11.6.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-89-3-85/19
Nabavka usluga servisiranje vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40 od ​​07.06.2019.godine (S1-10353-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-51-84 / 19
Nabavka USLUGA javnog prijevoza ugljena i šljake
Obavještenje Je Objavljeno u Službenom glasniku number 40 OD 07.06.2019.godine (S1-10271-19)
Klikni na vezu ZA space povijseni

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-90-3-86 / 19
Nabavka filtera za klima uređaj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40 od ​​07.06.2019.godine (S1-10515-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-88-3-83 / 19
Nabavka radioloških radnih stanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 40 od ​​07.06.2019.godine (S1-10270-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-65-4-88 / 19
Nabavka i servisiranje rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

10.06.2019.
INFORMACIJA
o provođenju pregovaračkog postupka
Klikni na link za pregled

07.06.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka robe – Digitalni injektor za potrebe JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

06.06.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinske opreme – aparat za limfnu drenažu
Klikni na link za pregled

2019/05/28.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

2019/05/28.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

24.05.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabave
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

23.05.2019.
ODLUKA
o poništenju javne nabave Nabavka
potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekcije
Klikni na link za pregled

23.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavka
potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekcije
Klikni na link za pregled

21.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavka reagensa i
potrošnog materijala za protočne citometarske primjere za BD FACS CANTO II (Becton Dicinson)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-87-5-79 / 19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 34 od 17.05.2019.godine (S1-8950-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-80-5-80 / 19
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača SIEMENS
Obavještenje objavljeno u Službenom glasniku broj 34 od 17.05.2019.godine (S1-8951-19)
Klikni na link za pregled

16.05.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-176-4-76/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 33 od 10.05.2019.godine (S1-8628-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-176-5-75/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 33 od 10.05.2019.godine (S1-8627-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-77-3-74/19
Nabavka papira
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 33 od 10.05.2019.godine (S1-8323-19)
Klikni na link za pregled

13.5.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Klikni na link za pregled

13.5.2019.
ODLUKA
o izboru
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Klikni na link za pregled

13.05.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

10.05.2019.
ODLUKA
o izboru
Nabavka servisiranja plazma sterilizatora Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-76-3-73/19
Nabavka digitalnog injektora
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 32 od 07.05.2019.godine (S1-8188-19)
Klikni na link za pregled

8.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme
Klikni na link za pregled

8.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka opreme za laboratoriju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

7.05.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Klikni na link za pregled

29.04.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti
Klikni na link za pregled

29.04.2019
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti za LOT2-Izrada fasade
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-64-3-70/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za protočni citometar primjenjivi za BD FACS CANTO II (Becton Dickinson)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 31 od 26.04.2019.godine (S1-7685-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-4-5-69/19
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 31 od 26.04.2019.godine (S1-7490-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-65-3-71/19
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 31 od 26.04.2019.godine (S1-7778-19)
Klikni na link za pregled

26.04.2019

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-52-3-62/19
Nabavka medicinske opreme-urološki stub za laparoskopiju i TUER
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28 od 12.04.2019.godine (S1-6546-19)
Klikni na link za pregled

26.04.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka goriva i maziva
Klikni na link za pregled

OBJAVA ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA
02-173-9/19
Nabavka kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnih uzoraka
“Biosistemi” doo Sarajevo
Klikni na link za pregled

25.04.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

25.04.2019
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka usluga servisiranja liftova za LOT-1-Servisiranje i remont liftovskih postrojenje CERTUS
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-179-5-66/19
Nabavka administrativnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 29 od 19.04.2019.godine (S1-7259-19)
Klikni na link za pregled

22.04.2019
ODLUKA UO UKC Tuzla
o dopunama Plana javnih nabavki za 2019.
Klikni na link za pregled

22.04.2019
ODLUKA UO UKC Tuzla
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku medicinske opreme: aparata za limfnu drenažu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-178-5-64/19
Nabavka reagensa, solucija i potrošnog materijala za hematološki labaratorij primjenjiv za Sysmex XN-1000, Sysmex XP300,PalStainer i analizator Alegira, Organtec
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28 od 12.04.2019.godine ( S1-6762-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-12-5-63/19
Nabavka medicinske opreme – flow citometar
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28 od 12.04.2019.godine (S1-6738-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-2-61-4-65/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača DREGER
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 29 od 19.04.2019.godine (S1-7258-19)
Klikni na link za pregled

