01.04.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
PLAN JAVNIH NABAVKI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

15.09.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

05.08.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o nabavci zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
PLAN JAVNIH NABAVKI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju odluka van snage
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluke o nabavci medicinske opreme
broj 01-8-8-1/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
broj 01-8-8/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama Odluke o nabavci Aparature za zbrinjavanje infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o nabavci opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjeni Odluke o nabavci zaštitne opreme broj 01-8-8-3/20 od 23.6.2020. godine
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinskih sredstava
Nabavka reagenasa, potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2 za potrebe Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

26.6.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
Odluka
o izmjeni Odluke o nabavci CT aparata i digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

19.2.2020.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-1-80-4-101/22
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 30. od 13.05.2022. godine (S1-10213-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-3-99/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 30. od 13.05.2022. godine (S1-10173-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-76-5-100/22
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 30. od 13.05.2022. godine (S1-10174-22)
Klikni na link za pregled

16.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Klikni na link za pregled

16.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Klikni na link za pregled

11.05.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci i isporuci električne energije a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

11.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-47-4-98/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna modularna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28. od 06.05.2022. godine (S1-9855-22)
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-235-5-96/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Sistem za stabilizaciju prijeloma zdjelice, lumbalnog segmenta kičme sa ilijačnom fiksacijom zdjelice i prednjom stabilizacijom pločicama i korekciju skolioze
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26. od 29.04.2022. godine (S1-9223-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-29-5-97/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, kafa, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26. od 29.04.2022. godine (S1-9514-22)
Klikni na link za pregled

29.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

29.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

29.04.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

27.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -Reviziona proteza kuka
Klikni na link za pregled

26.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga osiguranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-27-5-93/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od pilećeg mesa)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 22.04.2022. godine (S1-8998-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-72-3-91/22
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 22.04.2022. godine (S1-8834-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-30-5-94/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (Riža)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 22.04.2022. godine (S1-9009-22)
Klikni na link za pregled

22.04.2022.
ODLUKA
o izvoru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

20.04.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka i isporuka električne energije
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-61-3-82/22
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet.
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7841-22)
Klikni na link za pregled

14.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka testova za RT PCR dijagnostiku SARS-Cov-2 iz respiratornih uzoraka
Klikni na link za pregled

14.04.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna modularna endoproteza kuka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-17-4-81/22
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7674-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-183-5-85/22
Nabavka šavnih konaca
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-8006-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-183-4-86/22
Nabavka šavnih konaca
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-8007-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-228-5-84/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materija – Vratna kičma
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7877-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-232-5-83/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – akutne metode Multifiltrat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7876-22)
Klikni na link za pregled

11.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenljivog za analizatore V2300 i Vitros EciQ, Ortho-Clinical Diagnostic
Klikni na link za pregled

07.04.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj. 39/14), o nabavci i isporuci električne energije a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

04.04.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Klikni na link za pregled

04.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-59-3-80/22
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 18. od 01.04.2022. godine (S1-6896-22)
Klikni na link za pregled

01.04.2022.
ODLUKA
o izboru ponuđača za nabavku potrošnog materijala za vešeraj
Klikni na link za pregled

01.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i laboratorijskog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za mikobakterije
Klikni na link za pregled

31.03.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

31.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

31.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za analizatore ABL 800 proizvođača Radiometar
Klikni na link za pregled

31.03.2022.
Informacija
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-58-3-77/22
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16. od 25.03.2022. godine (S1-6337-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-78/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16. od 25.03.2022. godine (S1-6338-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-10-4-79/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16. od 25.03.2022. godine (S1-6585-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-46-5-72/22
Nabavka mrkog uglja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5664-22)
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku za Zavod za patologiju
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku za Zavod za patologiju
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -Torakolumbalna kičma
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka i isporuka električne energije
Klikni na link za pregled

