12.2.2018.
Informacija sa sjednice Upravnog odbora
U četvrtak 08.02.2018. godine Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla održao je 5. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojen Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Ustanove sa stanjem na dan 31.12.2017. godine (Elaborat o godišnjem popisu za 2017. godinu), kao i niz odluka u vezi sa realizacijom preporuka iz ovog Izvještaja.

 

31.1.2018.
Informacija sa sjednice Upravnog odbora

Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla održao je u utorak 30.01.2018. godine 28. redovnu sjednicu. Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2017. godinu i donesen Okvirni plan rada Upravnog odbora do kraja mandatnog perioda. Također, usvojen je Izvještaj o radu Službe za internu reviziju za 2017. godinu.

Upravni odbor je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kojim se uvode određene organizacione promjene na Klinici za ginekologiju i akušerstvo.

Doneseno je nekoliko odluka o davanju saglasnosti Direktoru Ustanove za potpisivanje ugovora i okvirnih sporazuma iz oblasti javnih nabavki, te je izmijenjen i dopunjen Plan javnih nabavki za 2018. godinu.

Upravni odbor je dao saglasnost Direktoru Ustanove za imenovanje načelnika organizacionih jedinica nakon okončanog postupka po prethodno raspisanom Internom oglasu.