Načelnik: Dr. Azra Pašić,dr.med.sc; specijalista za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
Glavni medicinar: Mr. sc.zs. Elmana Aljić, dipl med.tehn.
Tehnički sekretar: Izeta Aljić
Ekonom: Aida Ramadanović
Kontakti:
telefon: 00 387 35 303 461 i 303 282
e-mail: info@ukctuzla.ba

DJELATNOST KLINIKE

 • Urođene anomalije: rascjepi usne i nepca, deformiteti očnih kapaka(kolobom, ptoza,epikantus i sl), deformiteti nosa, ušnih školjki(djelimični ili kompletni nedostatak ili nerazvijenost), pterigium na vratu, anomalije ekstremiteta (anularne strikture, sin-, poli- i kamptodaktilije, stenozirajući tendovaginitisi i sl),
 • Rekonstrukcija tkivnih defekata
 • Onkohirurgija (tumori kože i mekih tkiva-melanomi, epiteliomi, hemangiomi, tumori dojke bez i sa rekonstrukcijom- primarnom ili odloženom, preventivna/profilaktička ablacija dojki sa primarnom rekonstrukcijom, limfadenektomije sa ili bez sentinel biopsije limfnopf nčlvora-SLNB i dr)
 • Mekotkivne povrede i neinfektivna stanja na šaci
 • Opekotine
 • Povrede i stanja mekih i koštanih struktura lica iz oblasti čeljusne hirurgije
 • Estetska hirurgija: „face lift-ritidoplastika, blefaroplastika, rino i rinoseptoplastike, otopostaze, korektivni zahvati na dojkama, abdomenu, ekstremitetima, lipektomije, liposukcije, lipofiling, dermoabrazija,

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

 

ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju
 • Odjeljenje za dnevnu hirurgiju

 

POLIKLINIKA ZA PLASTIČNU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • Specijalistička ambulanta za maksilofacijalnu hirurgiju

OPERACIONI BLOK

 

KADROVI
Ukupan broj uposlenija: 39

Ljekari: 12

 • specijalisti za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju:5
 • specijalisti za maksilofacijalnu hirurgiju: 3
 • specijalizant iz plastične i rekonstruktivne hirurgije: 2
 •  dr med na klinici: 2

Medicinske sestre:

 • sa visokom zdravstvenom školom: 5
  • 1 magistar zdravstvene struke
 • sestre sa srednjom medicinskom školom: 14
  • 1 psiholog-pedagog, specijalista za kliničku psihoterapiju
  • 1 defektolog-logoped
 • Sestre/tehničari isndtrumentari: 6

Nemedicinski radnici: 2

 

Više