VD Načelnik: Prof. dr. med. sci. Šefika Umihanić
Glavna medicinska sestra: Lejla Balvanović, magistar sestrinstva
Tehnički sekretar: Amra Ovčina
Teh.sekretar: +387 35 303 389
Glavna sestra: +387 35 303 481
e-mail: info@ukctuzla.ba

DJELATNOST KLINIKE:

 • Planiranje i sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod malignih oboljenja, solidnih tumora, osim plućnih karcinoma
 • Sprovođenje hemioterapije
 • Primjena tzv. „target terapije” u kombinaciji sa ili bez hemioterapije
 • Primjena imunoterapije
 • Sprovođenje radioterapije.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA ODJELJENJA:

 • Odjeljenje za medicinsku onkologiju
 • Odjeljenje za radioterapiju
 • Odsjek za teleterapiju

 

POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM
AMBULANTE:

 • Onkološka dnevna bolnica
 • Prijemna ambulanta
 • Specijalističke ambulante (onkologija i radioterapija)
 • Onkološki konzilij

Onkološki konzilij:
Rad onkološkog konzilija odvija se prijavom pacijenta od strane odgovornog ljekara koji prezentira stanje pacijenta konzilijarnom timu, koji nakon uvida u dokumentaciju i pregleda pacijenta donosi odluku o modalitetima liječenja;
Konzilijarni tim je multidisciplinaran i čine ga zdravstveni profesionalci različitih medicinskih grana (kao npr. hirurg određene specijalnosti, patolog, medicinski onkolog, radijacijski onkolog, klinički farmakolog itd. )
Osim prezentacije na konziliju vrši se i prijava malignih oboljenja, te ovjervanje propratne dokumentacije (recepti, dopisi prema Zavodima zdravstvenog osiguranja i sl.);

Rad opšteg onkološkog konzilija se odvija po sljedećem rasporedu:
Ponedjeljak: 12 – 14h
Utorak: 12 – 14h
Srijeda: 12 – 14h
Četvrtak: 12 – 14h
Petak: 9:30 – 12h

 

KADROVSKA STRUKTURA
Ukupan broj uposlenika – 52
Ljekara specijalista – 7
Ljekara subspecijalista – 4
Ljekar specijalizant – 6
Ljekar sekundarac – 2
Medicinskih sestara sa visokom zdravstvenom školom – 5 (od toga 3 magistra sestrinstva)
Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom – 19
Inžinjer medicinske radiologije – 10 (od toga 2 magistra medicinske radiologije)
Nemedicinskih radnika – 3

Klinika za onkologiju i radioterapiju kapaciteta je 24 bolesničkog kreveta.(Odjeljenje za onkologiju 14 i Odjeljenje za radioterapiju 10)

 

Prijemna ambulanta radi od 0 h – 24h
Onkološka dnevna bolnica i specijalistička onkološka ambulanta rade svaki radni dan u vremenu od: 07:30 – 16:00h
Specijalistička ambulanta radioterapije radi svaki radni dan u vremenu od:08:00 – 14:00h

 

ODJELJENJE ZA MEDICINSKU ONKOLOGIJU
Šef Odjeljenja: Prim.dr. Dijana Koprić spec. interne med.,onkolog
Odjeljenski ljekari: dr. Amela Altumbabić,onkolog; dr. Lejla Moranjkić, internista; Dr.med.sci. Lejla Alidžanović Nurkanović, specijalizant; dr. Asija Huseinbašić, specijalizant; dr. Amina Hadžibeganović, specijalizant; dr. Edina Sejdin, sekundarac

Odgovorna medicinska sestra: Nada Isić, dipl.med.sestra
Kontakt tel: +387 35 303 363

 • Odjeljenje za onkologiju raspolaže sa 14 kreveta;
 • Sprovodi se konzervativna hemoterapija, ciljana terapija biološkim ljekovima i imunoterapija po uzoru na suvremene ustanove u svijetu;
 • Na Odjeljenju se izvodi niz dijagnostičkih usluga: biohemijske analize, mikrobiološke, imunološke, CT/MRI dijagnostika (radi praćenja odgovora na terapiju), te pleuralna i abdominalne punkcije po potrebi;
 • S obzirom na specifičnost i težinu malignih oboljenja, gdje su u većini slučajeva pacijenti vezani za postelju, na Odjeljenju se provodi 24-satni nadzor i njega uz neprekidnu anganžovanost naših medicinskih sestara;
 • Sprovodi se zdravstveno-vaspitni rad sa onkološkim pacijentom i porodicom te vođenje bolesnika u skladu sa procesom zdravstvene njege, angažovan je i psiholog jedan put u sedmici.