16.4.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensi i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Klikni na link za pregled

16.4.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala -reagensi i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Klikni na link za pregled

15.4.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda za lot 8-povrće “C”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-51-3-61/19
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26 od 05.04.2019.godine (S1-6358-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-48-3-58/19
Nabavka opreme za laboratoriju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku – Zavod za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26 od 05.04.2019.godine (S1-6300-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-49-3-59/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26 od 05.04.2019.godine (S1-6262-19)
Klikni na link za pregled

9.4.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača ” SIEMENS”
Klikni na link za pregled

8.4.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

8.4.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda(za lotove 4 i 11)
Klikni na link za pregled

8.4.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda(za lotove 2,3,5,7,8,15 i 17)
Klikni na link za pregled

5.4.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

5.4.2019
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju za LOT 5
Klikni na link za pregled

2.4.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme plazma sterilizatora Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000 a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

2.4.2019
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “Dräger”
Klikni na link za pregled

1.04.2019
ODLUKA UO UKC Tuzla
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2019.
Klikni na link za pregled

1.04.2019
ODLUKA UO UKC Tuzla
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku medicinske opreme: centrifuga zalaboratorij. 
Klikni na link za pregled

1.04.2019
ODLUKA UO UKC Tuzla
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku medicinske opreme: laser i oftalmološki UZ.
Klikni za link na pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-28-3-57 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 24 od 29.03.2019.godine (S1-5607-19)
Klikni na link za pregled

2019/03/29.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka vacum kliničkih aspiratora
Klikni na link za pregled

2019/03/25.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

2019/03/25.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača ELEKTA a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-6-4-56 / 19
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna endoproteza ramena
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22 od 22.03.2019.godine (S1-5560-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-36-3-50/19
Nabavka roba – kitovi, pribor i potrošni materijal za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnih uzoraka (in vitro dijagnostika)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22 od 22.03.2019.godine (S1-5078-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-10-4-55/19
Nabavka usluga serviviranja medicinske opreme- Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22 od 22.03.2019.godine (S1-5413-19)
Klikni na link za pregled

22.3.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

22.3.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

20.3.2019.
INTERNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radno mjesto Načelnika
Klinike za invazivnu kardiologiju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

19.3.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka medicinske opreme – flow citometar
Klikni na link za pregled

19.3.2019.
ODLUKA
o izboru
Nabavka reagenasa, solucija i potrošnog materijala za hematološki laboratorij, primjenjivi za Sysmex XN-1000, Sysmex XP300, RalStainer i analizator Alegria, Orgentec
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-156-5-45/19
Nabavka opreme za kuhinju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19 od 15.03.2019.godine (S1-4843-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-165-5-46/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača GETINGE (parni autoklav i perilice)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19 od 15.03.2019.godine (S1-4844-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-157-5-48/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za analizatore proizvođača ROCHE
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19 od 15.03.2019.godine (S1-4846-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-157-4-49/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za analizatore proizvođača ROCHE
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 19 od 15.03.2019.godine (S1-4847-19)
Klikni na link za pregled

15.3.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača SIEMENS a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

14.3.2019.
ODLUKA
o izboru
Nabavka rezervnih dijelova za računare, printere i servere
Klikni na link za pregled

14.3.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača po LOT-ovima
Klikni na link za pregled

11.3.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-3-29-3-44/19
Nabavka radova na objektu Klinike za dječije bolesti
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 18 od 08.03.2019.godine (S1-4497-19)
Klikni na link za pregled

6.03.2019
ODLUKA
o poništenju postupka nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme plazma sterilizatora Sterrad NX, varalica za plazma sterilizator HS – 1000
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-166-5-42 / 19
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate proizvođače “Fresenius”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16 od 4.03.2019.godine (S1-3639 -19)
Klikni na vezu za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-38-4-39 / 19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14 od 22.02.2019.godine (S1-3315 -19)
Klikni na link za pregled