23.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata za dijalizu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-47-3-73/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna modularna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5749-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-176-4-75/22
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5751-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-176-5-74/22
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5750-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-48-3-76/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Reviziona proteza koljena -cementna
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 18.03.2022. godine (S1-5791-22)
Klikni na link za pregled

18.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda (riža)
Klikni na link za pregled

18.03.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka šavnih konaca
Klikni na link za pregled

18.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, kafa, povrće)
Klikni na link za pregled

18.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od pilećeg mesa)
Klikni na link za pregled

17.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Sistem za stabilizaciju prijeloma zdjelice, lumbalnog segmenta kičme sa ilijačnom fiksacijom zdjelice i prednjom stabilizacijom pločicama i korekciju skolioze
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-44-3-70/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od pektina, začini, konzervirani proizvodi)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5220-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-41-3-67/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -Reviziona proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5080-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-42-3-68/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna cementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5134-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-45-3-71/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna bescementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5221-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-43-3-69/22
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13. od 11.03.2022. godine (S1-5135-22)
Klikni na link za pregled

02.03.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

02.03.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-191-5-63/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i implantacionog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 25.02.2022. godine (S1-2853-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-32-3-60/22
Nabavka usluga servisiranja aparata za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 18.02.2022. godine (S1-3862-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-39-3-61/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 18.02.2022. godine (S1-3967-22)
Klikni na link za pregled

25.02.2022.
ODLUKA
o stavljanju van snage dijela odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača
broj 02-881-10/21 od 17.12.2021.godine
Nabavka šavnih konaca
Klikni na link za pregled

25.02.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

23.02.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za aparat PerkinElmer Victor2D i Wallac-delfia fluorometar
Klikni na link za pregled

23.02.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za aparat PerkinElmer Victor2D i Wallac-delfia fluorometar
Klikni na link za pregled

23.02.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – akutne metode Multifiltrat FMC
Klikni na link za pregled

21.02.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrkog uglja
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 23. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj. 39/14), za nabavku potrošnog materijala za vešeraj, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-229-4-52/22
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog i farmaceutskog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3533-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-225-4-51/22
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3270-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-27-3-45/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od pilećeg mesa)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3129-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-17-3-42/22
Nabavka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3078-22)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-17-8-43/22
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S2-3079-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-29-3-47/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, kafa, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3130-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-30-3-50/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (Riža)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3193-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-40/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 11.02.2022. godine (S1-3076-22)
Klikni na link za pregled

08.02.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Vratna kičma (prednja i stražnja stabilizacija)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-182-5-31/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat COBAS e411
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2717-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-174-5-36/22
Nabavka medicinske opreme – Autoklav
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2852-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-191-5-37/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i implantacionog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2853-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-172-5-30/22
NABAVKA REAGENASA I POTROŠNOG MATERIJALA PRIMJENJIVOG ZA PLATFORME Cobas b211, Ventana GX i Light Cycler 2.0
(ROCHE)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2716-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-34/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2762-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-39/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-3039-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-15-3-33/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2734-22)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-15-8-38/22
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5. od 04.02.2022. godine (S1-2913-22)
Klikni na link za pregled

04.02.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za deratizaciju i dezinsekciju)
Klikni na link za pregled

04.02.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka d) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci mrkog uglja a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-165-5-21/22
Nabavka usluga održavanja i servisiranja PACS/RIS
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2329-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-10-5-28/22
Usluge, Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2505-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-9-3-24/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za analizatore ABL 800 proizvođača Radiometar
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2408-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-155-5-22/22
Nabavka Izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2330-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-8-3-20/22
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za
mikobakterije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2300-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-180-5-23/22
Nabavka usluge servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2331-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-162-5-26/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2503-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-162-5-29/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2559-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-162-4-25/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 4. od 28.01.2022. godine (S1-2502-22)
Klikni na link za pregled

31.01.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

24.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog i farmaceutskog otpada
Klikni na link za pregled

