ETIČKI KOMITET

Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13) i Člana 38. alineja 24 i člana 72. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/13), na prijedlog V.D. Direktora, Upravni odbor je na sjednici održanoj 13.12.2022.godine, donio Odluku o imenovanju Etičkog komiteta

Članovi Etičkog komiteta:

1. Prof.dr.med.sci. Mevludin Hasanović – predsjednik

2. Prof.dr.med.sci. Nijaz Tihić – zamjenik predsjednika

3. Amir dr. Tursunović,mr.med.sci. – član

4. Prof.dr. Amir Karić – član

5. Prof.dr. Amira Hadžagić– član

6.Enes dr. Idrizović, mr.med.sci. – član

7. Damir dr. Pištoljević – član

8. Sađida Delić, dip. med.sestra tehničar – član

9. Amra Mujkić, dipl. pravnik – član

 

Zamjenski članovi Etičkog komiteta:

1. Šefik Husić, magistar sestrinstva– zamjenik člana

2. Dr.med.sci. Emir Halilbašić – zamjenik člana

3. Lejla Balvanović, dipl.med.sestra – zamjenik člana

4. Prof.dr.med.sci. Gordana Grgić – zamjenik člana

5. Prof.dr.med.sci. Aida Šehanović – zamjenik člana

6. Edin Hasanbašić,  dipl.med.sestra – zamjenik člana

7. Dejan Kovačević, dipl.med.sestra – zamjenik člana

8. Alen Jusić,  dipl.med.tehničar – zamjenik člana

9. Anesa Suljić, dipl.pravnik – zamjenik člana

 

Zadaci Etičkog komiteta Ustanove su:

  • da prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Ustanove;
  • da daje saglasnost za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi, koja se smatraju prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnog organa;
  • da analizira i predlaže propise iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije;
  • daje mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi;
  • da prati povrede prava pacijenata i sistematično radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata;
  • da sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva i
  • da rješava i druga etička pitanja u obavljanju  djelatnosti zdravstvene Ustanove.

 

 

ETIČKI KODEKS JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA (pdf)