske sestre/ tehničari:
1. Jasenko Bašić
2. Nerminka Prohić
3. Dina Mustajbašić
4. Sinanović Edita
5. Petrović Đuka
6. Marić Marcela
7. Čanić Amila
8. Mujanović Alen
9. Amina Selimović
10.Bijedić Almir

Ekonom:
Amira Faćić