V.D. pomoćnik direktora za nastavu i naučno-istraživački rad:
Prof.dr.med.sc. Ervin Alibegović
Kontakt:
tel.: 00 387 35 303 300
fax.: 00 387 35 250 474
e-mail: info@ukctuzla.ba

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Služba za naučno-istraživački rad i nastavu
Šef službe:
tel: 00 387 35 303 314

Biblioteka
Glavni bibliotekar  Amira Sadiković
tel.: 00 387 35 303 312

Služba za stručno usavršavanje
Šef službe: Alma Ažderovic
tel.: 00 387 35 303 612

DJELATNOST SEKTORA

 • Kordiniranje naučno-istraživačkog rada na nivou Ustanove i zdravstvenih naučnih institucija u zemlji i inostranstvu
 • Razmatranje i ocjena prijavljenih programa naučno-istraživačkog rada
 • Organizovanje recenzentskih postupaka prijavljenih naučno-istraživačkih projekata
 • Pregled završnih izvještaja projekata naučno-istraživačkog rada i praćenje uspješnosti naučno-istraživačkog rada
 • Kordiniranje rada izdavanja stručnih i naučnih publikacija kojima je izdavač Ustanova
 • Povezivanje nastavnog rada i naučnih istraživanja
 • Učešće u postupcima zaključenja ugovora sa školama i fakultetima u pogledu izvođenja nastave
 • Nabavka i obrada bibliotečke građe
 • Izdavanje i vraćanje knjiga i ostale literature
 • Vođenje evidencije o zaduženju i razduženju istih
 • Redovna i trajna edukacija zaposlenika  s ciljem da se omogući:
  – osposobljavanje zaposlenika za izvršavanje radnih zadataka u skladu sa savremenim metodama liječenja, njege i pristupa pacijentu i pružanju ostalih usluga vanjskim i unutarnjim korisnicima,
  – obnavljanje vještina potrebnih za rad u Ustanovi,
  – upoznavanje zaposlenika sa zakonskom i podzakonskom regulativom,
  – kontinuirano održavanje visokog profesionalnog standarda pružanja usluga,
  – prenos znanja stečenih stručnim usavršavanjem u praksi – na druge zaposlenike,
  – razmjena znanja, vještina i dostignuća sa stručnjacima iz zemlje i inostranstva iz oblasti od zajedničkog interesovanja,
  – uspostava i održavanje saradnje sa drugim zdravstvenim ustanovama radi ponuda programa stručnog usavršavanja, te
  – uspostava i usavršavanje multidisciplinarnih timova.
 • Standardizacija programa stručnog usavršavanja
 • Koordinacija izrade planova stručnog usavršavanja zaposlenika i praćenje njihove realizacije
 • Koordinacija rada na organizovanju stručnog usavršavanja za treća lica

 

P R A V I L N I K
o provođenju kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled