v.d. Načelnika: prim. dr. Adnan Babović, mr. med. sci.

Glavna medicinska sestra:  Edina Mešanović, diplomirana medicinska sestra

Tehnički sekretar:Ismeta Memišević

Kontakt:
e-mail:  info@ukctuzla.ba: ismeta.memisevic@ukctuzla.ba

adresa: Trnovac bb Tuzla

tel:  00 387 35 303 402

fax: 00 387 35 303 421

 

Prvi oblici zdravstvene zaštite žena u BiH počeli su upravo u Tuzli 1893.godine sa dolaskom prve liječnice- ginekologa dr. Teodore Krajewske. Vlada u Beču u okviru Austro-ugarske uprave u tom periodu je raspisala konkurs objavljen u Švajcarskoj na koji se javila upravo dr. Krajewska, koja je bila asistent na Ginekološko-akušerskoj klinici u Ženevi, a kasnije joj se pridružila i dr Jadwiga Olszewska. Stoga se i svake godine obilježava Dan Klinike 30. maja.
Danas, u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Klinika za ginekologiju i akušerstvo zauzima posebno mjesto zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji medicinskog osoblja bilježeći stalne uspjehe i zavidne rezultate sa kojima se možemo porediti sa bilo kojom klinikom u regiji pa i šire.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Tuzla od 2004. godine nosi epitet, a od 2017.godine je akreditovana ustanova sa 100% ispunjenim uslovima ,,Baby frendly standarda” i nosi naziv „Baby frendly hospital“- odnosno “Bolnica prijatelj beba“. Klinika je započela i proces akreditacije prema standardima Agencije za akreditaciju i kvalitet u zdravstvu. Klinika planira u narednom periodu postati ,, Bolnica- prijatelj majki.

 

Kliniku čini 10 odjeljenja (Odjeljenje za dnevnu hirurgiju sa ginekološko-akušerskom poliklinikom i prijemnom ambulantom, Odjeljenje za visokorizične trudnoće, Odjeljenje za babinjare, Porođajno odjeljenje, Odjeljenje za novorođenčad, Odjeljenje za humanu reprodukciju, Odjeljenje konzervativne ginekologije, Odjeljenje operativne ginekologije, Odjeljenje ginekološke onkologije i Operacioni blok) sa ukupno 179 kreveta, devet ambulanti (Opšta ginekološka ambulanta, Onkološka ambulanta, Prijemna ambulanta, Ambulanta za patologiju grlića maternice, Ambulanta za citologiju, Ambulanta za humanu reprodukciju, Ambulanta za mikroinvazivnu hirurgiju, Ambulanta za visokorizične trudnoće, Ambulanta za neonatologiju), i dva kabineta (kabinet za ultrazvuk i kabinet za PAP test i kolposkopiju).

Klinika zapošljava ukupno 123 radnika: 21 ljekara specijalista ginekologije i akušerstva i 4 pedijatra-neonatologa ( Profesora dr med sci na Klinici ima 6, Subspecijalista ima 8, Doc dr med sci 2, Primarijusa 7, Magistara medicinskih nauka 5), 3 ljekara na specijalizaciji, 7 doktora medicine, 13 diplomiranih medicinskih sestara, 1 diplomirani menadžer u zdravstvu, 69 medicinska sestra-akušerka SSS, 2 biologa, 1 tehnički sekretar, 1 ekonom.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA KLINIKE

ODJELJENJA

 

GINEKOLOŠKA POLIKLINIKA