Edukacija specijalizanata iz oblasti infektologije

posted in: Vijesti | 0

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, u skladu sa preporukama za pandemiju SARS-CoV-2 poduzete su sve mjere kako bi se osigurala blagovremena i adekvatna edukacija svih uposlenika iz oblasti vezanih za pandemiju.
U proteklom periodu realizovana je edukacija i obuka za ljekare specijaliste i medicinske sestre/tehničare iz relevantnih oblasti vezanih za pandemiju SARS-CoV-2.
U organizaciji Sektora za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje, a uz saradnji sa Klinikom za zarazne bolesti i Sektorom za higijensko-epidemiološki nadzor i uz podršku ANUBiH, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla započela je edukacija na temu Edukacija specijalizanata iz oblasti infektologije sa fokusom na SARS -CoV-2, a namjenjena je specijalizantima raznih kliničkih disciplina koje u programu bazne specijalizacije imaju dio staža iz infektologije.

Prema riječima v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Vahida Jusufovića, eminentni stručnjaci će tokom pomenute edukacije specijalizantima prezentovati iskustva stečena tokom pandemije COVID-19. Menadžment UKC Tuzla poduzima sve potrebne mjere u organizacijskom smislu kako bi spremno dočekali eventualni novi val epidemije.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove, prof. dr. Šekib Umihanić je istakao da je edukacija osmišljena i planirana u formi modula od 10 tematskih predavanja, sa praktičnom nastavom i završnim ispitom. “Ovaj dio kontinuirane edukacije se sprovodi u uslovima povoljne epidemiološke situacije u našoj sredini, “uslovima relativnog zatišja” kada je u pitanju pandemija COVID-19. Prethodnih dana je završena i edukacija iz kardiopulmonalne reanimacije za mlade ljekare i medicinske sestre, u kojoj je učestvovalo preko stotinu aktivnih sudionika. U narednim danima pored edukacije iz infektologije, planirana su predavanja Načelnika svih hirurških disciplina u UKC Tuzla, iz domena hirurškog tretmana pacijenta koji su sumnjivi ili potvrđeni na COVID-19 infekciju”, rekao je prof Umihanić i dodao da je odlika ovih edukacije da su polaznici ujedno i aktivni sudionici dešavanja u UKC Tuzla u proteklom periodu, te će imati priliku za diskusiju sa eminentnim stručnjacima na temu raznih kliničkih situacija u kojima su se nalazili, ili su imali dilemu u donošenju određenih odluka.
“Naš cilj je da se stečena znanja i iskustva sa edukacija koriste u svakodnevnom radu, ali i prenesu narednim generacijama, s obzirom da se pandemije ne javljaju često”, istakao je prof. dr. Umihanić.
On je pojasnio i da će se primjenjeni modul edukacije u UKC Tuzla na temu pandemija COVID 19 iz raznih oblasti kliničkog rada, nastaviti u saradnji sa Ministarstvom zdravstva TK i Ministarstvom obrazovanja i van UKC Tuzla, dakle i u drugim zdravstvenim i ostalim ustanovama.

Prof. dr. Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje ovom prilikom je rekao da se i Akademija nauka i umjetnosti BiH involvirala u načine edukacije izvještavanja i obrade podataka prihvatajući Univerzitetski klinički centar Tuzla kao ravnopravnog partnera u istraživačkim projektima ove oblasti.

Uvodno predavanje na temu “COVID-19 infekcija – uvod i historijat” održao je prof. dr. Sead Ahmetagić, načelnik Klinike za zarazne bolesti.