ETIČKI KOMITET

Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13) i Člana 38. alineja 24 i člana 72. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/13), na prijedlog V.D. Direktora, Upravni odbor je na sjednici održanoj 13.12.2022.godine, donio Odluku o imenovanju Etičkog komiteta

 

Članovi Etičkog komiteta

 1. Prof.dr.med.sci. Nijaz Tihić, predsjednik
 2. Prim.dr. Vedrana Marinković, zamjenik predsjednika
 3. Dr.med.sci. Amir Tursunović, član
 4. Prof.dr.sc.Suad Kunosić, član
 5. Prof.dr. Amira Hadžagić, član
 6. Idrizović dr Enes, mr.med.sci., član
 7. Pištoljević dr Damir, član
 8. Sadžida Delić, dipl.med.sestra-tehničar, član
 9. Amra Mujkić, bachelor prava, član

 

Zamjenski članovi Etičkog komiteta

 1. Šefik Husić, magistar sestrinstva
 2. Prof.dr.med.sci. Amela Selimović
 3. Lejla Balvanović, dipl.med.sestra
 4. Prof.dr.med.sci. Gordana Grgić
 5. Prof.dr.med.sci. Aida Šehanović
 6. Dejan Kovačević, dipl.med.sestra-tehničar
 7. Alen Jusić, med.sestra-tehničar
 8. Anesa Suljić, magistar prava

 

Zadaci Etičkog komiteta Ustanove su:

 • da prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Ustanove;
 • da daje saglasnost za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi, koja se smatraju prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnog organa;
 • da analizira i predlaže propise iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije;
 • daje mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi;
 • da prati povrede prava pacijenata i sistematično radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata;
 • da sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva i
 • da rješava i druga etička pitanja u obavljanju  djelatnosti zdravstvene Ustanove.

 

 

ETIČKI KODEKS JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA (pdf)