SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE
Načelnik: Mujo Šerak dipl.ing. el. teh.
Sekretar Sektora: Nesiba Mustačević
Kontakt:
e-mail: info@ukctuzla.ba
tel.: 00 387 35 303 602
fax.: 00 387 35 250 474
Sektor za tehničke poslove formiran je u cilju obezbjeđenja tehničko-tehnološke podrške potrebne za normalan i funcionalan rad svih organizacionih cjelina koje se nalaze u Ustanovi. Djelatnost sektora, između ostalog, obuhvata proizvodnju i distribuciju energenata, redovno tehničko – tehnološko održavanje, preventivno održavanje, te investicije i investiciono održavanje.