10.10.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022.godinu
Klikni na link za pregled

10.10.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022.godinu
Klikni na link za pregled

14.09.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
PLAN JAVNIH NABAVKI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA za 2022. godinu
Klikni na link za pregled

15.09.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

05.08.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

01.04.2021.
ODLUKA
o nabavci zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
PLAN JAVNIH NABAVKI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju odluka van snage
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o odobravanju nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2021. godinu
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage odluke o nabavci medicinske opreme
broj 01-8-8-1/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

29.01.2021.
ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
broj 01-8-8/29 od 23.06.2020.godine
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke
Klikni na link za pregled

21.12.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o odobravanju javne nabavke medicinske opreme
Klikni na link za pregled

16.11.2020.
ODLUKA
o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o izmjenama Odluke o nabavci Aparature za zbrinjavanje infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

20.10.2020.
ODLUKA
o nabavci opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o izmjeni Odluke o nabavci zaštitne opreme broj 01-8-8-3/20 od 23.6.2020. godine
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinske opreme
Klikni na link za pregled

29.7.2020.
ODLUKA
o nabavci medicinskih sredstava
Nabavka reagenasa, potrošnog i ostalog materijala potrebnog za dijagnostiku SARS-CoV-2 za potrebe Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku
Klikni na link za pregled

26.6.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020.godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
Odluka
o izmjeni Odluke o nabavci CT aparata i digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

19.2.2020.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Klikni na link za pregled

30.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa za autoimune bolesti i infektivnu serologiju
Klikni na link za pregled

28.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-146-4-228/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 76. od 18.11.2022. godine (S1-28572-22)
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-Pila za sternum
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka Elisa testova za detekciju antitijela za dijagnostiku sistemskih i autoimunih bolesti, testovi i potrošni materijal primjenjivi na platformi GenExpert, testovi za ispitivanje osjetljivosti na Colistin i Elisa testovi za određivanje specifičnih IgE antitijela na različite alergene primjenjiv za automatsko određivanje na IASO-LITE-BTF3 platformi
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijijeg ponuđača
Nabavka Elisa testova za detekciju antitijela za dijagnostiku sistemskih i autoimunih bolesti, testovi i potrošni materijal primjenjivi na platformi GenExpert, testovi za ispitivanje osjetljivosti na Colistin i Elisa testovi za određivanje specifičnih IgE antitijela na različite alergene primjenjiv za automatsko određivanje na IASO-LITE-BTF3 platformi
Klikni na link za pregled

21.11.2022
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (iz oblasti mašinstva)
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (iz oblasti mašinstva)
Klikni na link za pregled

21.11.2022.
ODLUKA
o otkazivanju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata za lot-ove 3 i 6
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka kompatibilnih tonera
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka liftova
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme – Plasmatherm
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme za Lot-ove: 1,3 i 4
Klikni na link za pregled

16.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-167-3-221/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na analizatoru Alinity ci
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75. od 11.11.2022. godine (S1-27526-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-166-3-220/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od kukuruznog i pšeničnog brašna)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74. od 04.11.2022. godine (S1-27362-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-164-3-218/22
Nabavka usluga servisiranja anestezioloških aparata i respiratora
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74. od 04.11.2022. godine (S1-27360-22)
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje agregata
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje rashladnih uređaja
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara za LOT 1
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka papira i trake za EKG, CTG i UZ aparate
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

01.11.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-39-4-210/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal).
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 70. od 21.10.2022. godine  (S1-25580-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-39-3-209/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal).
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 70. od 21.10.2022. godine  (S1-25579-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-156-3-207/22
Nabavka medicinske opreme-pila za sternum.
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 70. od 21.10.2022. godine  (S1-25457-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-159-3-212/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala (iz oblasti mašinstva).
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 70. od 21.10.2022. godine  (S1-25803-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-154-3-205/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za protočni citometar BD FacsCanto II (Becton Dickinson)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 14.10.2022. godine  (S1-24903-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-155-3-206/22
Nabavka liftova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 14.10.2022. godine  (S1-25402-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-152-3-204/22
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za analizatore VIDAS 3, VITEK 2, hromogene i selektivne podloge u bakteriologiji i E testovi.
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 69. od 14.10.2022. godine (S1-24902-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-147-3-196/22
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala – I grupa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24280-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-149-3-200/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za automatizovani sistem COBAS 4800
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24570-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-198/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24515-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-10-4-199/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24516-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-105-4-192/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na anlizatoru Alinity ci
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24099-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-15-4-194/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24218-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-15-5-193/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24217-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-146-3-195/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24279-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-148-3-197/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67. od 07.10.2022. godine (S1-24479-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-104-5-191/22
Nabavka brzih antigenskih, imunohromatografskih testova za detekciju SARS CoV-2 iz nazofaringealnog brisa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 66. od 30.09.2022. godine (S1-23405-22)
Klikni na link za pregled

