24.03.2023.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVRINOG SPORAZUMA
Klikni na link za pregled

23.12.2022.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVRINOG SPORAZUMA
Klikni na link za pregled

31.01.2023.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluke Upravnog odbora
Klikni na link za pregled

04.01.2023.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluka Upravnog odbora
Klikni na link za pregled

10.10.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022.godinu
Klikni na link za pregled

10.10.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022.godinu
Klikni na link za pregled

14.09.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
PLAN JAVNIH NABAVKI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

15.09.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

05.08.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o nabavci zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
PLAN JAVNIH NABAVKI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju odluka van snage
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluke o nabavci medicinske opreme
broj 01-8-8-1/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
broj 01-8-8/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama Odluke o nabavci Aparature za zbrinjavanje infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o nabavci opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjeni Odluke o nabavci zaštitne opreme broj 01-8-8-3/20 od 23.6.2020. godine
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinskih sredstava
Nabavka reagenasa, potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2 za potrebe Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

26.6.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
Odluka
o izmjeni Odluke o nabavci CT aparata i digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

19.2.2020.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Klikni na link za pregled

22.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja komunalnog otpada
Klikni na link za pregled

18.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme grupa III A
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-135-3-228/23
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 62. od 08.09.2023. godine (S1-33347-23)
Klikni na link za pregled

08.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka plinova
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-133-3-222/23
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjiv za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Thermo Fisher)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 60. od 1.09.2023. godine (S1-32987-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-218/23
Nabavka jaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 60. od 1.09.2023. godine (S1-32700-23)
Klikni na link za pregled

04.09.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda – voća i povrća
Kliklni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-131-3-221/23
Nabavka reagenasa, kalibratora, kontrole i potrošnog materijala primjenjivog za biohemijski analizator AU 480 (Beckman
Coulter)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 60. od 1.09.2023. godine (S1-32986-23)
Kliklni na link za pregled

04.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Usluga revizije finansijskog izvještaja JZU UKC Tuzla
Kliklni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti  građevinskog materijala
Klikni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti  građevinskog materijala za LOT-ove 1,2 i 4
Klikni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Usluga servisiranja radiološke opreme
Klikni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja rashladnih mašina (hirurški blok)
Klikni na link za pregled

01.09.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Poništenje dijela nabavka usluga servisiranja rashladnih mašina (hirurški blok) LOT 1
Klikni na link za pregled

25.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka ultrazvučnog aparat
252082023

25.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja izolatora za citostatike
Klikni na link za pregled

21.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

21.08.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

17.08.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijali)
Klikni na link za pregled

17.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijali)
Klikni na link za pregled

15.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka protetsko ortotskog materijala
Klikni na link za pregled

14.08.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja kompresora i vacum pumpi, pumpi za vodu i viklovanje motora
Klikni na link za pregled

14.08.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-103-4-213/23
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 56. od 11.08.2023. godine (S1-30120-23)
Klikni na link za pregled

10.08.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja kompresora i vacum pumpi, pumpi za vodu i viklovanje motora
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-74-4-197/23
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28862-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-74-5-195/23
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28860-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-74-5-196/23
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28861-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-114-3-202/23
Nabavka tehničkog potrošnog (iz oblasti elektromaterijala)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28955-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-110-3-194/23
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinskog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28411-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-111-3-198/23
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme više proizvođača (Arcomed, Enraf Nonius, Tomey)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28570-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-51-5-204/23
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-29136-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-51-5-206/23
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-29246-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-72-5-205/23
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica (papir, etikete i potrošni kancelarijski)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-29135-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-113-3-201/23
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti mašinstva
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28753-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-112-3-200/23
Nabavka usluga servisiranja (kardiohiruška oprema) više proizvođača
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 54. od 04.08.2023. godine (S1-28752-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-89-4-192/23
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača Dreger
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 52. od 28.07.2023. godine (S1-28115-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-107-3-189/23
Nabavka medicinske opreme grupe II A
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 52. od 28.07.2023. godine (S1-27363-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-51-5-185/23
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 51. od 21.07.2023. godine (S1-26300-23)
Klikni na link za pregled

24.07.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Klikni na link za pregled

17.07.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja trafo stanica i transformatora
Klikni na link za pregled

17.07.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-72-5-182/23
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica (papir, etikete i potrošni kancelarijski)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 49. od 14.07.2023. godine (S1-26041-23)
Klikni na link za pregled

13.07.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Olympus”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-7-2-86-5-173/23
Nabavka usluga tehničke analize i uzorkovanja uglja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 47. od 07.07.2023. godine (S1-24799-23)
Klikni na link za pregled

11.07.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki)
Klikni na link za pregled

