V.D. Načelnik: Prof.dr.med.sci. Dilista Piljić
Glavna sestra Klinike: Amira Zonić, dipl.med.sestra
Tehnički sekretar: Refija Požegić
Kontakt: ++387 35 303 141; ++387 35 303 170, ++387 35 303 480

e-mail: info@ukctuzla.ba
Prijemna ambulanta: ++387 35 303 321
Specijalistička ambulanta: ++387 35 303 324
Kabinet za hepatitise i krvlju prenosive infekcije: ++387 35 303 324
Izolatorij: ++387 35 303 171
Odjel za COVID-19: ++387 35 303 322
Odjel za opštu infektologiju: ++387 35 303 334
Ljekari: ++387 35 303 320, 303 431

DJELATNOST KLINIKE:

Osnovna djelatnost Klinike je stručna, naučna i edukacijska iz oblasti zaraznih oboljenja.
U Klinici se obavlja pregled, prijem, dijagnostika i terapija zaraznih bolesti u okviru ambulantno polikliničkih, (uključujući kabinetski i rad u savjetovalištima), hospitalnih, te konzilijarno -konsultativnih službi.
U okviru djelatnosti Klinike za zarazne bolesti vrši se dijagnostika i liječenje pacijenata oboljelih od zaraznih oboljenja uključujući:

 • Tretman pacijenata sa suspektnim ili potvrđenim COVID-19
 • Tretman pacijenata sa COVID-19 sa srednje teškim i teškim stanjem
 • Tretman pacijenata sa infekcijama CNS-a
 • Tretman pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama gornjeg disajnog sistema
 • Tretman pacijenata sa HIV/ AIDS-om
 • Tretman pacijenata oboljelih od virusnih hepatitisa
 • Tretman pacijenata sa akutnim infekcijama urinarnog trakta
 • Tretman pacijenata sa nejasnim febrilnim stanjem
 • Tretman pacijenata oboljelih od akutnih crijevnih infekcija
 • Tretman pacijenata oboljelih od osipnih groznica
 • Tretman pacijenata oboljelih od zoonoza
 • Tretman pacijenata sa ugrizom zmije
 • Tretman pacijenata sa trovanjem gljivama
 • Pregledi i savjeti trudnica koje su oboljele od zarazne bolesti
 • Skrining na B, C hepatitis i AIDS
 • Vakcinacija protiv hepatitisa B radnika Ustanove

Klinika za zarazne bolesti je nastavna baza Medicinskog fakulteta, Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Tuzli. U okviru nastavne baze vrši se edukacija i izvođenje praktične nastave za studente Medicinskog fakulteta, Zdravstvenih studija i učenike srednje Medicinske škole.
U Klinici se vrši i obuka pripravnika sa završenim Medicinskim fakultetom, fakultetom Zdravstvenih studija i Srednjom medicinskom školom, te obuka u okviru specijalističkog staža prema Planu i programu za specijalizacije/subspecijalizacije ministarastva zdravstva FBiH.

 

RADNO VRIJEME KLINIKE

 • Redovno radno vrijeme je od 08:00: do 14:00 h
 • Dežurstva radnim danom od 14:00 do 08:00 h
 • Radno vrijeme vikendima i praznicima je na nivou dežurstva 24 sata

ORGANIZACIONA STRUKTURA
POLIKLINIKA ZA ZARAZNE BOLESTI

Prijemno-trijažna ambulanta

U Prijemno-trijažnoj ambulatni vrši se pregled, prijem i obrada pacijenata. Radno vrijeme Prijemne ambulante je 24 sata.
Redovno radno vrijeme ljekara u Prijemno-trijažnoj ambulanti je od 08:00 do 14:00 sati
Dežurstva: radnim danom od 14:00 do 08:00 sati.
Radno vrijeme vikendima i praznicima je u okviru dežurstva 24 sata.
Rad medicinskih sestra tehničara u kontinuiranom radu je raspoređen u tri smjene.

