v.d. načelnica:  dr.med. Senada Resić Džananović
Glavni medicinski tehničar: Nedim Hadžimehmedović, diplomirani medicinski tehničar
Med.sestra za poboljšanje kvaliteta i edukaciju: Enes Hadžiskakić dipl.med.teh
Kontakt: e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.:00387 35 303 118

Kliniku čine dva odjeljenja sa 16 kreveta, te dermatovenerološka poliklinika sa prijemnom ambulantom, specijalističkom ambulantom i 5 kabineta. Na klinici radi 25 uposlenika od čega 5 ljekara specijalista, 3 doktora medicine na specijalizaciji, 1 ljekar opšte prakse, 4 diplomirane medicinske sestre, 1 viša medicinska sestra, 9 medicinskih sestara, 1 ekonom-službenik i 1 pratilac bolesnika.

 

DJELATNOST KLINIKE

 • Diferencirane usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite bolesnika sa oboljenjima kože i adneksa
 • Naučno-istraživački rad, edukacija, organizacija stručnih i naučnih skupova
 • Sekundarna zdravstvena zaštita iz oblasti dermatologije
 • Dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti dermatologije
 • Terapija svjetlom (fototerapija, fotohemoterapija, bioptron)
 • Dijagnostika i terapija alergoloških oboljenja uključujući i imunoterapiju
 • Dijagnostika i operativna terapija tumora kože
 • Dijagnostika i terapija hroničnih rana
 • Medicinska kozmetologija
 • Promocija zdravlja kože i zaštite od negativnih uticaja okruženja

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA
DERMATOVENEROLOŠKA POLIKLINIKA

AMBULANTE:

 • Prijemna ambulanta / Kontakt telefon: 035 303 120
 • Specijalistička ambulanta / Kontakt telefon: 035 303 120

KABINETI:

 • Kabinet za alergologiju / Kontakt telefon: 035 303 121
 • Kabinet za kozmetologiju / Kontakt telefon: 035 303 120
 • Kabinet za flebologiju i hronične rane / Kontakt telefon: 035 303 121
 • Kabinet za fototerapiju / Kontakt telefon: 035 303 105
 • Kabinet za dermatohirurgiju / Kontakt telefon: 035 303 105

BOLNIČKA ODJELJENJA:

 • Odjeljenje opšte dermatovenerologije
 • Odjeljenje za alergijska oboljenja

 

 

DERMATOVENEROLOŠKA POLIKLINIKA

Odgovorna medicinska sestra Poliklinike Amela Salihović dipl.med.sestra
Prijemna ambulanta Zumreta Mahmutbegović dipl.med.sestra

KABINETI

Kabinet za alergologiju
Odgovorni ljekar: Prim.dr Sena Šadić
Medicinska sestra: Amela Salihović dipl.med.sestra
Djelatnost kabineta:

 • prvi i kontrolni pregled ljekara specijaliste
 • alergološka procjena – nalaz i plan alergološke obrade
 • intradermalni testovi (inhalatorni, nutritivni i pojedinačni specifični)
 • očitavanje intradermalnih testova, nalaz i davanje savjeta
 • epikutani patch testovi (standardni i specifični)
 • očitavanje epikutanih testova, nalaz i davanje savjeta
 • fizikalni testovi
 • procjena ljekara i određivanje imunoterapije
 • hiposenzibilizacija ili imunoterapija
 • scratch test
 • davanje uputa za testiranje
 • edukacija pacijenta i terapija u kabinetu po preporuci specijaliste.

 

Kabinet za medicinsku kozmetologiju
Odgovorni ljekar: dr. Senada Resić
Medicinska sestra: Šefija Gosić
Djelatnost kabineta:

 • prvi i kontrolni pregled ljekara specijaliste
 • parenja lica vapozonom
 • ekspresija komedona na licu
 • incizija akne konglobata i manjih apscesa
 • piling lica
 • čišćenje lica i lokalna terapija na koži lica
 • primjena bioptron lampe
 • prva i druga toaleta žarišta
 • aplikacija lokalne terapije pomoću UZ

 

Kabinet za flebologiju i hronične rane
Odgovorni ljekar: dr. Azra Hadžigrahić
Medicinska sestra: medicinska sestra Lejla Salkanović
Djelatnosti kabineta:

 • Prvi i kontrolni pregled ljekara specijaliste
 • Terapijski i dijagnostički plan
 • Savjet usmeni i pismeni
 • Funkcionalni testovi za ispitivanje insuficijencije vena donjih ekstremiteta
 • Sklerozacija vena
 • Obrada rane i previjanje
 • Kompresivna terapija postavljanje i edukacija bolesnika
 • Manuelna masaža
 • Terapija svjetlošću (Bioptron lampa)

 

Kabinet za fototerapiju
Odgovorni ljekar: Prim.mr.sci.dr Selma Kamberović
Medicinska sestra/tehničar: Morankić Senahid
Djelatnosti kabineta:

 • Prvi i kontrolni pregled ljekara specijaliste
 • Terapijski i dijagnostički plan
 • Davanje uputa za fototerapiju
 • Edukacija pacijenta i terapija u kabinetu po preporuci specijaliste
 • Fototerapija sa NBUVB
 • Fototerpija sa NBUVB+UVA
 • PUVA terapija
 • PUVA-bath terapija
 • Re-PUVA terapija

Kabinet za dermatohirurgiju
Odgovorni ljekar: Prim. dr. Midheta Bijedić, mr.med.sci.
Medicinska sestra: Miralem Salkić
Djelatnosti kabineta:

 • Prvi i kontrolni pregled ljekara specijaliste
 • Biopsija kože uz lokalnu anesteziju sa šivanjem
 • Ekstrakcija manjih benignih i malignih tumora kože uz lokalnu anesteziju sa šivanjem
 • Ekstrakcija stranog tijela
 • Incizija furunkula i manjih apscesa
 • Primarna obrada rane uz lokalnu anesteziju sa šivanjem
 • Intraleziona aplikacija lijeka u kožu

Radno vrijeme prijemne ambulante 24 h.

 

BOLNIČKA ODJELJENJA

ODJELJENJE OPŠTE DERMATOVENEROLOGIJE
Šef odjeljenja: Prim.mr.sc.dr Selma Kamberović
Ljekari: dr Senada Resić, Prim.mr.med.sci.dr Midheta Bijedić, dr.Dženita Imamović, dr. Samra Nurić
Odgovorna medicinska sestra: Ajša Bašić, viša medicinska sestra
Medicinske sestre: Milica Divković, Ferzija Vrtagić, Almedina Selimović

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika sa akutnim dermatološkim oboljenjima
 • Dijagnostika i liječenje bolesnika sa hroničnim dermatološkim oboljenjima

 

ODJELJENJE ZA ALERGIJSKA OBOLJENJA
Šef odjeljenja: Prim.dr Sena Šadić
Ljekari:  dr. Azra Hadžigrahić, dr. Sinan Alić, dr. Ermina Aščerić Husić
Medicinske sestre: Sevlija Hamidić, Sabina Kasumović
Ekonom- Mirela Bečirović
Pomoćno osoblje -Hariz Smajić, pratilac bolesnika

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika sa akutnim alergijskim oboljenjima
 • Dijagnostika i liječenje bolesnika sa hroničnim alergijskim oboljenjima