Načelnik Klinike: dr Dženan Halilović, mr.med.sci

Glavni tehničar: Jasmin Halilović, dipl.med.tehničar
Medicinska sestra za poslove poboljšanja kvaliteta i edukacije : Amra Fišeković, dipl.med.sestra
Sekretar Klinike:

Kontakt: 00387 35 293 488; 00387 35 306 656

e-mail: info@ukctuzla.ba

 

Klinika za plućne bolesti je smještena na lokalitetu naselja Slavinovići, na 3000 kvadratnih metara najsavremenijeg bolničkog prostora uključujući i multimedijalni amfiteatar sa 80 mjesta.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za poluintenzivnu njegu
 • Odjeljenje za nespecifične plućne bolesti
 • Odjeljenje za pulmoalergologiju
 • Odjeljenje za maligne bolesti
 • Odjeljenje za tuberkulozu

 

POLIKLINIKA
Odgovorni medicinski tehničar: Mirza Ćorić, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

 

AMBULANTE:

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta

 

SAVJETOVALIŠTA:

 • Savjetovalište za hronične i nespecifične plućne bolesti
 • Savjetovalište za alergijske bolesti pluća
 • Savjetovalište za tuberkulozu pluća
 • Savjetovalište za maligna oboljenja pluća

 

KABINETI:

 • Bronhološki kabinet
 • Kabinet za funkcionalno ispitivanje respiratorne sposobnosti
 • Rtg kabinet
 • Alergološki kabinet
 • Kabinet za polisomnografiju

 

ONKOLOŠKI KONZILIJUM
za maligne bolesti, medijastinuma i pluća