Načelnik:Prof.dr.med.sc. Mirsad Hodžić, specijalista neurohirurgije (Biografija / Biography)
Glavna medicinska sestra: Amira Zukić, diplomirana medicinska sestra
Medicinska sestra za poslove poboljšanje kvaliteta i edukaciju: Belkisa Murselović, diplomirana medicinska sestra
Tel.: +387 35 303 248; +387 35 303 249
Fax.: +387 35 303 249

Klinika za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla jedna je od najvećih i vodećih neurohirurških ustanova u Bosni i Hercegovini. Od svog osnivanja nastoji primjenjivati savremena dostignuća uz stručno i naučno promoviranje struke i obrazovanje novih kadrova iz oblasti neurohirurgije i studenata medicine, sa zadatkom pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite bolesnicima kojima je potrebno neurohirurško liječenje.
Liječenje nastoji sprovoditi uz korištenje savremene dostupne tehnologije i najnovijih naučnih saznanja. Ljekari se dodatno usavršavaju tokom studijskih boravaka u vrhunskim svjetskim neurohirurškim ustanovama SAD-a, Njemačke, Francuske i Hrvatske, kao i na predavanjima učešćem na domaćim i medjunarodnim naučnim skupovima i kursevima.
Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u sklopu čijeg rada se redovno obrazuju novi naraštaji studenata medicine i visoke zdravstvene škole koji se podučavaju temeljima neurohirurgije, jedne od najkompliciranijih oblasti medicine.
Klinika za neurohirurgiju raspolaže sa 30 bolesničkih postelja. Neurohirurški zahvati se obavljaju u dvije neurohirurške sale i jednoj angio-sali. Nakon zahvata bolesnici kratkotrajno borave u Jedinici intenzivnog liječenja pri Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju.
Poseban dio Klinike je Poliklinika sa specijalističkim ambulantama koja radi svakim radnim danom od 8 do 16 sati, ali je obrada bolesnika osigurana 24 sata dnevno. Specijalistička neurohirurška ordinacija omogućava bolesnicima ambulantno neurohirurško liječenje uz redovnu preoperativnu obradu i postoperativne kontrole bolesnika.
Specijalizirani neurohirurški tim Klinike čini 7 neurohirurga, 1 specijalizant neurohirurgije i dva ljekara sekundarca, koji se vrhunski kontinuirano educiraju za obavljanje najkompliciranijih neurohirurških zahvata.

Područja rada u Klinici za neurohirurgiju
U Klinici se svakodnevno obradjuje veliki broj bolesnika kojima je potrebno neurohirurško liječenje.
Neuroonkologija obuhvata liječenje svih vrsta tumorskih procesa u odraslih i u djece.
Vaskularna neurohirurgija obuhvata operativne zahvate aneurizmi, arterio-venoznih malformacija (AVM) i ostalih vaskularnih patoloških tvorbi mozga. Program pružanja usluga iz oblasti endovaskularne neurohirgije podrazumijeva  koilovanje aneurizmi mozga, embolizaciju AVM-ova i tumora, stentiranje krvnih sudova mozga i vrata.
Hirurgija baze lobanje obuhvata operativno zbrinjavanje patoloških procesa smještenih na bazi lobanje.
Pedijatrijska neurohirurgija obuhvata zahvate u bolesnika sa hidrocefalusom, razvojnim anomalijama i poremećajima u zatvaranju neuralne cijevi.
Spinalna neurohirurgija obuhvata hirurško liječenje patoloških procesa u spinalnom kanalu i poremećaja strukture i funkcije dijelova kralježnice.
Stereotaktička neurohirurgija obuhvata uzimanje uzoraka radi patohistološke analize promjena u strukturi moždanih tkiva ciljanim pristupom uz pomoć stereotaktičkog uređaja.
Neurohirurgija perifernog nervnog sistema obuhvata hirurško rješavanje kompresivnih neuropatija i ozljeda perifernih nerava.
Neurohirurgija traume glave obuhvata hirurško zbrinjavanje kraniocerebralnih ozljeda uz kontinuiran intrakranijalni monitoring.
U neurohirurškom liječenju primjenjuju se savremeni mikrohirurški zahvati na način koji je naučno provjeren i dokazan kao najprimjereniji.

Organizaciona struktura

  • Odjeljenje za neurohirurgiju kranijuma
  • Odjeljenje za spinalnu neurohirurgiju
  • Odjeljenje za dječiju neurohirurgiju
  • Odjeljenje za endovaskularnu neurohirurgiju

Uposlenici
Specijalisti neurohirurgije 7
Spiecijalizant neurohirurgije 2
Diplomirane medicinske sestre/tehničari 6
Medicinske sestre/tehničari 12
Ekonom 1

 

Specijalisti (po abecednom redu)
Prof.dr.med.sc. Mirsad Hodžić (Načelnik klinike)(Biografija/Biography)
Prof.dr.med.sc. Harun Brkić (Biografija / Biography)
Doc.dr.med.sc. Zlatko Ercegović (Šef Odjeljenja za spinalnu neurohirurgiju) (Biografija / Biography)
Prim.dr.med. Selma Jakupović, mr.sc. (Šef Odjeljenja za dječiju neurohirurgiju) (Biografija / Biography)
Doc.dr.med. Dželil Korkut (Šef Odjeljenja za neurohirurgiju kranijuma) (Biografija / Biography)

Dr.med. Gordan Mehmedović (Biografija / Biography)
Doc.dr.med.sc. Mirza Moranjkić (Šef Odjeljenja za endovaskularnu neurohirurgiju) (Biografija / Biography)

Specijalizanti
Dr.med. Adnan Čičkušić
Dr.med. Amir Sejdinović

Medicinske sestre/tehničari (po abecednom redu)
Klaudija Babić (odgovorna sestra Odjeljenja za dječiju neurohirurgiju)
Jasenko Bašić
Svjetlana Beganović-Trgovčević (odgovorna sestra Operacionog bloka)
Mihreta Džinić
Vesna Filipović (odgovorna sestra Odjeljenja za neurohirurgiju kranijuma)
Jolanda Kovačević
Zlata Krasnić
Marcela Marić
Amira Mehdin (odgovorna sestra Neurohirurške poliklinike)
Alen Mujanović
Ermina Muratbegović
Belkisa Murselović, (Medicinska sestra-tehničar za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju)
Dina Mustajbašić
Djuka Petrović
Nerminka Prohić
Nesiba Ramić
Amina Selimović
Amira Zukić