Tokom pandemije COVID-19 urađena druga implantacija kohlearnog implantata

Tokom pandemije COVID-19 urađena druga implantacija kohlearnog implantata

posted in: Vijesti | 0

Koristeći povoljnu epidemiološku situaciju, operativni tim za izvođenje kohlearnih implantacija u UKC Tuzla, predvođen otohirurgom, prof. dr. med. sc. Šekibom Umihanićem izveo je kohlearnu implantacija dječaku kome je dijagnostikovano oštećenje sluha.

Prema riječima prof. dr. sc. Umihanića, riječ je o drugoj kohlearnoj implantaciji koja je uspješno izvedena u UKC Tuzla tokom trajanja pandemije COVID-19.

“ Naša klinika ima dugu tradiciju ugradnje kohlearnog implantata, kojom se pomaže pacijentima, prvenstveno djeci koja ne čuju. Ovaj operativni zahvat se u našoj ustanovi izvodi od 2001. godine, a do sada smo uradili preko 50 kohlearnih implantata”, rekao je prof. dr. med. sc. Umihanić i pojasnio da se u Tuzlanskom kantonu, djeci po rođenju, radi test sluha, te je na taj način omogućena rana detekcija ovoga problema. Neonatalnim “screeningom” sluha započnemo dijagnostiku oštećenja sluha kod djece, a nakon što se definitivno utvrdi da dijete ne čuje, daje se preporuka za kohlearnu implantaciju. Kohlearni implantat je namijenjen djeci sa teškim oštećenjem sluha kod kojih primjena drugih slušnih pomagala nije dovela do poboljšanja”, istakao je prof. dr. Umihanić.

Ugradnja kohlearnog implantata, odnosno umjetne pužnice djeci sa oštećenjem sluha omogućava da nauče slušati, analizirati i usvajati zvuk i na taj način razviti govor. Kohlearni implantat se može primjeniti i u odraslih, ali samo u onim slučajevima kada su izgubili sluh nakon naučenog govora.

Prema riječima prof. dr. Šekiba Umihanića, vrijednost operativnog zahvata, odnosno kohlearnog implantata je oko 31.000 do 40.000 KM u zavisnosti od modela implantata i u potpunosti se finansira od strane kantonalnog i federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.

“Trenutno na ugradnju kohlearnog implantata čeka osam pacijenata kojima je dijagnostikovano oštećenje sluha, a razlog tome je kašnjenje u distribuciji kohlearnog implantata od strane distributera. Četiri pacijenta su iz Zeničko dobojskog kantona, dva su iz Kantona Sarajevo i po jedan je iz Posavskog i Tuzlanskog kantona”, rekao je otohirurg, prof. dr. Šekib Umihanić.