PREGLEDI U POLIKLINIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Zakazivanje pregleda/procedura

Prijem pacijenata u specijalističku/subspecijalističku ambulantu, kabinet ili savjetovalište (u daljem tekstu: ambulanta), radi pregleda ili provođenja dijagnostičke ili terapijske procedure (u daljem tekstu: pregled), vrši se na osnovu prethodno izvršenog zakazivanja.

Pacijent, koji se upućuje na pregled, zakazivanje vrši preko ljekara porodične medicine, telefonom ili ličnim dolaskom/dolaskom člana porodice.

Pacijent, kome se po otpustu iz bolnice ili nakon specijalističkog pregleda, vrši zakazivanje kontrolnog pregleda, dužan je javiti se medicinskoj sestri-tehničaru na šalteru za prijem medicinske dokumentacije, ukoliko mu datum i termin već nisu upisani u otpusno pismo/nalaz.

Pacijent, koji se zakazuje za pregled, mora imati uputnicu iz primarne zdravstvene zaštite.

Zakazivanje pregleda se vrši na slijedeće brojeve telefona i u slijedećim terminima:

Ortopedsko-traumatološka poliklinika

Svakim radnim danom, na telefon 035/303-473, u vremenu od 12 do 15 sati.


Otorinolaringološka poliklinika

Svakim radnim danom, na telefon 035/303- 264, u vremenu od 12 do 15 sati.

Očna poliklinika

Svakim radnim danom, na telefon 035/303-213 u vremenu od 12 do 15 sati.

Hirurška poliklinika

Specijalistička ambulanta za abdominalnu hirurgiju i Specijalistička ambulanta za torakohirurgiju

svakim radnim danom, na telefon 035/303–294, u vremenu od 08 do 09 sati i od 12 do 14 sati.
Urološka specijalistička ambulantasvakim radnim danom, na telefon 035/303–720, u vremenu od 08 do 09 sati i od 12 do 14 sati.

Ginekološko – akušerska poliklinika

Svakim radnim danom, na telefon 035/303-351, u vremenu od 11 do 13 sati.
Anesteziološka ambulanta

Anesteziološka ambulanta radi svakim radnim danom od 08 do 16 sati. Zakazivanje pregleda se vrši prema rasporedu koji je istaknut na ambulanti.

Termin za pregled u anesteziološkoj ambulanti pacijent dobija u prijemnoj ambulanti klinike ne kojoj će biti hospitaliziran. Za ovaj pregled pacijent ne treba uputnicu.

Poliklinika za plućne bolesti

Svakim radnim danom, na telefone 035/306-640 i 306-647, u vremenu od 14 do 16 sati.

Poliklinika Klinike za interne bolesti

Svakim radnim danom, na telefon 035/303-109, u vremenu od 13 do 15 sati.

Pedijatrijska poliklinika

Svakim radnim danom, na telefon 035/303-707, u vremenu od 12 do 15 sati.

Fizijatrijska poliklinika

Svakim radnim danom, na telefon 035/303-630, u vremenu od 08 do 16 sati.

Poliklinika za kardiovaskularne bolesti

Kabinet za elektrofiziologiju i pacemaker – četvrtkom, na telefon 035/303-244, u vremenu od 10-14 sati.

Dermatovenerološka poliklinika

Kabinet za flebologiju i hronične rane – svakim radnim danom, na telefon 035/303-121, u vremenu od 10 do 11 sati.

Kabinet za alergologiju svakim radnim danom, na telefon 035/303-121, u vremenu od 14 do 15 sati.

Kabinet za fototerapiju i Kabinet za dermatohirurgiju – svakim radnim danom, na telefon 035/303-105, u vremenu od 14 do 15 sati.

Kabinet za medicinsku kozmetologiju svakim radnim danom, na telefon 035/303-120, u vremenu od 14 do 15 sati.

Neurohirurška poliklinika

Svakim radnim danom, na telefon 035/303-288, u vremenu od 08 do 16 sati.

Neurološka poliklinika

Specijalistička ambulanta – zadnji radni dan u tekućem mjesecu i prva dva radna dana slijedećeg mjeseca, na telefon 035/303-345 u vremenu od 08 do 11 sati.

Kabinet za elektroencefalografiju (Kabinet za EEG) – svakim radnim danom, na telefon 035/303-348, u vremenu od 08 do 12 sati.

Kabinet za evocirane potencijale – svakim radnim danom, na telefon 035/303-354, u vremenu od 08 do 10 sati.

Kabinet za doplersonografiju – svakim radnim danom, na telefon 035/303-344, u vremenu od 08 do 10 sati.

Poliklinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju

Svakim radnim danom, na telefon 035/303-725, u vremenu od 12 do 15 sati.

Psihijatrijska poliklinika

Svakim radnim danom, na telefon 035/267-111, u vremenu od 08 do 15,30 sati.

Poliklinika za zarazne bolesti

Hepatološka ambulanta – svakim radnim danom, na telefon 035/303-332, u vremenu od 09 do 10.

Postupanje po dolasku

Po dolasku u čekaonicu pacijent se treba javiti medicinskoj sestri-tehničaru na prijemu medicinske dokumentacije poliklinike na koju je upućen, gdje predaje zdravstvenu knjižicu i uputnicu za pregled.

Otkazivanje zakazanog pregleda

U slučaju nemogućnosti dolaska na zakazani pregled, pacijent je dužan izvršiti otkazivanje najkasnije dan prije zakazanog pregleda, na iste brojeve telefona na koje vrši zakazivanje i u istim terminima.