Načelnik: V.d. Prof.dr.med.sci Šekib Umihanić, Primarijus Otorinolaringolog

Glavna medicinska sestra: Magistar sestrinstva Amela Suljendić, diplomirana medicinska sestra

Poslovi poboljšanja kvaliteta i edukacija: Vedat Muradbegović dipl.med.tehničar
Sekretar: Sanela Biogradlija, tehnički sekretar

Kontakt:

e-mail: info@ukctuzla.ba

tel.: 00 387 35 303 231, 00 387 35 303 208

fax.: 00 387 35 250 474

DJELATNOST KLINIKE:

Dijagnostika, operativno i medikamentozno liječenje većine oboljenja uha, grla i nosa, lica,  paranazalnih sinusa.
Zbrinjavanje traume lica, vrata, nosa, uha i grla i paranazalnih sinusa.
Rehabilitacija sluha i govora.
Ugradnja kohelarnih i drugih slušnih implantata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
ORL POLIKLINIKA

Odgovorna sestra Poliklinike: Dženana Srabović, dipl.med.sestra

 

Ambulante:

Prijemna ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Opšta Otorinolaringološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Onkološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Otološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Rinološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Diječija ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Audiološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Ambulanta za poremećaj spavanja

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

 

Kabineti:

Kabinet za videostroboskopiju

 • Radno vrijeme: Utorak/Četvrtak 12 – 15 SATI

Kabinet za rinomanometriju

 • Radno vrijeme: Srijeda 13 – 15 SATI

Kabinet za ultrazvuk

 • Radno vrijeme: Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30 – 12 SATI

Kabinet za fiberoptički endonazalni pregled

 • Radno vrijeme: Ponedeljak/Petak 13 – 15 SATI

Informacije se mogu dobiti od 15h na broj telefona: 035/ 303-259

 

ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za otorinolaringologiju
 • Odjeljenje za rinosinusologiju
 • Odjeljenje za tumore glave i vrata
 • Odjeljenje za dnevnu hirurgiju
 • Fonijatrijsko odjeljenje
 • Audiološko odjeljenje

 

OPERACIONI BLOK

Dvije operacione sale, 1 sala za endoskopske intervencije
Šef Odjeljenja:  Dr. Samir Kešetović, specijalista ORL

Odgovorna medicinska sestra: Sanela Sakić, dipl.med.sestra

 

KADROVI
Ukupan broj uposlenika – 50

Ljekara subspecijalista -1

Ljekara specijalista – 10
Ljekar na specijalizaciji – 3

Ljekara sekundarac – 1

Magistar sestrinstva – 2
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom – 9

Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom –18

Nemedicinskih radnika – 4 (3 Dr.sc.dipl.defektolog-logoped, 1 Dr.sc.dipl.defektolog-surdaudiolog),
Sekretar –1,
Ekonom –1.

 

Šest  ljekara je angažovano na Medicinskom fakultetu u nastavnom procesu: 1 redovni profesor, 2 vanredna profesora, 2 docenta, 1 viši asistent, 1 diplomirana medicinska sestra angažovana kao stručnjak iz praxe na Medicinskom fakultetu-odsjek Zdravstvenih studija.

 

 

 

Više