PLAN JAVNIH NABAVKI

27.02.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupa VII
Klikni na link za pregled

23.02.2024.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka titanijumskog elastičnog intramedularnog čavla
Klikni na link za pregled

20.02.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupa II A
Klikni na link za pregled

16.02.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupa I
Klikni na link za pregled

15.02.2024.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme grupa IIIB za LOT 2.
Klikni na link za pregled

15.02.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupa III B.
Klikni na link za pregled

15.02.2024.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka periprotetične distalne lateralne ploče za femur.
Klikni na link za pregled

15.02.2024.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Philips” i Allura Centron.
Klikni na link za pregled

15.02.2024.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja kompresora i vacum pumpi, pumpi za vodu i viklovanje motora.
Klikni na link za pregled

15.02.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Philips” i Allura Centron.
Klikni na link za pregled

15.02.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka parcijalne proteze kuka tipa Austin Moore.
Klikni na link za pregled

07.02.2024.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka tibijalnog i femoralnog naila
Klikni na link za pregled

02.02.2024.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme grupa II B
Klikni na link za pregled

24.01.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka Linearnog akceleratora, CT simulatora, Sistema za planiranje u radioterapiji i Fantoma
Klikni na link za pregled

22.01.2024.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme grupa VI
Klikni na link za pregled

22.01.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupa VI
Klikni na link za pregled

19.01.2024.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnih uzoraka (in vitro dijagnostika)
Klikni na link za pregled

19.01.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnih uzoraka (in vitro dijagnostika)
Klikni na link za pregled

18.01.2024.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

18.01.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

17.01.2024.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga zbrinjavanja oštrog otpada
Klikni na link za pregled

16.01.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za aparat PerkinElmer Victor2D i Wallac
Klikni na link za pregled

16.01.2024.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka proteze ramenog zgloba
Klikni na link za pregled

09.01.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja Sterrad NX i varilica za plazmu sterilizator HS-1000
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-145-8-358/23
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 1. od 05.01.2024. godine.
Klikni na link za pregled

03.01.2024.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa, solucija i medicinskog potrošnog materijala za hematološki laboratorij primjenjiv za Sysmex XN 1000, Sysmex XP 300,Sysmex Ral Stainer i analizator Alegria, Orgentec
Klikni na link za pregled

03.01.2024.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka električne energije
Klikni na link za pregled

03.01.2024.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Klikni na link za pregled

25.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjiv na automatskoj platformi Thunder Bolt ELISA/Clia sistem
Klikni na link za pregled

25.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Klikni na link za pregled

25.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača Dreger
Klikni na link za pregled

25.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka testova za multiplex PCR primjenjiv na integralnom automatskom sistemu Film Array Torch
Klikni na link za pregled

21.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka servera
Klikni na link za pregled

21.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupa IV
Klikni na link za pregled

21.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kitova za izolaciju nukleinskih kiselina
Klikni na link za pregled

21.12.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme grupa IV
Klikni na link za pregled

21.12.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka kitova za izolaciju nukleinskih kiselina
Klikni na link za pregled

21.12.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka opreme za ginekologiju
Klikni na link za pregled

19.12.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka poštanskih usluga
Klikni na link za pregled

12.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (invazivni)
Klikni na link za pregled

12.12.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka  medicinskog potrošnog materijala (invazivni)
Klikni na link za pregled

11.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka radova na sanaciji dijela objekta kotlane kao i pomoćnih objekata uz kotlanu
Klikni na link za pregled

11.12.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka radova na sanaciji dijela objekta kotlane kao i pomoćnih objekata uz kotlanu
Klikni na link za pregled

06.12.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za računare i računarsku opremu
Klikni na link za pregled

06.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za računare i računarsku opremu
Klikni na link za pregled

06.12.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagensa za autoimune bolesti i infektivnu serologiju
Klikni na link za pregled

06.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagensa za autoimune bolesti i infektivnu serologiju
Klikni na link za pregled

01.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka materijala za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

01.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka vode i sokova
Klikni na link za pregled

01.12.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sterilizatora
Klikni na link za pregled

28.11.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

28.11.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

28.11.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka kompatibilnih tonera
Klikni na link za pregled

28.11.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kompatibilnih tonera
Klikni na link za pregled

27.11.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

27.11.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

23.11.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za period 2023., 2024. i 2025. godine
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-135-5-300/23
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 79. od 17.11.2023. godine (S1-44568-23)
Klikni na link za pregled

