v.d. Načelnika: Prof.dr.med.sc.prim.Jasmina Smajić
Glavna medicinska sestra: Nermina Nurkić, diplomirana medicinska sestra zdravstvene njege
Poslovi poboljšanja kvaliteta i edukacija: mr.sc. Andrijana Jurić, diplomirana medicinska sestra
Kontakt: tel.: 00 387 35 303 – 260
00 387 35 303 – 117
00 387 35 303 – 527
e-mail: info@ukctuzla.ba
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju jedna je od najmlađih klinika UKC Tuzla, a po broju uposlenika je na drugom mjestu. Kao Odjeljenje za anesteziologiju i reanimaciju postoji od 1975 godine, a reorganizacijom UKC Tuzla od 2004 godine postaje Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju.

DJELATNOST KLINIKE

 • Preoperativna priprema pacijenata za različite vrste operativnih zahvata u opštoj i regionalnoj anesteziji
 • Planiranje i izvođenje različitih vrsta anestezija, dijagnostičkih i terapijskih postupaka
 • Izvođenje opšte i regionalne anestezije kod operativnih i dijagnostičkih procedura
 • Intenzivna terapija i nadzor uz kontrolu vitalnih parametara
 • Visokodiferencirane usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za vitalno ugrožene pacijente.
 • Sprovođenje invazivnih terapeutskih procedura:
  – fiberoptička terapijska bronhoskopija,
  – fiberoptička intubacija
  – perkutana traheotomija kod prolongirane intubacije
 • Postoperativna terapija i intenzivna njega pacijenta nakon transplantacije organa
 • Utvrđivanje moždane smrti
 • Priprema i postupak s donorom za explantaciju organa i tkiva
 • Menadžment bola
 • Naučno istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova.

Uposlenici Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju 24 sata pokrivaju sve djelatnosti unutar UKC Tuzla, osim ambulante za preoperativne anesteziološke preglede gdje je predviđeno radno vrijeme od 08 do 16 sati. Osim svakodnevnog rada u operacionim salama i odjeljenjima za intenzivno liječenja ljekari naše klinike su dio tima Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, Poliklinike za ginekologiju i akušerstvo, kabineta za endoskopiju Klinike za interne bolesti, te kabineta za bronhoskopiju Klinike za plućne bolesti.
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju predstavlja jednu od vodećih institucija u kliničkoj struci anesteziologije i reanimatologije u BiH.
Ljekari Klinike su učesnici na svjetskim, europskim i domaćim simpozijima i kongresima.
Klinika za anesteziologiju i renimatologiju UKC Tuzla je sjedište katedre za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i sjedište katedri ”Urgentna medicina” i ”Opšti principi zdravtvene njege” Medicinskog fakulteta, odsjek zdravstvenih studija.

Tokom svakodnevnog rada u sklopu Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju provodi se teorijska i praktična edukacija ljekara specijalizanata sa klinike i drugih klinika iz BiH.
Mjesečno se održavaju specijalizantski seminari na kojima se obrađuju teme koje prate specijalistički plan medicinske struke.
Na klinici se kontinuirano provodi edukacija studenata, specijalizanata i specijalista klinike, ali i drugih ustanova, te znavstveno – istraživački rad uposlenika Klinike uz posebno isticanje etičko – moralnih principa struke.
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju sastoji se od anesteziološke poliklinike, 3 odjeljenja i 3 odsjeka.
Odjeljenje za anesteziju obezbjeđuje pružanje usluga opšte i regionalne anestezije u 25 operacionih sale za sve hiruške discipline sa oko 13 000 anestezija godišnje.
Odjeljenje za intenzivnu terapiju raspolaže sa kapacitetom od 30 bolesničkih kreveta sa godišnjim brojem između 700-800 pacijenata.
U specijalističkoj anesteziološkoj ambulanti preoperativno se pregleda oko 19 000 pacijenata godišnje.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA
ANESTEZIOLOŠKA POLIKLINIKA

 • Anesteziološka ambulanta
 • Ambulanta za terapiju bola

ODJELJENJA

 • Odjeljenje za anesteziju
  -Odsjek A ( operacione sale Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Klinike za neurohirurgiju i Kliniku za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju).
  – Odsjek B ( operacione sale Klinike za ortopediju i traumatologiju, Klinike za očne bolesti i Klinika za bolesti uha, grla i nosa).
  – Odsjek C ( operacione sale Klinike za hirurgiju i sve dijagnostičke medicinske postupke koji zahtijevaju anesteziološko učešće na ostalim klinikama).
 • Odjeljenje za intenzivnu terapiju (Hirurški blok)
 • Odjeljenje za intenzivnu terapiju (Plava zgrada)

KADROVI

Ukupan broj uposlenika – 147

Ljekara specijalista – 42
Ljekara specijalizanata 7
Doktora medicine 7

Diplomiranih medicinskih sestara tehičara – 21

Medicinskih sestara – tehničara – 66

Nemedicinskih radnika – 3
Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju uposlena su 3 profesora, 12 primarijusa, 11 magistara medicinskih nauka, 2 magistra zdravstvene njege i menadžmenta i 1 magistar fizikalne terapije.

Uposlenici Klinike od 1997. godine su dodatno educirani u stručnim i naučnim oblastima u institucijama kao što su L'hospital civil France, Srtrasbourg, AKH Beč, Austria, Buffalo General Hospital, New York, Cincinnati Childrens Hospital Medical Center, Ohio, SAD.
80% anesteziologa završilo je trajni tečaj usavršavanja pod pokroviteljstvom Organizacije Evropskog udruženja anesteziologa (Opatija, FEEA).

 

 

VIŠE O…