ETIČKI KOMITET

Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13) i člana 53.b Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), na prijedlog V.D. Direktora, Upravni odbor je na sjednici održanoj 05.10.2020.godine, donio Odluku o imenovanju Etičkog komiteta

Članovi Etičkog komiteta:

1. Prof.dr.med.sci. Mevludin Hasanović – predsjednik

2. Prof.dr.med.sci. Nijaz Tihić – zamjenik predsjednika

3. Doc.dr.med.sci. Dragan Piljić – član

4. Prof.dr. Amir Karić – član

5. Prof.dr. Amira Hadžagić– član

6. Dr. Lejla Rakovac Tupković, mr.med.sci. – član

7. Šefik Husić, magistar sestrinstva – član

8. Hidajet Halilović, med.sestra-tehničar – član

9. Ajla Crnkić, magistar prava – član

 

Zamjenski članovi Etičkog komiteta:

1. Doc.dr.med.sci. Lejla Osmančević– zamjenik člana

2. Dr. Narhela Mujačić, mr.med.sci. – zamjenik člana

3. Dr. Enes Idrizović, mr.med.sci. – zamjenik člana

4. Prim.dr. Gordana Radoja – zamjenik člana

5. Doc.dr.med.sci. Vedo Tuco – zamjenik člana

6. Almir Avdić, dipl.med.sestra-tehničar – zamjenik člana

7. Saša Jović, dipl.med.sestra-tehničar – zamjenik člana

8. Vesna Keranović, dipl.med.sestra-tehničar – zamjenik člana

9. Tarik Kunić, bachelor prava – zamjenik člana

 

Zadaci Etičkog komiteta Ustanove su:

  • da prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Ustanove;
  • da daje saglasnost za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi, koja se smatraju prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnog organa;
  • da analizira i predlaže propise iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije;
  • daje mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi;
  • da prati povrede prava pacijenata i sistematično radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obvezama i odgovornosti ma pacijenata;
  • da sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva i
  • da rješava i druga etička pitanja iz domena djelatnosti Ustanove.

 

 

ETIČKI KODEKS JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA (pdf)