17.11.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Klikni na link za pregled

17.11.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme grupa VII
Klikni na link za pregled

17.11.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Klikni na link za pregled

17.11.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

07.11.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjiv za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Thermo Fisher)
Klikni na link za pregled

07.11.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjiv za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Thermo Fisher)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-159-3-276/23
Nabavka vode i sokova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 74. od 27.10.2023. godine (S1-40537-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-97-5-279/23
Nabavka plinova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 74. od 27.10.2023. godine (S1-40759-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-161-3-281/23
Nabavka Linearnog akceleratora, CT simulatora, Sistema za planiranje u radioterapiji i Fantoma
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 74. od 27.10.2023. godine (S1-41042-23)
Klikni na link za pregled

30.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Klikni na link za pregled

30.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Klikni na link za pregled

30.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupe II A
Klikni na link za pregled

30.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme grupe II A
Klikni na link za pregled

30.10.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja trafo stanica i transformatora
Klikni na link za pregled

30.10.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka opreme za ginekologiju
Klikni na link za pregled

30.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka smole i potrošnog materijala za pripremu vode za biohemijski laboratorij i smole za pripremu vode za analizator AU 480
Klikni na link za pregled

30.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka smole i potrošnog materijala za pripremu vode za biohemijski laboratorij i smole za pripremu vode za analizator AU 480
Klikni na link za pregled

30.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijali)
Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-128-5-283/23
Nabavka usluga zbrinjavanja komunalnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 74. od 27.10.2023. godine ((S1-41113-23)
Klikni na link za pregled

23.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinske opreme grupa II B
Klikni na link za pregled

23.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupa II B
Klikni na link za pregled

23.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti mašinstva
Klikni na link za pregled

23.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti mašinstva
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-75-4-271/23
Nabavka Linearnog akceleratora, CT simulatora, Sistema za planiranje u radioterapiji i Fantoma
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 73. od 20.10.2023. godine (S1-40039-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-156-3-269/23
Nabavka medicinske opreme grupa III B
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 73. od 20.10.2023. godine (S1-39557-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-102-4-274/23
Nabavka usluga servisiranja rashladnih mašina (Hirurški blok)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 73. od 20.10.2023. godine (S1-40042-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-102-5-273/23
Nabavka usluga servisiranja rashladnih mašina (Hirurški blok)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 73. od 20.10.2023. godine (S1-40041-23)
Klikni na link za pregled

20.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme više proizvođača (Arcomed, Enraf Nonius, Tomey)
Klikni na link za pregled

20.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme više proizvođača (Arcomed, Enraf Nonius, Tomey)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-195-4-264/23
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 71. od 13.10.2023. godine (S1-38621-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-195-5-263/23
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 71. od 13.10.2023. godine (S1-38620-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-153-3-265/23
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 71. od 13.10.2023. godine (S1-38966-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-3-154-3-266/23
Nabavka radova sanacija dijela objekta kotlane kao i pomoćnih objekata uz kotlanu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 71. od 13.10.2023. godine (S1-38967-23)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-152-8-267/23
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 71. od 13.10.2023. godine (S2-39125-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-152-3-259/23
Nabavka reparacije MRI 1,5T “Siemens” aparata sa nadogradnjom Coil-a za dojku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 71. od 13.10.2023. godine (S1-38415-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-65-4-261/23
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 71. od 13.10.2023. godine (S1-38300-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-65-5-260/23
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 71. od 13.10.2023. godine (S1-38299-23)
Klikni na link za pregled

17.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka autoklava za sterilizaciju od 900 litara
Klikni na link za pregled

12.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa, kalibratora, kontrole i potrošnog materijala primjenjivog za biohemijski analizator AU 480 (Beckman Coulter)
Klikni na link za pregled

12.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja laboratorijske opreme – više proizvođača
Klikni na link za pregled

12.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja laboratorijske opreme – više proizvođača
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-110-5-251/23
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinskog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 69. od 06.10.2023. godine (S1-37354-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-110-4-252/23
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinskog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 69. od 06.10.2023. godine (S1-37353-23)
Klikni na link za pregled

10.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-151-3-257/23
Nabavka medicinske opreme grupa IV
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 69. od 06.10.2023. godine (S1-37662-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-7-1-149-3-255/23
Nabavka opreme za ginekologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 69. od 06.10.2023. godine (S1-37607-23)
Klikni na link za pregled

