Održano predavanje o Eboli

posted in: Sample Data-Articles | 0

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla odražana su predavanja na temu Ebola. Predavanja koja su organizovana za medicinske sestre i ljekare predviđena su AKAZ-ovim standardima u zdravstvu. Predavanja su održali zaposlenici Klinike za zarazne bolesti UKC Tuzla, medicinska sestra Raza Smajić i ljekar specijalista dr. Denis Žepić. Tokom prezentiranja svojih radova dali su osnovne informacije o oboljenju, putevima prenosa bolesti, mjerama zaštite, pristupu i izolaciji potencijalnih pacijenata.
Medicinska sestra Smajić je rekla da broj oboljelih od ebole iznosi 13 000 od čega je 4960 završilo smrtnim ishodom. Takođe je rekla da virus ebole može preživiti i do nekoliko sati na suhim površinama dok se u tjelesnim tečnostima može zadržati i do nekoliko dana.

Rečeno je da se virus ebole seksualnim putem može prenijeti i nakon tri mjeseca od izlječenja. “Virus ebole je osjetljiv na toplotu, na temperaturi od 60 °C se može neutralizirati u roku od 30 do 60 minuta, dok se na temperaturi kuhanja uništava u roku od 5 do 10 minuta. Takođe, virus je osjetljiv i na veliki broj dezinfekcionih sredstava”, kaže med. sestra Smajić.

U radu dr. Denisa Žepića predstavljen je proces rada tokom transporta pacijenta, kao i proces rada u prostoru za izolaciju. Tokom prezentacije svog rada dr. Žepić je istakao da osoblje koje je u kontaktu sa oboljelim od ebole ne smije obavljati druge profesionalne zadatke. U radu je dat i slikovni prikaz postupka pri oblačenju i skidanju zaštitne odjeće, kao i prikaz uzimanja i transportovanja kliničkih uzoraka. Pored toga definisana je i procedura sa umrlim.