ODJELJENJE ZA ONKOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Prim.Doc.Dr.med.sci.Jasmina Alidžanović, internista, onkolog
Odjeljenski liječnici: dr. Dijana Koprić, internista, onkolog; dr. Amela Altumbabić,internista, dr. Lejla Alidžanović Nurkanović, specijalizant, dr. Lejla Moranjkić, specijalizant
Odgovorna medicinska sestra: Nada Isić, dipl.med.sestra
Kontakt tel: +387 35 303 363

 • Odjeljenje za onkologiju raspolaže sa 11 kreveta;
 • Sprovodi se konzervativna hemoterapija i imunoterapija po uzoru na suvremene ustanove u svijetu;
 • Na Odjeljenju se izvodi niz dijagnostičkih usluga: biohemijske analize, mikrobiološke, imunološke, citogenetske, molekularne, patohistološke analize i abdominalne punkcije;
 • S obzirom na specifičnost i težinu malignih oboljenja, gdje su u većini slučajeva pacijenti vezani za postelju, na Odjeljenju se provodi 24-satni nadzor i njega uz neprekidnu anganžovanost naših medicinskih sestara;
 • Sprovodi se zdravstveno-vaspitni rad sa onkološkim pacijentom i porodicom te vođenje bolesnika u skladu sa procesom zdravstvene njege.

ODJELJENJE ZA HEMATOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Prof.Dr.med.sci. Aida Arnautović-Ćustović, internista, toksikolog, hematolog
Šef Tima za transplantaciju matičnim ćelijama hematopoeze: Prof.Dr.med.sci. Aida Arnautović-Ćustović, internista, toksikolog, hematolog.
Odjeljenski lijekari:  Prim.dr.Alma Halilbašić, mr.med.sci., internista, hematolog Dr.med.sci. Samira Hasić, inernista; dr. Vlastimir Simendić, mr.med.sci,internista, dr. Haris Šahović, mr.med.sci., inernista; Dr.med.sci. Azra Jahić-Žugić, internista; dr. Semina Mujagić, ljekar sekundarac
Odgovorna medicinska sestra:  Sanela Suljić, dipl.med.sestra
Kontakt tel: +387 35 303 107

 • Odjeljenje za hematologiju trenutno raspolaže sa 7 trokrevetnih i 1 dvokrevetnom sobom, 1 apartmanom i izolacionim blokom sa dvije jednokrevetne sobe;
 • Izolacioni blok je odvojen od ostatka Odjeljenja, opremljen prema standardima za izolaciju pacijenata i sadrži predsoblje sa radnim pultom, 2 sobe opremljene klima uređajem sa sterilizacijom zraka (Hepafilter uz Laminarflow);
 • Odjeljenje pruža niz dijagnostičkih usluga: biohemijske analize, mikrobiološke analize, imunološke analize, citogenetske analize, molekularne analize, patohistološke analize, HLA tipizacije, koštane bopsije, lumbalne punkcije i mijelogrami;
 • Brza i pouzdana dijagnostika omogućava u kratkom vremenskom roku precizno uspostavljanje dijagnoze i početak terapije;
 • Od terapijskih modaliteta na Odjeljenju se primjenjuju: specifična hematološka terapija, simptomatska terapija, hemoterapija, imunosupresivna terapija kao i autologna i alogena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze;
  Za sada se sprovodi samo alogena transplantacije koštane srži od srodnog davaoca, a od nesrodnog davaoca pripreme su u toku;

 

ODJELJENJE ZA RADIOTERAPIJU
Šef Odjeljenja: Prim.dr.Hasan Osmić, mr.med.sci, specijalista radijacijske onkologije
Odjeljenski liječnici: Koordinator tima za brahiterapiju – dr.Asmir Avdićević, specijalista radijacijske onkologije, dr. Anela Ramić, mr.med.sci., specijalista radijacijske onkologije; dr. Indira Spahić-Omeragić,mr.med.sci., specijalista radijacijske onkologije
Odgovorni radijacijski tehnolog (RTT): Muhamed Topčagić, mr.sci., ing.med.radiologije
Kontakt tel: +387 35 303 483