06.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijska i imunofluorescentna bojenja
Klikni na link za pregled

06.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijska i imunofluorescentna bojenja
Klikni na link za pregled

06.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranje opreme (kardiohirurška oprema)
Klikni na link za pregled

06.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje opreme (kardiohirurška oprema)
Klikni na link za pregled

06.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-11-4-249/23
Nabavka Vacum epruveta, sistema i pribora za uzimanje krvi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 67. od 29.09.2023. godine (S1-36712-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-145-3-246/23
Nabavka medicinske opreme grupa VI
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 67. od 29.09.2023. godine (S1-36096-23)
Klikni na link za pregled

02.10.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog (iz oblasti elektromaterijala)
Klikni na link za pregled

02.10.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog (iz oblasti elektromaterijala)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-147-3-248/23
Nabavka medicinske opreme grupa V
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 67. od 29.09.2023. godine (S1-36392-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-83-4-245/23
Nabavka roba- Reagensi, kalibratori, kontrole i potrošni materijal primjenjiv za biohemijski analizator AU 480 (Beckman Coulter)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 65. od 22.09.2023. godine (S1-35675-23)
Klikni na link za pregled

27.09.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Philips”
Klikni na link za pregled

27.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Philips”
Klikni na link za pregled

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-7-1-141-3-241/23
Nabavka smole i potrošnog materijala za pripremu vode za biohemijski laboratorij i smole za pripremu vode za analizator AU 480
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 65. od 22.09.2023. godine (S1-35097-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-7-1-143-3-243/23
Nabavka kompatibilnih tonera
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 65. od 22.09.2023. godine (S1-35121-23)
Klikni na link za pregled

22.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja komunalnog otpada
Klikni na link za pregled

18.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupa III A
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-135-3-228/23
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 62. od 08.09.2023. godine (S1-33347-23)
Klikni na link za pregled

08.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka plinova
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-133-3-222/23
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjiv za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Thermo Fisher)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 60. od 1.09.2023. godine (S1-32987-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-218/23
Nabavka jaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 60. od 1.09.2023. godine (S1-32700-23)
Klikni na link za pregled

04.09.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda – voća i povrća
Kliklni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-131-3-221/23
Nabavka reagenasa, kalibratora, kontrole i potrošnog materijala primjenjivog za biohemijski analizator AU 480 (Beckman
Coulter)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 60. od 1.09.2023. godine (S1-32986-23)
Kliklni na link za pregled

04.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Usluga revizije finansijskog izvještaja JZU UKC Tuzla
Kliklni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti  građevinskog materijala
Klikni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti  građevinskog materijala za LOT-ove 1,2 i 4
Klikni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Usluga servisiranja radiološke opreme
Klikni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja rashladnih mašina (hirurški blok)
Klikni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Poništenje dijela nabavka usluga servisiranja rashladnih mašina (hirurški blok) LOT 1
Klikni na link za pregled

25.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka ultrazvučnog aparat
252082023

25.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja izolatora za citostatike
Klikni na link za pregled

21.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

21.08.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

17.08.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijali)
Klikni na link za pregled

17.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijali)
Klikni na link za pregled

15.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka protetsko ortotskog materijala
Klikni na link za pregled

14.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja kompresora i vacum pumpi, pumpi za vodu i viklovanje motora
Klikni na link za pregled

14.08.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-103-4-213/23
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 56. od 11.08.2023. godine (S1-30120-23)
Klikni na link za pregled

10.08.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja kompresora i vacum pumpi, pumpi za vodu i viklovanje motora
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-74-4-197/23
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28862-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-74-5-195/23
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28860-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-74-5-196/23
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28861-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-114-3-202/23
Nabavka tehničkog potrošnog (iz oblasti elektromaterijala)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28955-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-110-3-194/23
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinskog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28411-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-111-3-198/23
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme više proizvođača (Arcomed, Enraf Nonius, Tomey)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28570-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-51-5-204/23
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-29136-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-51-5-206/23
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-29246-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-72-5-205/23
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica (papir, etikete i potrošni kancelarijski)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-29135-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-3-201/23
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti mašinstva
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28753-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-112-3-200/23
Nabavka usluga servisiranja (kardiohiruška oprema) više proizvođača
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28752-23)
Klikni na link za pregled

 

Više