11.07.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-103-8-172/23
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 47. od 07.07.2023. godine (S2-24476-23)
Klikni na link za pregled

10.07.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Philips”
Klikni na link za pregled

05.07.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka uglja
Klikni na link za pregled

05.07.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Dreger”
Klikni na link za pregled

04.07.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka testova, reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za Immunomat Serion/Virion, nefelometar Atellica NPH 630,Fibrintimer BFT II i Viva ProE za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

03.07.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka jaja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-103-3-167/23
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 45. od 23.06.2023. godine (S1-22296-23)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-103-8-168/23
Nabavka rezervnih dijelova za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 45. od 23.06.2023. godine (S2-22297-23)
Klikni na link za pregled

30.06.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka svježeg povrća (kupus, bijeli grah i bijeli krompir)
Klikni na link za pregled

26.06.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka roba-reagensi, kalibratori, kontrole i potrošni materijal primjenjiv za biohemijski analizator AU 480 (Beckman Coulter)
Klikni na link za pregled

22.06.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja UPS uređaja
Klikni na link za pregled

15.06.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka vakum epruveta
Klikni na link za pregled

15.06.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka vakum epruveta
Klikni na link za pregled

15.06.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za  medicinsku opremu
Klikni na link za pregled

15.06.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Klikni na link za pregled

12.06.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme – aparat proizvođača Karl Storz
Klikni na link za pregled

12.06.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog elektromaterijala za LOT 11
Klikni na link za pregled

12.06.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog elektromaterijala
Klikni na link za pregled

12.06.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga tehničke analize i uzorkovanja uglja
Klikni na link za pregled

05.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

867-1-2-89-3-148/23

Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača Drager,

objavljeno  skraćena verzija u Službenom glasniku

broj 40/23 od 02.06.2023. godine (broj obavještenja: (S1-19884-23)
Klikni na link za pregled

31.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda – jogurt i polutvrdi masni sir
Klikni na link za pregled

24.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica (papir, etikete i potrošni kancelarijski)
Klikni na link za pregled

23.05.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja rashladnih mašina (hirurški blok)
Klikni na link za pregled

23.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme više proizvođača (Radiometar, Arcomed, Enraf Nonius, Bbraun)
Klikni na link za pregled

23.05.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme više proizvođača (Radiometar, Arcomed, Enraf Nonius, Bbraun)
Klikni na link za pregled

19.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka izotopa
Klikni na link za pregled

19.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga kalibracije dozimetrijske opreme
Klikni na link za pregled

17.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka materijala za održavanje higijene (stini pvc inventar, vreće za smeće i lična higijena, složivi papir)
Klikni na link za pregled

17.05.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka materijala za održavanje higijene (stini pvc inventar, vreće za smeće i lična higijena, složivi papir)
Klikni na link za pregled

17.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka neurohirurškog potrošnog materijala (materijal za neuronavigaciju, perforatori, kraniotom)
Klikni na link za pregled

17.05.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka neurohirurškog potrošnog materijala (materijal za neuronavigaciju, perforatori, kraniotom)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-7-2-86-3-132/23
Nabavka usluga tehničke analize i uzorkovanja uglja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 33. od 12.05.2023. godine (S1-16669-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-84-3-120/23
Nabavka usluga servisiranja UPS uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 33. od 12.05.2023. godine (S1-15896-23)
Klikni na link za pregled

11.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka mesnih proizvoda (paštete pileće, kobasice, parizer, šunka)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-7-1-12-5-113/23
Nabavka sokova narandža – brik
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 31. od 05.05.2023. godine (S1-15258-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-24-5-117/23
Nabavka prehrambenih proizvoda -Meso
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 31. od 05.05.2023. godine (S1-15604-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-25-5-115/23
Nabavka prehrambenih proizvoda – mlijeko i mliječni proizvodi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 31. od 05.05.2023. godine (S1-15530-23)
Klikni na link za pregled

03.05.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavke prehrambenih proizvoda-voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Klikni na link za pregled

03.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavke prehrambenih proizvoda-voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Klikni na link za pregled

03.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka pilećeg mesa i ribe
Klikni na link za pregled

03.05.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni citometar BD FacsCanto II Becton Dickinson (tečnosti i potrošni)
Klikni na link za pregled

26.04.2023.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-83-3-109/23
Nabavka roba-Reagensi, kalibratori, kontrole i potrošni materijal primjenjiv za biohemijski analizator AU480
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 28. od 24.04.2023. godine.
Klikni na link za pregled

24.04.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sredstava za dezinsekciju i deratizaciju
Klikni na link za pregled

