VD Načelnik: Prof.dr.med.sc. Amer Čustović
Glavni sanitarni tehničar: Maida Kikanović dipl.san.ing.
Sanitarni tehničar za poslove poboljšanja kvaliteta i edukaciju: Mirza Mujanović ,dipl. san ing.
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 680
fax.: 00 387 35 250 474

DJELATNOST SEKTORA

 • Prevencija i kontrola bolničkih i drugih infekcija
 • Prikupljanje prijava, analiza podataka i izvještavanje o bolničkim infekcijama
 • Nadzor i provođenje preventivne i protivepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u svim objektima
 • Zdravstveni pregledi zaposlenika koji su prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stavljeni pod zdravstveni nadzor i nadzor nad kliconošama
 • Praćenje i procjena higijensko – epidemiološke situacije
 • Sterilizacija i kontrola sterilizacije
 • Uzorkovanje materijala za mikrobiološku i hemijsku analizu u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode i hrane i za mikrobiološku kontrolu žive i nežive sredine (brisevi okoline i ruku osoblja, sediment zraka)
 • Vođenje evidencije o nalazima, analiza podataka i ocjena higijensko – epidemiološke situacije na temelju rezultata mikrobioloških ispitivanja bolničke sredine
 • Izrada programa edukacije zaposlenika o prevenciji i kontroli infekcije, bolničkoj higijeni i medicinskom otpadu i provođenje edukacije
 • Organizovanje i provođenje čišćenja prostorija i sanitarno – higijenski nadzor prostora
 • Prikupljanje, unutrašnji transport, privremeno odlaganje i otpremanje medicinskog otpada, komunalnog otpada i otpada za reciklažu, nadzor nad postupcima sa otpadom, vođenje evidencije i izvještavanje
 • Izrada procedura, politika, planova, programa i strategija u oblastima iz djelatnosti Sektora u skladu sa bolničkim standardima
 • Prikupljanje, pranje i distribucija veša

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • Služba za kontrolu infekcije i dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
 • Služba za sterilizaciju
 • Služba za održavanje higijene
 • Servis za pranje veša