Načelnik Poliklinike: Prof.dr.Nijaz Tihić spec.mikrobiologije

Tel.++  387 35 303 536

e-mail: nijaz.tihic@ukctuzla.ba

Glavni tehničar Poliklinike: Mr.sc.Sadik Jahić, dipl.ing.med.laboratorijske dijagnostike
Tel.++  387 35 303 547
e-mail: sadik.jahic@ukctuzla.ba

Medicinska sestra / tehničar za poslove poboljišanja kvaliteta i edukaciju:Mirela Salihović dipl.med.lab.ing.
Tel. 387 35 303 515
e-mail: mirela.salihovic@ukctuzla.ba

Važniji telefonski brojevi za kontakt:
Zavod za patologiju
Tel. ++ 387 35 303 542- Šef Zavoda
Tel: ++ 387 35 303 515 i 303 547- Odgovorni tehničar  Zavoda
Tel.++387 35 303 534- Informacije o nalazima: (od 14:00-15,30 h):
Tel.++ 387 35 303 515- Prijem uzoraka
Tel.++ 387 35 303 357- Preuzimanje tijela umrlih: (od 08:00-16:00h)

Zavod za mikrobiologiju
Tel. ++ 387 35 303 536- Šef Zavoda
Tel: ++ 387 35 303 568- Odgovorni tehničar Zavoda
Tel.++ 387 35 303 517- Laboratorija

Prijemna ambulanta Zavoda:
Tel.++ 387 35 303 511
Informacije o nalazima:
Tel.++ 387 35 303 511 (od 12-14,30 sati)

Zavod za biohemiju
Tel. ++ 387 35 303 502- Šef Zavoda
Tel: ++ 387 35 303 525- Odgovorni tehničar Zavoda
Tel.++ 387 35 303 516 – Laboratorija za urgentni program
Tel.++ 387 35 303 571- Informacije o nalazima

Istorijat:
Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku datira od maja 2003. godine kada je  integracijom i proširenjem djelatnosti Zavoda za patologiju i Zavoda za mikrobiologiju JZU UKC Tuzla osnovana Poliklinika za mikrobiologiju, patologiju, imunologiju i molekularnu medicinu. Pripajanjem Zavoda za biohemiju, u julu 2005. godine, formirana je Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku.

Djelatnost Poliklinike:
Dijagnostičke usluge iz oblasti patologije, citologije, protočne-citometrije, citogenetike, molekularne dijagnostike, mikrobiološke i biohemijske dijagnostike koje se obavljaju u sklopu organizacionih jedinica Poliklinike.
Učešće u radu onkoloških Konzilija, Konzilija za transplantaciju bubrega i jetre kao i Konzilija za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze.
Sprovođenje, kontrola i unaprijeđenje kvaliteta dijagnostičkih usluga
Nastavna i edukativna djelatnost za studente zdravstvenih fakulteta, Visoke zdravstvene škole, specijalizante i specijaliste koja se obavlja u sklopu organizacionih jedinica Poliklinike
Naučno-istraživacka djelatnost u saradnji sa drugim institucijama
Konsultativno specijalistički nadzor nad sprovođenjem laboratorijske dijagnostike na području Tuzlanskog kantona.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA
Zavod za patologiju
Zavod za mikrobiologiju
Zavod za biohemiju

Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku je smještena na dvije lokacije. Zavod za biohemiju nalazi se u suterenu zgrade Hirurške klinike, a Zavod za patologiju i Zavod za mikrobiologiju u adaptiranoj i rekonstruisanoj zgradi bivše kasarne, između Interne klinike i zgrade Uprave UKC Tuzla. U prizemlju zgrade smještena je prijemna ambulanta Zavoda za mikrobiologiju i Zavoda za patologiju, predavaona za studente, obdukcioni trakt i pomoćne prostorije. Na prvom spratu nalazi se Zavod za patologiju i prostori zajedničkih službi, a na drugom spratu prostor Zavoda za mikrobiologiju.

Struktura uposlenika Poliklinike

 • 22 specijalista
 • 3  ljekara na specijalizaciji
 • 1 ljekara opšte prakse
 • 2 magistra farmacije – specijalisti medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike
 • 22 diplomirana medicinsko-laboratorijska inžinjera
 • 2  diplomirana medicinska sestra/tehničara
 • 14 medicinski tehnolog/biolog
 • 5 viših laboratorijskih tehnicara
 • 40 laboratorijska tehničara (1  medicinska sestra – Citotehnolog SSS)
 • 11 Nemedicinski uposlenici

 

Knjige i udžbenici u čijem pisanju su učestvovali uposlenici Poliklinike

 1. Protočna citometrija osnove i značaj u kliničkoj praksi (Prof.dr.Fejzo Dž. Marina D-Š. Selma M, Jasenko K. Tuzla 2018.god.)
 2. Imunološki rječnik, Tuzla: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2001
 3. Patologija: Testovi za provjeru znanja, pitanja i odgovori (prof dr Selak I., Radović S., Iljazović E., Čičkušić E). Medicinski  Fakultet Univerziteta  u Sarajevu i Medicinski  Fakultet Univerziteta  u Tuzli, Februar, 2002.g.
 4. Mikobakterije, klinički značaj i dijagnostičke metode, Tuzla: Univerzitet u Tuzli, 2003.
 5. Patologija (priručnik za pripremu ispita), M. Nola†, I. Damjanov. Medicinska naklada, Zagreb, 2008. (autor poglavlja 13 Iljazović E, Damjanov I: Bolesti jetre i bilijarnog sustava)
 6. Prevencija i kontrola infekcija u zdravstvenim Ustanovama, M. Hukić i sar.TDP Sarajevo, 2010. (Poglavlja u knjizi: Poglavlje III. Fatima Numanović, Invazivne dijagnostičke i terapijske procedure; Poglavlje VIII.  Nijaz Tihić, Postupak izolacije pacijenata i poglavlje XI Patogeni koji se prenose putem krvi).