24.04.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka hijalurinske kiseline – Dextranomer gela i odgovarajućih igala
Klikni na link za pregled

24.04.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka reagensa i potrošnog materijala primjenjivih za izolator nukleinskih kisleina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Thermo Fisher)
Klikni na link za pregled

24.04.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka plinova
Klikni na link za pregled

17.04.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja trafo stanica i transformatora
Klikni na link za pregled

17.04.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja kompresora i vacum pumpi, pumpi za vodu i viklovanje motora
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-39-4-103/23
Nabavka usluga servisiranja UPS uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26. od 14.04.2023. godine (S1-13102-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-47-4-101/23
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača Drager
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26. od 14.04.2023. godine (S1-12726-23).
Klikni na link za pregled

14.04.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Philips”
Klikni na link za pregled

14.04.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinskog materijala
Klikni na link za pregled

14.04.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinskog materijala
Klikni na link za pregled

13.04.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Klikni na link za pregled

13.04.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala za aparat analizator Aliniti “Abbot”
Klikni na link za pregled

13.04.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka uglja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-75-3-92/23
Nabavka Linearnog akceleratora, CT simulatora, Sistema za planiranje u radioterapiji i Fantoma
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 24. od 07.04.2023. godine (S1-11335-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-76-3-96/23
Nabavka jaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 24. od 07.04.2023. godine (S1-11742-23).
Klikni na link za pregled

10.04.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa za autoimune bolesti i infektivnu serologiju
Klikni na link za pregled

07.04.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za hematološki analizator Unicell DXH 900 (Beckman Coulter)
Klikni na link za pregled

06.04.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata i respiratora
Klikni na link za pregled

06.04.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata i respiratora
Klikni na link za pregled

04.04.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranje opreme (kardiohirurška oprema) više proizvođača
Klikni na link za pregled

04.04.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje opreme (kardiohirurška oprema) više proizvođača
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-72-3-88/23
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica (papir, etikete i potrošni kancelarijski)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22. od 31.03.2023. godine (S1-11143-23).
Klikni na link za pregled

30.03.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka lijekova za lot 108
Klikni na link za pregled

30.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka goriva i maziva
Klikni na link za pregled

30.03.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranje izolatora za citostatike
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-65-3-78/23
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 24.03.2023. godine (S1-9879-23).
Klikni na link za pregled

29.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja motornih vozila
Klikni na link za pregled

29.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja aparata za dijalizu proizvođača Baxter
Klikni na link za pregled

29.03.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača “Drager”
Klikni na link za pregled

28.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga iznajmljivanja kopir aparata
Klikni na link za pregled

28.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka hljeba i pekarskih proizvoda
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-20-4-81/23
Nabavka jaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 24.03.2023. godine (S1-10125-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-64-3-77/23
Nabavka reagenasa o potrošnog materijala primjenjiv za protočni citometar BD FACS Canto II – Becton Dicinson (tečnosti i potrošni)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 24.03.2023. godine (S1-9784-23).
Klikni na link za pregled

27.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavke Elisa testova za detekciju antitjela za dijagnostiku sistemskih i autoimunih bolesti, testovi i potrošni materijal primjenjivi na platform GenExpert i test za ispitivanje osjetljivosti na Colistin i imunološke
analizatore
Klikni na link za pregled

27.03.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja UPS uređaja
Klikni na link za pregled

23.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda – mlijeko i mliječni proizvodi
Klikni na link za pregled

21.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda -meso
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-147-4-73/23
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala – I grupa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 18. od 17.03.2023. godine (S1-8670-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-147-5-72/23
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala – I grupa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 18. od 17.03.2023. godine (S1-8669-23).
Klikni na link za pregled

17.03.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za period 2023., 2024. i 2025.godine
Klikni na link za pregled

17.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

17.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti mašinstva
Klikni na link za pregled

17.03.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti mašinstva
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-181-5-69/23
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16. od 10.03.2023. godine (S1-7767-23).
Klikni na link za pregled

08.03.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka jaja
Klikni na link za pregled

07.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada
Klikni na link za pregled

07.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sokova narandža -brik
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-51-3-62/23
Nabavka prehrambenih proizvoda – voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 03.03.2023. godine (S1-7419-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-183-5-61/23
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 14. od 03.03.2023. godine (S1-7205-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-47-3-53/23
Nabavka usluga servisiranja aparata proizvođača Drager
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 24.02.2023. godine (S1-6380-23).
Klikni na link za pregled

