Načelnik Bolničke apoteke : Prim. mr.ph. Katica Mišić
Glavni farmaceutski tehničar: Zehra Avdić
Kontakt:

tel.: 00 387 35 30 32 36
00 387 35 30 32 63

fax.: 00 387 35 30 32 90

e-mail: info@ukctuzla.ba

DJELATNOST BOLNIČKE APOTEKE

 • Planiranje nabavke lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala
 • Istraživanje tržišta lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala sa aspekta nabavke
 • Kontakti sa proizvođačima lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala i potencijalnim dobavljačima
 • Učešće u raspisivanju tendera i u radu Komisije za javne nabavke u vezi nabavke lijekova, sanitetskog i drugog materijala
 • Nadzor nad urednim snabdijevanjem lijekovima, sanitetskim materijalom i drugim potrošnim materijalom i praćenje dinamike isporuka po zaključenim ugovorima
 • Prijem trebovanja lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala sa klinika i poliklinika
 • Snabdijevanje i utvrđivanje frekvencije snabdijevanja klinika i poliklinika sa lijekovima, sanitetskim i drugim potrošnim materijalom
 • Utvrđivanje i predlaganje potrebnih zaliha
 • Kontrola primjene uspostavljenih standarda u oblasti trebovanja, distribucije, čuvanja i apliciranja lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala
 • Analiza potrošnje lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala
 • Izradu magistralnih lijekova i galenskih pripravaka
 • Davanje stručnih savjeta zdravstvenim radnicima, zdravstvenim ustanovama, bolesnicima i njegovateljima o uzimanju lijekova.

Kadrovska struktura:
Magistri farmacije u Centralnoj apoteci:
mr.ph. Andrej Pečet,specijalista ispitivanja i kontrole lijekova

mr.ph. Amar Hadžić specijalista kliničke farmacije

mr.ph. Dijana Bašić specijalista kliničke farmacije

mr.ph. Amer Osmanović
mr.ph. Dubravka Mišić

mr.ph. Amra Ibrahimović

mr ph Amila Burina

mr ph Eldar Šahmanović

Farmaceutski tehničari u Centralnoj apoteci:
Sabina Zonić

Enisa Jonić

Azra Ibrahimović

Nela Suljetović

Emina Mušanović

Damir Karamović

Farmaceutski tehničari u Kliničkim apotekama:

Sajma Biberović

Sadbera Omerefendić

Meliha Trakić

Amra Hajdarević

Amira Nurkić

Jasmina Junuzović

Sejdina Paščanović

Selma Salihović

Indira Hasandžiković

Hadedina Hukić

Amna Konjić

Sandra Mrkonjić

Azra Mahmutović

Damira Muminović

Referenti skladišne referencije:

Vesna Junuzović

Jasna Morankić

Radnici u Bolničkoj apoteci:

Nermin Ćosić

Dragan Gojković

Safet Palavrić
Faik Omerović

Počeci Bolničke apotekarske djelatnosti u tuzlanskom kraju, vezani su za nekadašnju Bolnicu za interne bolesti „ Kojšino“.
Bolničku apoteku čine Centralna i 11 Kliničkih apoteka.