24.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka roba- potrošnog materijala za vešeraj
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-218-4-18/22
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT960 za mikobakterije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3. od 21.01.2022. godine (S1-1853-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-180-4-10/22
Nabavka usluge servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1462-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-180-5-9/22
Nabavka usluge servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1461-22)
Klikni na link za pregled

21.01.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

20.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka mrkog uglja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-110-4-2/22
Nabavka medicinske opreme – Frižider za koštanu banku
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-1106-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-171-5-13/22
Nabavka medicinskih i tehničkih plinova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1598-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-70-5-14/22
Nabavka medicinske opreme – operacione lampe
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1599-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-8/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1386-22)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-188-8-6/22
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1316-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-192-5-11/22
Nabavka roba ultrazvučni aparat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 2. od 14.01.2022. godine (S1-1415-22)
Klikni na link za pregled

11.01.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga serviranja vozila
Klikni na link za pregled

11.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-236-3-283/21
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-786-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-232-3-277/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – akutne metode Multifiltrat FMC
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-36-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-159-5-3/22
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-1157-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-159-4-280/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-272-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-223-3-278/21
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-37-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-235-3-281/21
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Sistem za stabilizaciju prijeloma zdjelice, lumbalnog segmenta kičme sa ilijačnom fiksacijom zdjelice i prednjom stabilizacijom pločicama i korekciju skolioze
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 07.01.2022. godine (S1-326-22)
Klikni na link za pregled

05.01.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT960 za mikobakterije
Klikni na link za pregled

30.12.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka šavnih konaca
Klikni na link za pregled

30.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka šavnih konaca
Klikni na link za pregled

29.12.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-medicinske rukavice za lot 5
Klikni na link za pregled

29.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-medicinske rukavice
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-225-3-270/21
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25167-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-177-5-272/21
Nabavka medicinske opreme – Litotriptor za endourologiju i semirigidni ureterorenoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25276-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-229-3-274/21
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog i farmaceutskog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25406-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-228-3-275/21
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Vratna kičma (prednja i stražnja stabilizacija)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25407-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-113-5-273/21
Nabavka CT aparata i digitalnog RTG aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78. od 24.12.2021. godine (S1-25327-21)
Klikni na link za pregled

23.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT4-Potrošni materijal za termokauter
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-198-4-268/21
Nabavka usluga serviranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 76. od 17.12.2021. godine (S1-24848-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-173-5-266/21
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme – plazma sterilizatora Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 76. od 17.12.2021. godine (S1-24465-21)
Klikni na link za pregled

21.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Klikni na link za pregled

21.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom
postupku bez objave obavještenja
Nabavka usluga servisiranja liftova proizvođača Certus
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sredstava za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o djelimičnom poništenju otvorenog postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka radova za sanaciju kotla za grijanje Klinike za psihijatriju
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga održavanja i servisiranja PACS/RIS
Klikni na link za pregled

17.12.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
medicinske opreme – frižider za koštanu banku
Klikni na link za pregled

13.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa, solucija i potrošnog materijala za hematološki laboratorij primjenjivih za Sysmex XN 1000, Sysmex XP 300, Sysmex Ral Stainer i analizator Alegria, Orgentec
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-205-4-263/21
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 10.12.2021. godine (S1-23950-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-167-5-264/21
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata proizvođača MAQUET
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 10.12.2021. godine (S1-24044-21)
Klikni na link za pregled

10.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat Cobas e411
Klikni na link za pregled

10.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Autoklav
Klikni na link za pregled

10.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

09.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala i implantacionog materijala
Klikni na link za pregled

09.12.2021.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka roba – “medicinski i tehnički plinovi”
Klikni na link za pregled

08.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-158-5-259/21
Nabavka usluga održavannja i servisiranja BIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74. od 03.12.2021. godine (S1-23376-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-9-4-258/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74. od 03.12.2021. godine (S1-23375-21)
Klikni na link za pregled

