Šef Službe: Kikanović Emir, dipl. ecc
Kontakt: 035 303 506

Organizacioni ustroj ove Službe je definisan u JZU UKC Tuzla odlukom Upravnog odbora iz 2003. godine.
Služba za internu reviziju vrši nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantsku aktivnost kreiranu s ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje Ustanove. Ona pomaže Ustanovi da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima rukovođenja.
Interna revizija obavlja se u skladu sa Standardima interne revizije koji se zasnivaju na Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije i propisima kojima se uređuje oblast interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Uloga Službe za internu reviziju je da na osnovu utvrđivanja potencijalnih rizika u procesima i aktivnostima procijeni, sagleda i izvjesti o :

  • Efikasnosti i adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svrhu kontrolisanja rizika,
  • Usaglašenosti sa zakonima i propisima,
  • Pouzdanost, tačnost i sveobuhvatnost finansijskih i drugih poslovnih informacija,
  • Efektivnost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja,
  • Zaštiti imovine i drugih resursa i poduzimanju mjera protiv mogućih gubitaka, zbog zloupotrebe, lošeg upravljanja, grešaka, prevara i nepravilnosti,
  • Poštovanju i adekvatnosti politika i procedura za upravljanje rizicima u organizaciji, odnosno da su aktivnosti radnika u skladu sa politikama, standardima, procedurama i važećim zakonskim i podzakonskim propisima.