02.03.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja oštrog otpada
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-43-3-48/23
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme više proizvođača (Radiometar, Arcomed, Enraf Nonius, Bbraun)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 24.02.2023. godine (S1-6376-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-41-3-50/23
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata i respiratora
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 24.02.2023. godine (S1-6378-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-45-3-51/23
Nabavka usluga servisiranja kompresora i vacum pumpi, pumpi za vodu i viklovanje motora
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 24.02.2023. godine (S1-6379-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-39-3-45/23
Nabavka usluga servisiranja UPS uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 24.02.2023. godine (S1-6360-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-42-3-47/23
Nabavka pilećeg mesa i ribe
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 24.02.2023. godine (S1-6337-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-147-5-39/23
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala – I grupa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 24.02.2023. godine (S1-6155-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-167-5-54/23
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na analizatoru Alinity ci
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 12. od 24.02.2023. godine (S1-6487-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-34-3-33/23
Nabavka usluga servisiranja medicinskih uređaja proizvođača “PHILIPS”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 17.02.2023. godine (S1-5697-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-30-3-27/23
Nabavka plinova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 17.02.2023. godine (S1-5206-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-35-3-35/23
Nabavka roba- Nabavka izotopa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 17.02.2023. godine (S1-5726-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-180-5-37/23
Nabavka medicinske opreme – Keratorefraktometar (2 kom) i Topograf
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 17.02.2023. godine (S1-5848-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-151-5-29/23
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni citometar BD FacsCanto II (Becton Dickinson)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11. od 17.02.2023. godine (S1-5406-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-29-3-23/23
Nabavka hljeba i pekarskih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 10.02.2023. godine (S1-4845-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-25-3-21/23
Nabavka prehrambenih proizvoda – mlijeko i mliječni proizvodi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 10.02.2023. godine (S1-4688-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-24-3-20/23
Nabavka prehrambenih proizvoda -Meso
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 10.02.2023. godine (S1-4678-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-152-5-25/23
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za analizatore VIDAS 3, VITEK 2, homogene i selektivne podloge u bakteriologiji i E testovi.
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 10.02.2023. godine (S1-4894-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-179-5-17/23
Nabavka liftova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 10.02.2023. godine (S1-4458-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-22-3-18/23
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti mašinstva
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 10.02.2023. godine (S1-4475-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-23-3-19/23
Nabavka tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinskog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 9. od 10.02.2023. godine (S1-4476-23).
Klikni na link za pregled

09.02.2023.
ODLUKA
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-20-3-16/23
Nabavka jaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 03.02.2023. godine (S1-4290-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-7-1-12-3-9/23
Nabavka sokova narandža -brik
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 03.02.2023. godine (S1-3942-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-11-3-8/23
Nabavka Vacum epruveta, sistema i pribora za uzimanje krvi
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 03.02.2023. godine (S1-3941-23).
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-15-3-12/23
Nabavka usluga servisiranja motornih vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7. od 03.02.2023. godine (S1-4076-23).
Klikni na link za pregled

03.02.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za period 2023., 2024. i 2025.godine
Klikni na link za pregled

03.02.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na analizator Advia1800/Centaur XPT, proizvođača Siemens
Klikni na link za pregled

27.01.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

27.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

26.01.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

26.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

26.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

20.01.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka papira i trake za EKG, CTG i UZ aparate za LOT 8
Klikni na link za pregled

20.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka papira i trake za EKG, CTG i UZ aparate
Klikni na link za pregled

19.01.2023.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Klikni na link za pregled

19.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na analizatoru Alinity ci
Klikni na link za pregled

19.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata
Klikni na link za pregled

19.01.2023.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata za lot:7
Klikni na link za pregled

19.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti jonizirajućeg zračenja
Klikni na link za pregled

19.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Keratorefraktometar (2 kom) i Topograf
Klikni na link za pregled

17.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka zaštitne opreme – kecelje za zaštitu od zračenja
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-128-5-3/23
Nabavka kompatibilnih tonera
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3. od 13.01.2023. godine.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-149-5-4/23
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za automatizovani sistem COBAS 4800
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3. od 13.01.2023. godine (S1-1889-23)
Klikni na link za pregled

16.01.2023.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekcije
(papiri-toaletni, ručni, rolo, tečni sapuni)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-195-3-254/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 06.01.2023. godine (S1-1229-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-156-5-253/22
Nabavka medicinske opreme -pila za sternum
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1. od 06.01.2023. godine (S1-460-23)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-148-4-247/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 82. od 16.12.2022. godine.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-148-5-248/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 82. od 16.12.2022. godine.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-159-5-250/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (iz oblasti mašinstva)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83. od 23.12.2022. godine.
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-159-4-251/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (iz oblasti mašinstva)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83. od 23.12.2022. godine.
Klikni na link za pregled

 

27.12.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka liftova
Klikni na link za pregled

 

Više