 

CILJANA TERAPIJA I IMUNOTERAPIJA U BORBI PROTIV MALIGNIH BOLESTI
Na Klinici za onkologiju i radioterapiju primjenjuje se savremeni pristup u tretmanu malignih oboljenja. Riječ je o primjeni ciljane terapije u liječenju malignih bolesti čime je mogućnost nuspojava smanjena u odnosu na standardnu hemoterapiju. Terapija monoklonalnim antitijelima u adjuvantnom tretmanu karcinoma dojke je smanjio smrtnost za jednu trećinu i reducirao rizik od povrata bolesti za 50%. Bitno je naglasiti da HER2 pozitivni karcinom predstavlja agresivniji oblik bolesti, a primjena ovog lijeka je napravila revoluciju u liječenju i preživljenju oboljelih. To je prvi lijek koji je promijenio ishod liječenja oboljelih od HER2 pozitivnog karcinoma dojke. Na osnovu našeg iskustva kroz dugogodišnju primjenu ovog lijeka, samog ili u kombinaciji prognoza oboljelih je mnogo bolja. Dijagnosticiranje u ranoj fazi omogućava visoku stopu izlječenja. Kod metastatske bolesti u kombinaciji sa hemoterapijom produžava vrijeme do progresije bolesti i ukupno preživljenje. U zadnje četiri godine u liječenju malignih oboljenja primjenjuje se i imunoterapija koja je posebno u liječenju metastatskog melanoma dala izuzetno dobre rezultate u smislu postizanja odgovara na terapiju i produženja preživljenja kod pacijenata sa metastatskim melanomom.
Uloga hemoterapije u liječenju metastatskog kolorektalnog karcinoma jasno je definisana. U poslijednjih 10 godina pored standardne citostatske terapije u liječenju se primjenjuju novi biološki lijekovi što je u velikoj mjeri produžilo ukupno preživljavanje kod oboljelih. Na Klinici za onkologiju, hematologiju i radioterapiju zabilježena su izuzetno dobra iskustva sa primjenom novih lijekova, koji se zahvaljujući specifičnom, ciljanom mehanizmu djelovanja, pokazali kao veoma efikasna terapija za ovu vrstu bolesti.

 

ODJELJENJE ZA RADIOTERAPIJU
Šef Odjeljenja: Prim.Doc.Dr.med.sci.Hasan Osmić, specijalista radioterapije, onkolog
Odgovorni radiološki inžinjer: dipl.ing.radiologije Muhamed Topčagić, mr.sci.
Kontakt tel: +387 35 303 483
Odjeljenski ljekari:

Šef Odsjeka za teleterapiju: Anela Ramić, mr.med.sci., specijalista radijacijske onkologije;
Odjeljenski ljekari: dr. Indira Spahić-Omeragić,mr.med.sci.,specijalista radijacijske onkologije; dr. Semina Mujagić, ljekar specijalizant; dr. Arzumana Ožegović – Oručević, specijalizant; dr. Vera Vrbljanec Popović – Beganović, specijalizant; dr.Zehrina Mešanović Suljkanović, sekundarac

 • Odjeljenje za radioterapiju raspolaže sa 10 kreveta;
 • Objekat Odjeljenja za radioterapiju UKC Tuzla nalazi se u prostoru između Plave bolnice i Interne klinike, a prostire se na 950 m2. Objekat je izgrađen u skladu sa savremenim standardima i protokolima za opću i radijacijsku sigurnost.
 • Odjeljenje za radioterapiju UKC Tuzla raspolaže sa: CT – simulatorom za planiranje radioterapije Philips Brilliance, dva digitalna linearna akceleratora Elekta Synergy sa dualnim, fotonskim i elektronskim, modom rada, uređajem za brahiterapiju Flexitron sa 40 kanala, kompjuterskim sistemom za 3D planiranje radioterapije CMS, kompjuterskim sistemom za komunikaciju i pohranu podataka Impac Mosaiq, setom dozimetrijske opreme koji uključuje odgovarajuće fantome i jonizacione komore,
 • Odjeljenje pruža usluge iradijacije onkoloških pacijenata na osnovu prethodnih dijagnostičkih i patohistloških ispitivanja, 3D planiranja konformalne radioterapije, teleradioterapije malignih tumora svih lokalizacija, te savjetovanja i monitoringa pacijenata nakon provedene radioterapije.
 • Uposlenici Odjeljenja za radioterapiju redovno učestvuju u programima kontinuirane edukacije referentnih međunarodnih organizacija, Evropskog udruženja za radiologiju i onkologiju (ESTRO) i Internacionalne agencije za atomsku energiju (IAEA).
 • S obzirom na tehničku i kadrovsku opremljenost, povećanu potrebu za radioterapijskim uslugama i činjenicu da Odjeljenje za radioterapiju UKC Tuzla pruža zdravstvene usluge pacijentima iz cijele FBiH, na Odjeleljnju za radioterapiju UKC Tuzla godišnje se tretira oko 1000 pacijenata.

RADIOTERAPIJSKE USLUGE
Na Odjeljenju za radioterapiju se uz pomoć najsavremenije opreme izvodi komformalno planiranje i isporuka radioterapijskog tretmana, koje u odnosu na starije konvencionalne radioterapijske metode ima prednost zato što omogućava maksimalno ozračivanje tumora uz maksimalnu zaštitu okolnih rizičnih organa. Ovakav način liječenja, dovodi do boljih rezultata u izlječenju pacijentata oboljelih od raka, a ujedno i smanjuje sporedne štetne efekte koje sa sobom nosi zračenje pacijenata.

Zbog strogih propisa iz oblasti zaštite od zračenja, gdje se fokus stavlja na sigurnost pacijenta, uposlenika i okoline sprovode se sve mjere zaštite od zračenja i testovi osiguranja kvaliteta radioterapijske opreme propisani Zakonom o radijacionoj protekciji.

Uz kontinuiranu edukaciju svih uposlenika i opremu koju posjeduje Odjeljenje za radioterapiju JZU UKC Tuzla, možemo se svrstati u sami vrh evropske radiotearpije.