 • Odjeljenje za radioterapiju raspolaže sa 10 kreveta;
 • Objekat Odjeljenja za radioterapiju UKC Tuzla nalazi se na prostori između Plave bolnice i Interne klinike, a prostire se na 950 m2. Objekat je izgrađen u skladu sa savremenim standardima i protokolima za opću i radijacijsku sigurnost.
 • Odjeljenje za radioterapiju UKC Tuzla raspolaže sa: CT – simulatorom za planiranje radioterapije Philips Brilliance, dva digitalna linearna akceleratora Elekta Synergy sa dualnim, fotonskim i elektronskim, modom rada, uređajem za brahiterapiju Flexitron sa 42 kanala, kompjuterskim sistemom za 3D planiranje radioterapije CMS, kompjuterskim sistemom za komunikaciju i pohranu podataka Impac, setom dozimetrijske opreme koji uključuje odgovarajuće fantome i jonizacione komore,
 • Odjeljenje  pruža usluge iradijacije onkoloških pacijenata na osnovu prethodnih dijagnostičkih i patohistloških ispitivanja, 3D planiranja konformalne radioterapije,  teleradioterapije malignih tumora svih lokalizacija, te savjetovanja i monitoringa pacijenata nakon provedene radioterapije.
 • Edukacija kadra se odvijala u saradnji sa Institutom za radiologiju i onkologiju Srbije u Beogradu kao i Instituta za onkologiju KCU Sarajevo. S obzirom na tehničku i kadrovsku opremljenost, povećanu potrebu za radioterapijskim uslugama i činjenicu da  Odjel za radioterapiju UKC Tuzla pruža zdravstvene usluge pacijentima iz cijele FBiH, na Odjeleljnju za radioterapiju UKC Tuzla godišnje se tretira oko 1000 pacijenata,
 • S obzirom na nivo tehničke opremljenosti Odjel za radioterapiju UKC Tuzla bi, u narednom periodu mogao početi pružati usluge intraluminalne i intersticijalne brahiterapije.

 

POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM
Odgovorna medicinska sestra: Nizama Korajkić, dipl.med.sestra

Prijemna ambulanta:
U prijemnoj ambulatni vrše se prijem i obrada pacijenata, te kompletan ljekarski pregled uz otvaranje temperaturne liste, uzimanje EKG-a i sestrinske anamneze; Pacijent se protokoliše i upućuje na Odjeljenje radi daljeg liječenja.

Hematološka i onkološka ambulanta:
Kroz hematološku i onkološku ambulantu vrše se stručno-konsultativni pregledi uz prethodno zakazani termin kod nadležnog lijekara specijaliste

Onkološki i hematološki konzilij:
Rad onkološkog i hematološkog konzilija odvija se prijavom pacijenta od strane odgovornog ljekara koji prezentira stanje pacijenta konzilijarnom timu, koji nakon uvida u dokumentaciju i pregleda pacijenta donosi odluku o modalitetima liječenja;

Konzilijarni tim je multidisciplinaran i čine ga zdravstveni profesionalci različitih medicinskih grana (kao npr. u sklopu hematološkog konzilija postoji i tim za transplantaciju matičnih ćelija koštane srži sastavljen od različitih profila);

Osim prezentacije na konziliju vrši se i registracija malignih oboljenja, te ovjervanje propratne dokumentacije (recepti, dopisi prema Zavodima zdravstvenog osiguranja i sl.);

Rad opšteg onkološkog konzilija se odvija po sljedećem rasporedu:
Ponedjeljak:       12 – 14h
Srijeda:               12 – 14h
Četvrtak:            12 – 14h
Petak:               9:30 – 12h

Sve informacije se mogu dobiti na telefon +387 35 303 317;

Hematološki konzilij radi utorkom u vremenu od 12 – 14h
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon +387 35 303 107.

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Klinike:

 • Mulić-Bačić,S., Arnautović-Čustović A., Hasić S., “Interna medicina za studente Visoke zdravsteve škole”, Tuzla,2011.
 • Topčagić M., Delibegović A., Huseinagić H., “Radioterapijski aparati”, UIMR BiH, Sarajevo, 2013.