Specijalistička ambulanta
U specijalističkoj ambulanti obavljaju se prvi pregledi pacijenata upućenih iz primarne zdravstvene zaštite ili drugih klinika, te kontrolni pregledi pacijenata.
Radno vrijeme:
Prvi pregledi: ponedjeljak – petak od 09:00 do 13:00 sati
Kontrolni pregledi prema rasporedu rada ljekara od 11:00-13:00 h

 

Kabineti:

Kabinet za HIV/AIDS i druga imunodeficijentna stanja sa savjetovalištem
U Kabinetu za HIV/AIDS vrše se pregledi pacijenata koji dolaze na kontrolne preglede i izuzimanje specifične antiretroviralne terapije. U Savjetovalištu za DPST (dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje) se vrši savjetovanje i testiranje klijenata brzim testovima. Pristup klijentu se sastoji od savjetovanja prije testiranja, testiranje i savjetovanja poslije testiranja. Savjetovalište radi po principu dobrovoljnosti, povjerljivosti i anonimnosti.
Za pregled, savjetovanje i testiranje nije potrebna uputnica iz primarne zdravstvene zaštite.
Radno vrijeme Kabineta: 08:00 – 14:00 h (Rad sa klijentima od 10:13:00 h).

Kabinet za hepatitise i krvlju prenosive infekcije

U Kabinetu se obavljaju:

 • prvi pregledi
  redovni pregledi i specifično liječenje pacijenata sa hroničnim hepatitisom (B i C)
 • kontrolni pregledi pacijenata s akutnim virusnim hepatitisima koji su liječeni u Klinici za zarazne bolesti i kontrolni pregledi pacijenata upućenih iz primarne zdravstvene zaštite i drugih klinika
 • pregledi radnika Ustanove i preporuke nakon akcidentalnih događaja i povreda oštrim predmetom, te preporuke i provođenje vakcinacije radnika Ustanove protiv hepatitisa B
 • Ljekari angažovani u kabinetu za hepatitise su stalni članovi Konzilija za hronične hepatitise.

Radno vrijeme Kabineta: 08:00 – 14:00 h (Rad sa pacijentima od 11:00-13:00 h)

 

ODJELJENJA

ODJELJENJE ZA COVID-19

Opservacijsko-trijažni odsjek
Vrši se opservacija i tretman pacijenata sa suspektnom COVID-19 infekcijom i opservacija i tretman pacijenata sa simptomima opšte infektologije. Opservacija je do 24 sata, a pacijenti se primaju sa uputnicom izdatom od strane ljekara iz Primarne zdravstvene zaštite ili drugih zdravstvenih ustanova ili službi. Nakon završene opservacije i na osnovu stanja pacijenta nadležni ljekar donosi odluku o daljem tretmanu (prijem u Kliniku, upućivanje u drugu kliniku ili se daju preporuke za dalji tretman u kućnim uslovima).

Izolatorij
Vrši se opservacija i tretman COVID-19 pacijenata sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom, a koji zahtijevaju dodatnu dijagnostičku obradu, terapijski tretman i nadzor. Opservacija je do 24 sata, a pacijenti se primaju sa uputnicom izdatom od strane ljekara iz primarne zdravstvene zaštite ili drugih zdravstvenih ustanova ili službi. Nakon završetka opservacije vrši se procjena i evaluacija stanja pacijenta od strane nadležnog ljekara, te se donosi odluka o prijemu u Kliniku za zarazne bolesti ili se daju preporuke za nastavak tretmana u kućnim uslovima.