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA UKC Tuzla
26.02.2019.
Odluka o odobrenju financijskih sredstava za nabavku radova na objektu Klinike za dječje bolesti
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-180-5-40 / 19
Nabavka usluga servisiranje dijaliznih aparata proizvođača “Fresenius”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14 OD 22.02.2019.godine (S1-3614 -19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-87-5-41 / 19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14 od 22.02.2019.godine (S1-3615 -19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-3-5-10 / 19
Nabavka usluga servisiranja LIS -sistema
Obavještenja je objavljen u Službenom glasniku broj 3 od 18.01.2019.godine (S1-1164 -19)
Klikni na link za pregled

OBEVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-10-3-31 / 19
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme – Sterrad NX, varilice za plazma sterilizator HS-1000
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2781-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-129-5-131 / 18
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz područja jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 91 od 21.12.2018.godine (S1-23456-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-129-4-132 / 18
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz područja jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 91 od 21.12.2018.godine (S1-23545-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-120-4-113 / 18
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 79 od 9.11.2018.godine (S1-20742-18)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-13-3-37 / 19
Nabavka aparata za hemodijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2958-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-61-4-33 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2859-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-30 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2780-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-29 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2740-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-32 / 19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2858-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-12-3-36 / 19
Nabavka medicinske opreme – flow citometar
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 15.2.2019.godine (S1-2916-19)
Klikni na link za pregled

2019/02/15.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala-parcijalne endoproteze ramena
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-148-4-27 / 19
NABAVKA usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 8 od 8.2.2019.godine (S1-2220-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-148-5-26 / 19
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 8 od 8.2.2019.godine (S1-2219-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-28 / 19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 8 od 8.2.2019.godine (S1-2662-19)
Klikni na link za pregled

2019/6/2.
ODLUKA
o poništenju postupka
Poništava se  postupak  za LOT 6 – Klipovi za aneurizmu, YASARGIL klip, Aplikatori na osnovu
člana 69. stav 2. točka e) Zakon o javnim nabavkama BiH.
Kliknite na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-155-5-22 / 19
Nabavka usluga zbrinjavanja  patološkog i hemijskog otpada
Obavještenja je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-1951-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-164-4-19/19
Nabavka usluga servisiranje medicinjske opreme Plazma sterilizatora “Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS -1000”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-1752-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-159-4-25/19
Nabavka opreme za laboratoriju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku- Zavod za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-2166-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-24/19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-2059-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-23/19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-2058-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-76-4-20/19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 1.2.2019.godine (S1-1739-19)
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o nabavci aparata za hemodijalizu
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o nabavci usluga laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme-Flow citometar
Klikni na link za pregled

1.2.2019.
ODLUKA
o nabavci radioloških radnih stanica
Klikni na link za pregled

29.1.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Klikni na link za pregled

29.1.2019.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-75-4-15/19
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -endoproteza kuka totalna -bescementna i reviziona , i endoproteza koljena totalna i reviziona
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1336-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-13/19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1246-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-6-3-14/19
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna endoproteza ramena
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1279-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-38-5-16/19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1337-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-61-5-17/19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 25.1.2019.godine (S1-1338-19)
Klikni na link za pregled

25.1.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-177-8-8/19
Nabavka reagensa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3 od 18.1.2019.godine (S1-941-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-2-3-9/19
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3 od 18.1.2019.godine (S1-1048-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-137-5-3/19
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na biohemijskom analizatoru BC AU 480
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 11.1.2019.godine (S1-745-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-130-5-4 / 19
Uređaj za izolaciju i pročišćavanje nekleinskih kiselina i pribor, pribor i potrošni materijal za testiranje visokih HPV-a iz direktnih uzoraka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 11.1.2019. .godine (S1-746-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-130-4-5 / 19
Kitovi za izolaciju i pročišćavanje nekleinskih kiselina i pribora, pribor i potrošni materijal za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnih uzoraka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 11.1. 2019.godine (S1-747-19)
Klikni na link za pregled

2019/01/11.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-177-3-137 / 18
Nabavka reagensa i potrošnog materijala ZA molekularnu dijagnostiku i citogenetiku
Obavještenje Je Objavljeno u Službenom glasniku number 93 OD 27.12.2018.godine (S1-24101-18)
Klikni na vezu za pregled

2019/9/1.
ODLUKA
o poništenju postupka nabave
Klikni na link za pregled

2019/8/1.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU JZU UKC TUZLA
Klikni na link za pregled

2019/4/1.
ODLUKA
o poništenju postupka nabave
Klikni na link za pregled

2019/3/1.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

 

Mengele