02.12.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba – potrošnog materijala za dijagnostiku COVID-19
Klikni na link za pregled

02.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagensa i potrošnog materijala primjenjivog za platforme Cobas b211, Ventana GX i Light Cycler 2.0 (ROCHE)
Klikni na link za pregled

02.12.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za dijagnostiku COVID-19
Klikni na link za pregled

01.12.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
usluga serviranja vozila
Klikni na link za pregled

30.11.2021.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka poštanskih usluga
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-150-5-254/21
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 72. od 26.11.2021. godine (S1-23046-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-113-5-255/21
Nabavka medicinske opreme -operacioni mikroskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 72. od 26.11.2021. godine (S1-23031-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-218-3-253/21
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT960 za
mikobakterije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 72. od 26.11.2021. godine (S1-22721-21)
Klikni na link za pregled

26.11.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka roba- potrošnog materijala za vešeraj
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-3-166-4-249/21
Nabavka radova za sanaciju kotla za grijanje Klinike za psihijatriju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 12.11.2021. godine (S1-21880-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-154-4-246/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-21158/21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-154-5-233/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20254-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-154-4-234/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20255-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-154-5-228/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-19918-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-127-4-237/21
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za deratizaciju i dezinsekciju)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20057-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-154-5-224/21
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 15.10.2021. godine (S1–1955-21)
Klikni na link za pregled

23.11.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za aparat PerkinElmer Victor2D i Wallac-delfia fluorometar
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-103-5-252/21
Nabavka medicinske opreme – Termokauteri električni
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 71. od 19.11.2021. godine (S1-22330-21)
Klikni na link za pregled

19.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga-servisiranje medicinske opreme
Klikni na link za pregled

19.11.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme za lotove:1,3, i 5
Klikni na link za pregled

16.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba – ultrazvučni aparat
Klikni na link za pregled

15.11.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Klikni na link za pregled

15.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Klikni na link za pregled

12.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme – plazma sterilizatora Sterrad NX, varilica za plazma sterilizator HS-1000
Klikni na link za pregled

12.11.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Olympus
Klikni na link za pregled

12.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi) Mikrogel kartice i potrošni materijal primjenjivi za aparat SWING TWIN SAMPLER i IH 500 (Imunohematologija)
Klikni na link za pregled

11.11.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba- reagensi i potrošni materijal za imunohistohemijska bojenja i in situ hibridizaciju
Klikni na link za pregled

11.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka roba- reagensi i potrošni materijal za imunohistohemijska bojenja i in situ hibridizaciju
Klikni na link za pregled

11.11.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka Izotopa
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-9-4-242/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-20977-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-9-5-241/21
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-20978-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-146-5-243/21
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača “PHILIPS”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-20979-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-198-3-244/21
Nabavka usluga serviranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-21023-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-205-3-245/21
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 05.11.2021. godine (S1-21024-21)
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Poništava se dio otvorenog postupka javne nabavke robe – medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Poništava se dio otvorenog postupka javne nabavke prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate za autoklav “Collussi”
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

05.11.2021.
Informacija

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja liftova proizvođača “Certus” , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-64-4-229/21
Nabavka usluga servisiranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 65. od 22.10.2021. godine (S1-20057-21)
Klikni na link za pregled

27.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka medicinske opreme – Litotriptor za endourologiju semirigidni ureterenoskop
Klikni na link za pregled

27.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata proizvođača Maquet
Klikni na link za pregled

25.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka mrkog uglja
Klikni na link za pregled

22.10.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Nabavka ginekoloških i porođajnih stolova
Klikni na link za pregled

22.10.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Nabavka radova za sanaciju kotla za grijanje  Klinike za psihijatriju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-174-8-225/21
Ispravka obavještenja o nabavci – Medicinska oprema – Autoklav
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 15.10.2021. godine (S1-19638-21)
Klikni na link za pregled