Odsjek za poluintenzivnu njegu
Na Odsjeku za poluintenzivnu njegu se liječe pacijenti sa COVID-19 srednje teške i teže kliničke slike, a koji zahtijevaju bolnički tretman, kontinuirani nadzor i primjenu terapije kisikom protoka od 10 do 15 L/min, ili primjenu HIGH FLOW oksigenoterapije.
Rad na Odsjeku podrazumijeva kompletan tretman prema individualnim potrebama i stanjem pacijenata. Osim primjene terapijsko-dijegnostičkih mjera i postupaka vrši se i provođenje zdravstvene njege u skladu sa individualnim potrebama pacijenata, provode higijensko-epidemiološke mjere , te edukacija pacijenata i porodice.

Odsjek za standardnu njegu
Na Odsjeku za standardnu njegu se liječe pacijenti sa srednje teškom kliničkom slikom koji zahtijevaju bolnički tretman, kontinirani nadzor i primjenu terapije kisikom protoka do 10 L/min. Rad na Odsjeku podrazumijeva kompletan tretman prema individualnim potrebama i stanjem pacijenata. Osim primjene terapijsko-dijegnostičkih mjera i postupaka vrši se i provođenje zdravstvene njege u skladu sa individualnim potrebama pacijenata, provode higijensko-epidemiološke mjere, te edukacija pacijenata i porodice.

 

ODJELJENJE ZA OPŠTU INFEKTOLOGIJU
Na Odjeljenju za opštu infektologiju se liječe pacijenti sa ostalim infektivnim oboljenjima (non COVID-19) koji zahtijevaju bolnički tretman uz kontinuirani nadzor i primjenu terapijskih i dijagnostičkih mjera i postupaka. Na odjeljenju se osim primjene terapijsko-dijegnostičkih mjera i postupaka vrši se i provođenje zdravstvene njege u skladu sa individualnim potrebama pacijenata, provode higijensko-epidemiološke mjere, te edukacija pacijenata i porodice.

 

KADROVSKA STRUKTURA

U Klinici angažovano je ukupno 66 radnika:

 • specijalista infektologije: 7
 • ljekara na specijalizaciji: 4
 • ljekara sekundaraca: 7
 • magistar zdravstvene njege i menadžmenta: 1
 • Diplomirana medicinska sestra-tehničar (VSS): 7
 • Medicinska sestra-tehničar (SSS): 36
 • Tehnički sekretar: 1
 • Ekonom Klinike: 1
 • Pratioc bolesnika: 2

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali bivši uposlenici Klinike

 • Akutne infektivne bolesti, Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,1981.
 • Specijalna infektologija,Tuzla:Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,1986.
 • Virusni hepatitisi tip A, tip B, non-A, non B i delta hepatitis, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1987.
 • Bakterijski meningitis i septički šok, Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1988.
 • Antimikrobna terapija gnojnih meningitisa i pneumonija, Tuzla:Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1990.
 • Specijalna klinička infektologija, Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,1991.
 • Virusne hemoragijske groznice, Tuzla: Off-Set, 2003.
 • Helicobacter pylori infekcija, Tuzla: Denfas, 2005.

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali sadašnji uposlenici Klinike

 • Klinička toksikologija u pedijatriji, Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2002.
 • Mikobakterije (Klinički značaj i dijagnostičke metode) Tuzla: Univerzitet u Tuzli 2003.
 • Šećerna bolest, Tuzla: Narodna i univerzitetska biblioteka ”Derviš Sušić”, 2003.
 • Zaštita razvojnog doba, Tuzla /Wuppertal:Bosanska riječ/ Das Bosniche Wort e.K, 2004.
 • Infektologija i zdravstvena njega infektivnih bolesnika, Tuzla: PrintCom, 2010.
 • Priručnik za primjenu antimikrobnih lijekova, Tuzla: Univerzitetski klinički centar Tuzla, Harfo-graf; 2010.
 • Infektologija, Sarajevo-Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini, 2011.
 • Neurologija, Tuzla: Infograf, 2012.
 • Teške infekcije i njihova antimikrobna terapija, Tuzla, Off-Set, 2013.
 • Infektologija, Tuzla, PrintCom, 2016.