29.09.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Klikni na link za pregled

28.09.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača Olympus
Klikni na link za pregled

27.09.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Klikni na link za pregled

27.09.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

27.09.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrasnih sredstava
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-79-5-188/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23078-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-79-4-189/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23080-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-85-4-187/22
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23079-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-85-5-186/22
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23077-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-45-4-185/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna bescementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-22792-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-103-5-190/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na Architect i100 i Cell-DynRyby, Abbott Diagnostic
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-23237-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-39-5-179/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-22664-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-188-5-178/22
Nabavaka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala(kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-22663-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-45-4-185/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna bescementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 64. od 23.09.2022. godine (S1-22792-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-113-5-175/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 16.09.2022. godine (S1-22532-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-113-4-176/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 16.09.2022. godine (S1-22533-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-138-3-174/22
Nabavka usluga servisiranje rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 63. od 16.09.2022. godine (S1-22531-22)
Klikni na link za pregled

15.09.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na anlizatoru Alinity ci
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-116-4-172/22
Nabavka usluga servisiranja rashladnih uređaja
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 09.09.2022. godine (S1-21664-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-133-3-170/22
Nabavka usluga servisiranje agregata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 61. od 09.09.2022. godine (S1-21476-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-126-5-160/22
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 02.09.2022. godine (S1-20979-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-32-5-165/22
Nabavka usluga servisiranja aparata za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 59. od 02.09.2022. godine (S1-21112-22)
Klikni na link za pregled

31.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme na sterilizaciji proizvođača “Getinge”
Klikni na link za pregled

26.08.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja rasladnih uređaja
Klikni na link za pregled

26.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 4
Nabavka potrošnog materijala za termokauter
Klikni na link za pregled

25.08.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

25.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA
867-1-1-223-4-153/22
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54. od 12.08.2022. godine (S1-18755-22)
1611082022

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-223-5-154/22
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54. od 12.08.2022. godine (S1-18756-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-42-5-156/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – totalna cementna proteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54. od 12.08.2022. godine (S1-18758-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-10-4-142/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18439-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-10-5-143/22
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18441-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-236-4-146/22
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18445-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-236-5-147/22
Nabavka medicinskih sredstava za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18446-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-44-5-152/22
Nabavka prehrambrenih proizvoda (proizvod od pektina, začina, konzervirani proizvodi)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54. od 12.08.2022. godine (S1-18601-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-8-5-140/22
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za mikobakterije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18305-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-86-5-149/22
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18444-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-41-5-139/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Revizija proteze kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18304-22)
Klikni na link za pregled

15.08.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

15.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

12.08.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

10.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na Architect i100 i Cell-DynRyby, Abbott Diagnostic
Klikni na link za pregled

08.08.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka brzih antigenskih, imunohromatografskih testova za detekciju SARS CoV-2 iz nazofaringealnog brisa
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-115-3-135/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme na sterilizaciji proizvođača “Geting”
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-17977-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-9-5-136/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za analizatore ABL 800 proizvođača Radiometar
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18033-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-88-5-148/22
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog, farmaceutskog i infektivnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 52. od 05.08.2022. godine (S1-18443-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-113-3-133/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48. od 22.07.2022. godine (S1-16836-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-43-5-131/22
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48. od 22.07.2022. godine (S1-16328-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-43-4-132/22
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 48. od 22.07.2022. godine (S1-16327-22)
Klikni na link za pregled

22.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka operacionog rublja
Klikni na link za pregled

22.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka operacionog rublja
Klikni na link za pregled

19.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Klikni na link za pregled

19.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Klikni na link za pregled

18.7.2022.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-48-4-128/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Reviziona proteza koljena – cementna

Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 46 str.30 od 15.7.2022. godine (broj obavještenja: (S1-15775-22).
Klikni na link za pregled

12.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

12.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (Hirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Klikni na link za pregled

07.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-103-3-122/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na Architect i100 i Cell-DynRyby, Abbott Diagnostic
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-14814-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-61-5-125/22
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-15048-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-72-5-126/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-15049-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-72-4-120/22
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-14496-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-104-3-123/22
Nabavka brzih antigenskih, imunohromatografskih testova za detekciju SARS CoV-2 iz nazofaringealnog brisa
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-14991-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-105-3-124/22
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog na anlizatoru Alinity ci
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 43. od 01.07.2022. godine (S1-15047-22)
Klikni na link za pregled

01.07.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Klikni na link za pregled

01.07.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Klikni na link za pregled

29.06.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba – nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-59-4-117/22
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41. od 24.06.2022. godine (S1-14437-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-59-5-116/22
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 41. od 24.06.2022. godine (S1-14438-22)
Klikni na link za pregled

23.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog, farmaceutskog i infektivnog otpada
Klikni na link za pregled

23.06.2022.
ODLUKA
o stavljanju van snage dijela odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-1460-35/20
Klikni na link za pregled