20.10.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za neuronavigaciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-188-3-227/21
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 15.10.2021. godine (S1-19789-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-180-3-218/21
Nabavka usluge servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18993-21)
Klikni na link za pregled

13.10.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga održavannja i servisiranja BIS-a sistema
Klikni na link za pregled

13.10.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja liftova (liftovi “Certus”)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-177-3-214/21
Nabavka medicinske opreme – Litotriptor za endourologiju i semirigidni ureterorenoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18923-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-47-5-212/21
Nabavka prehrambenih proizvoda – Voće i Povrće
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18921-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-176-3-213/21
Nabavka medicinskih rukavica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-18922-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-182-3-219/21
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat COBAS e411
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-19018-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-222/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-19325-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-183-3-221/21
Nabavka šavnih konaca
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 62. od 08.10.2021. godine (S1-19265-21)
Klikni na link za pregled

08.10.2021.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj. 39/14), za nabavku poštanskih usluga, a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-172-3-206/21
NABAVKA REAGENASA I POTROŠNOG MATERIJALA PRIMJENJIVOG ZA PLATFORME Cobas b211, Ventana GX i Light Cycler 2.0 (ROCHE)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61 od 01.10.2021. godine (S1-18289-21)
Klikni na link za pregled

06.10.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kitova za molekularno testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka (za in vitro dijagnostiku)
Klikni na link za pregled

06.10.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke
Nabavka kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka (in vitro dijagnostika)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-174-3-209/21
Nabavka medicinske opreme – Autoklav
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61 od 01.10.2021. godine (S1-18402-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-170-5-207/21
Nabavka usluga zbrinjavanja komunalnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61 od 01.10.2021. godine (S1-18486-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-8-197/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S2-17897-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-3-196/21
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, konditorski proizvodi, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-17896-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-62-5-199/21
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-17939-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-107-4-187/21
Nabavka medicinske opreme – aspiratori električni
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17180-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-167-3-201/21
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-18075-21)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-167-8-202/21
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-18076-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-165-3-198/21
Nabavka usluga održavanja i servisiranja PACS/RIS
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59 od 24.09.2021. godine (S1-17938-21)
Klikni na link za pregled

24.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Klikni na link za pregled

22.09.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za deratizaciju i dezinsekciju)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-159-3-192/21
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17376-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-190/21
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17225-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-158-3-191/21
Nabavka usluga održavannja i servisiranja BIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 58 od 17.09.2021. godine (S1-17269-21)
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-termokauteri električni
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-Operacioni mikroskop
Klikni na link za pregled

17.09.2021.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-78-5-161/21
Nabavka medicinske opreme – Ultrazvučni aparat sa malom sondom
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 45 od 23.07.2021. godine (S1-13432-21)
Klikni na link za pregled

15.09.2021.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci rezervnih dijelova za medicinske aparate za autoklav „COLLUSI“ , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-104-8-188/21
Nabavku roba – Medicinske opreme – operacioni sto
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17179-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-105-5-182/21
Nabavka roba – Bronhoskop
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-16888-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-98-5-186/21
Nabavka medicinske opreme – Operacione lampe (plafonski model)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17181-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-82-5-179/21
Nabavka dozatora za kiseonik
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 10.09.2021. godine (S1-16774-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-155-3-184/21
Nabavka Izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-17045-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-106-5-180/21
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizne aparate
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 56 od 10.09.2021. godine (S1-16775-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-101-5-175/21
Nabavka medicinske opreme -Ultrazvučni aparat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16607-21)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-88-5-178/21
Nabavka roba – Portabilni Ultrazvuk
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 55 od 03.09.2021. godine (S1-16676-21)
Klikni na link za pregled

08.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-reagensa i potrošnog materijala potrebnog za dijagnostiku COVID-19, i to za LOT 2
Klikni na link za pregled

06.09.2021.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

06.09.2021.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

 

Više