v.d. Načelnika:Prof. dr. med. sci. Šekib Umihanić
Glavna medicinska sestra: Amela Suljendić, diplomirana medicinska sestra
Poslovi poboljšanja kvaliteta i edukacija: Vedat Muradbegović dipl.med.tehničar
Tehnički sekretar: Sanela Biogradlija
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 231, 00 387 35 303 208
fax.: 00 387 35 250 474

DJELATNOST KLINIKE:
Dijagnostika, operativno i medikamentozno liječenje većine oboljenja uha, grla i nosa, lica,  paranazalnih sinusa.
Zbrinjavanje traume lica, vrata, nosa, uha i grla i paranazalnih sinusa.
Rehabilitacija sluha i govora.
Ugradnja kohelarnih i drugih slušnih implantata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
ORL POLIKLINIKA
Odgovorna sestra Poliklinike: Dženana Srabović, dipl.med.setra
Ambulante:
Prijemna ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Opšta Otorinolaringološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Onkološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Otološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Rinološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Diječija ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Audiološka ambulanta

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

Ambulanta za poremećaj spavanja

 • Ponedeljak/Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30h– 15h

 

Kabineti:
Kabinet za videostroboskopiju

 • Radno vrijeme: Utorak/Četvrtak 12 – 15 SATI

Kabinet za rinomanometriju

 • Radno vrijeme: Srijeda 13 – 15 SATI

Kabinet za ultrazvuk

 • Radno vrijeme: Utorak/Srijeda/Četvrtak/Petak 08i30 – 12 SATI

Kabinet za fiberoptički endonazalni pregled

 • Radno vrijeme: Ponedeljak/Petak 13 – 15 SATI

Informacije se mogu dobiti od 15h na broj telefona: 035/ 303-259

 

ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za otorinolaringologiju
 • Odjeljenje za rinosinusologiju
 • Odjeljenje za tumore glave i vrata
 • Odjeljenje za dnevnu hirurgiju
 • Odjeljenje za audiologiju
 • Odjeljenje za fonijatriju

OPERACIONI BLOK

Dvije operacione sale, 1 sala za endoskopske intervencije
Šef Odjeljenja: Dr. Samir Kešetović, specijalista ORL
Odgovorna medicinska sestra:Sakić Sanela dipl,med.sestra

Odgovorna medicinska sestra:

KADROVI
Ukupan broj uposlenika – 44

Ljekara subspecijalista -1

Ljekara specijalista – 7

Ljekara na specijalizaciji – 4
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom – 11

Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom – 17

Nemedicinskih radnika – 4 (tri dr.sc.iz oblasti područja logopedije i jedna dr.sc.iz područja surdoaudiologije)
Šest  ljekara je angažovano na Medicinskom fakultetu u nastavnom procesu: 1 redovni profesor, 2 vanredna profesora, 2 docenta, 1 viši asistent, 3 diplomirana defektologa na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu angažovane kao spoljni saradnici,1 diplomirana medicinska sestra angažovana kao stručnjak iz praxe na Medicinskom fakultetu-odsjek Zdravstvenih studija.

 

 

Više