22.06.2022.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka i isporuka električne energije
Klikni na link za pregled

20.06.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

20.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Klikni na link za pregled

20.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna bescementna proteza kuka
Klikni na link za pregled

20.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka
Klikni na link za pregled

14.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka lijekova – REBIF
Klikni na link za pregled

14.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (kardiovaskularni materijal)
Klikni na link za pregled

13.06.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

13.06.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki)
Klikni na link za pregled

13.06.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

10.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Reviziona proteza koljena-cementna
Klikni na link za pregled

09.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za deratizaciju i dezinsekciju
Klikni na link za pregled

08.06.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sredstava za održavanje higijene i dezinfekciju
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-58-5-112/22
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 34. od 27.05.2022. godine (S1-11826-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-88-3-109/22
Nabavka usluga zbrinjavanja hemijskog, oštrog, farmaceutskog i infektivnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 34. od 27.05.2022. godine (S1-11479-22)
Klikni na link za pregled

27.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinske opreme-aspiratori električni
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog materijala
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog materijala
Klikni na link za pregled

26.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka lijekova
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-86-3-106/22
Nabavka usluga prevoza uglja i šljake
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 32. od 20.05.2022. godine (S1-11136-22)
Klikni na link za pregled

23.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Totalna cementna proteza kuka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-85-3-105/22
Nabavka potrošnog tehničkog materijala (iz oblasti mašinstva)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 32. od 20.05.2022. godine (S1-11064-22)
Klikni na link za pregled

17.05.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-4-1-80-4-101/22
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 30. od 13.05.2022. godine (S1-10213-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-3-99/22
Nabavka tehničkog potrošnog materijala za građevinarstvo
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 30. od 13.05.2022. godine (S1-10173-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-76-5-100/22
Nabavka potrošnog materijala za vešeraj
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 30. od 13.05.2022. godine (S1-10174-22)
Klikni na link za pregled

16.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Klikni na link za pregled

16.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Klikni na link za pregled

11.05.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1, tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci i isporuci električne energije a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

11.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-47-4-98/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna modularna endoproteza kuka
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28. od 06.05.2022. godine (S1-9855-22)
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka zajedničkog medicinskog potrošnog materijala i kontrastnih sredstava
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

10.05.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka roba-nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-235-5-96/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Sistem za stabilizaciju prijeloma zdjelice, lumbalnog segmenta kičme sa ilijačnom fiksacijom zdjelice i prednjom stabilizacijom pločicama i korekciju skolioze
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26. od 29.04.2022. godine (S1-9223-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-29-5-97/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (mliječni proizvodi, kafa, povrće)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 26. od 29.04.2022. godine (S1-9514-22)
Klikni na link za pregled

29.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

29.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Klikni na link za pregled

29.04.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Klikni na link za pregled

27.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala -Reviziona proteza kuka
Klikni na link za pregled

26.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga osiguranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-27-5-93/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (proizvodi od pilećeg mesa)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 22.04.2022. godine (S1-8998-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-72-3-91/22
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 22.04.2022. godine (S1-8834-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-30-5-94/22
Nabavka prehrambenih proizvoda (Riža)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 25. od 22.04.2022. godine (S1-9009-22)
Klikni na link za pregled

22.04.2022.
ODLUKA
o izvoru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

20.04.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka i isporuka električne energije
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-61-3-82/22
Nabavka usluga servisiranja respiratora proizvođača Maquet.
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7841-22)
Klikni na link za pregled

14.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka testova za RT PCR dijagnostiku SARS-Cov-2 iz respiratornih uzoraka
Klikni na link za pregled

14.04.2022.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala – Parcijalna modularna endoproteza kuka
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-17-4-81/22
Nabavka i isporuka električne energije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7674-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-183-5-85/22
Nabavka šavnih konaca
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-8006-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-183-4-86/22
Nabavka šavnih konaca
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-8007-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-228-5-84/22
Nabavka medicinskog osteosintetskog materija – Vratna kičma
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7877-22)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-232-5-83/22
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – akutne metode Multifiltrat
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 20. od 08.04.2022. godine (S1-7876-22)
Klikni na link za pregled

11.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenljivog za analizatore V2300 i Vitros EciQ, Ortho-Clinical Diagnostic
Klikni na link za pregled

07.04.2022.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj. 39/14), o nabavci i isporuci električne energije a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

04.04.2022.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Klikni na link za pregled

04.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-59-3-80/22
Nabavka sanitetskog potrošnog materijala – zavoji
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 18. od 01.04.2022. godine (S1-6896-22)
Klikni na link za pregled

01.04.2022.
ODLUKA
o izboru ponuđača za nabavku potrošnog materijala za vešeraj
Klikni na link za pregled

01.04.2022.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i laboratorijskog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za mikobakterije
Klikni na link za pregled

 

 

 

Više