VD Načelnik: Dr. med. sci. Emir Halilbašić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije (biografija)

Glavna medicinska sestra: Elmana Aljić, mr. zdr. njege i menadžmenta,

Tel.: +387 35 303 461; +387 35 303 464

DJELATNOST KLINIKE
Obim djelatnosti Klinike za plastičnu i maksilofacijlanu hirurgija uključuje prevashodno hirurške tretmane različitih urođenih anomalija ličnog dijela glave i šaka, opkotina i opekotinskih komplikacija, traume kostiju i mekih tkiva ličnog dijela glave i šake, dobroćudnih i zloćudnih tumorskih tvorbi, te brojne rekonstruktivne zahvate u svrhu poboljšanja funkcije i/ili unapređenja estetskog dojma aficiranih dijelova glave, trupa i ekstremiteta.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju
 • Odjeljenje za dnevnu hirurgiju

 

POLIKLINIKA ZA PLASTIČNU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU

 • Prijemna ambulanta Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju
 • Specijalistička ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • Specijalistička ambulanta za maksilofacijalnu hirurgiju

 

OPERACIONI BLOK

 • 1 operacijska sala u zajedničkom operativnom bloku
 • 1 operacijska sala u zasebnom operativnom bloku
 • 1 manja operacijska sala unutar zasebnog operacijskog bloka

 

UPOSLENICI
Ljekari

 • specijalisti za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju: 5
 • specijalisti za maksilofacijalnu hirurgiju: 3
 • ljekari na klinici: 6

 

Medicinski tehičari/sestre:

 • sa visokom zdravstvenom školom: 4
 • sa srednjom medicinskom školom: 14

Nemedicinski radnici: 2

 

ODJELJENJE ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU

Šef odjeljenja: Dr. med.sci. Azra Pašić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Odjeljenski doktori:

 • Prof. dr. Adi Rifatbegović, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije;
 • Dr. med. sci. Mirsad Šakambet, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije;
 • Dr. med. Eldar Brkić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije;

Djelatnost:

 • Dermatohirurgija (hirurški tretman kožnih promjena)
 • Hirurgija šake (urođene anomalije, trauma, stečena stanja)
 • Hirurgija perifiernih nerava (trauma, kompresivne neuropatije,neuro-mišićni transfer)
 • Okuloplastika (hirurgija akcesornog aparata oka, estetske procedure)
 • Hirurški tretman vanjskog uha i nosa (tumori, rekonstrukcija, estetske procedure)
 • Hirurgija dojke (onkohirurgija, reksontrukcija dojke, estetske procedure)
 • Hirurški tretman melanoma kože uz biopsiju sentinel limfnog čvora
 • Rekonstruktivna hirurgija (mikrohirurške procedure)
 • Hirurški tretman opekotina i opekotinskih sekvela

Odgovorna medicinska sestra: Sadija Smajić, dipl. med. sestra
Info tel.: +387 35 303 247

 

ODJELJENJE ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU

Šef odjeljenja: dr. med. Nazim Imamović, specijalista maksilofacijalne hirurgije

Odjeljenski doktori:

 • Dr. med. sci. Merima Kasumović, specijalista maksilofacijalne hirurgije;
 • Dr. med. Musfaha Burgić, specijalista maksilofacijalne hirurgije;

Djelatnost:

 • Traumatologija (lični dio glave)
 • Hirurgija urođenih i stečenih anomalija/malformacija ličnog dijela glave (rascjepi nepca i usne, prognatizam)
 • Onkohirurgija (tumori kože, usne duplje, žlijezda slinovnica, paranazlanih sinusa)
 • Estetske hirurške procedure (nos, uške, kapci)
 • Oralna hirurgija (impaktirani zubi, urođeni/stečeni deformiteti jezika)
 • Rekonstruktivna hirurgija

Odgovorna medicinska sestra: Milada Jakubović, dipl. med. sestra
Info tel.: +387 35 303 247

 

ODJELJENJE ZA DNEVNU HIRURGIJU

Odgovorni medicinski tehničar: Edin Hibić, dipl med. tehničar

Info tel: +387 35 303 469

 

POLIKLINIKA ZA PLASTIČNU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • Specijalistička ambulanta za maksilofacijlanu hirurgiju

Info tel.: +387 35 303 282

 

Ljekari na klinici:

 • Dr. med. Emir Tufekčić – specijalizant plastične i rekonstruktivne hirurgije
 • Dr. med. Muhammed Mahmutović – specijalizant plastične i rekonstruktivne hirurgije.
 • Dr. med. Tara Begović Đulabić – specijalizant maksilofacijalne hirurgije
 • Dr. med. Nedim Srabović – doktor medicine
 • Dr. med. Andrej Bingas – doktor medicine
 • Dr. med. Emir Osmančević – doktor medicine

 

Medicinske sestre/tehničari (po abecednom redu):

 • Aida Beganović
 • Alma Dorić
 • Amina Žigić
 • Armina Hamidović
 • Edin Hibić (Odgovorni med. tehničar Odjeljenja za dnevnu hirurgiju)
 • Elmana Aljić (Glavna sestra Klinike)
 • Emina Ugljanin
 • Fahira Bajrami
 • Jasminka Delalić
 • Maida Fatić
 • Milada Jakubović (Odgovorna sestra Odjeljenja za maksilofacijalnu hirurgiju)
 • Mirza Šmigalović
 • Sadija Smajić (Odgovorna sestra Odjeljenja za plaastičnu hirurgiju)
 • Semir Ahmetašević
 • Slađana Dadanović
 • Sumeja Karić
 • Vildana Galić
 • Zenan Šehović

Nemedicnski radnici:

 • Aida Ramadanović – ekonom
 • Izeta Ajdaslić – tehnički sekretar